Jen slunce to umí lépe...

Nová data o vývoji cen elektrické energie a plynu v EU

Mediální virtuální realita nás utvrzuje v přesvědčení, že růst cen energií se týká výlučně energie elektrické a pohyb cen plynu zůstává prakticky bez komentáře.
Jaká je však skutečnost – podívejme se na tvrdá data zveřejněná agenturou EUROSTAT:

Graf č.1: Ceny elektrické energie
Vývoj cen elektrické energie - EU (EUR/kWh)

Z grafu je patrné, že ceny el.energie pro průmyslové použití se od roku 1997 zvýšily o 33,7% a pro domácnosti o 7,6%

Graf č.2: Vývoj cen zemního plynu
Vývoj cen zemního plynu - EU (EUR/GJ)

Ve stejném období vzrostly ceny zemního plynu v EU pro průmysl o 112,1% a pro domácnosti o 67,1%. Ceny zemního plynu tedy mají výrazně vyšší růstovou dynamiku, než ceny el. energie.

Podobný obraz nám poskytne i detailnější srovnání cenového vývoje elektrické energie a zemního plynu v EU a v České a Slovenské republice od roku 2004, tedy od našeho vstupu do EU.

Graf č.3: Vývoj cen elektrické energie v EU v CZ a v SK od roku 2004
Vývoj cen el.energie - domácnosti EU-CZ-SK (EUR/kWh)

Z grafu je patrné, že od roku 2004 vzrostly ceny elektrické energie v domácnostech EU o 13,5%, v ČR o 43,8% a v SK o 19,6%.

Graf č.4: Vývoj cen zemního plynu v EU v CZ a v SK od roku 2004
Vývoj cen zemního plynu - domácnosti EU-CZ (EUR/GJ)

Ceny zemního plynu vzrostly v letech 2004–2009 v domácnostech v EU o 47,4%, v ČR o 122%, a v SK o 70,3%. Z předložených údajů je zřejmé, že dynamika růstu cen zemního plynu je v EU v posledních 10 letech významně vyšší oproti růstu cen el. energie (+47,4%, +13,5%).

V Jeseníku 3.6.2011, Ing. Cyril Svozil

2011-06-06 09:33:31 +0200