Jen slunce to umí lépe...

Nejčastější dotazy - ECOFILM

Otázka

Na Vašich stránkách jsem našel potvrzení výrobce, že plovoucí podlahu lze kombinovat s topnou folií ECOFILM bez ztráty záruky. Montážní firma mi ale nechce záruku poskytnout, pokud použiji elektrické podlahové vytápění a tvrdí, že mohu použít pouze teplovodní systém?

Odpověď

Topné folie reálně pracují s velmi nízkými teplotami – cca 23-27°C – a ke změnám teplot podlahy dochází v řádu desítek minut. Plovoucí podlaha je tedy provozována prakticky ve stejných podmínkách, jako by byla položena na betonové podlaze s teplovodním podlahovým vytápěním. Topné folie byly již také testovány u několika výrobců, kteří potvrdili že, při použití topné folie ECOFILM s výkonem do 80 W/m2 a řízené termostatem s podlahovou sondou, není důvod ke ztrátě záruky. Bohužel se tyto informace šíří mezi montážní firmy velmi pomalu – příkladem může být korespondence, která proběhla mezi zákazníkem, společností FENIX a zástupcem společnosti EGGER.

 


Otázka

Jaká je životnost Ecofilmu a Ecoflooru.

Odpověď

Životnost obou produktů závisí na provozních hodinách, způsobu uložení a regulaci. V případě, že je topný systém i regulace správně navržena je životnost min. 30 až 50let. Horní hranice životnosti závisí na provozních hodinách topného systému. V případě špatně provedené instalace nebo návrhu se výrazně zkracuje doba životnosti. Obecně tedy platí, že výše uvedené výrobky mají takovou životnost, jakou má stavební část. Firma na výrobky Ecofilm a Ecofloor dává záruku 10 let v případě, že jsou bezpodmínečně dodrženy pokyny pro montáž.

 


Otázka

Je možné montovat konvektor Ecoflex, panel Ecosun a folie Ecofilm na hořlavé podklady.

Odpověď

Ecoflex - je možné montovat na hořlavý podklad, neboť konstrukce upevnění zajišťuje podmínky montáže na hořlavý podklad. Ecosun - NT panely je možné montovat na hořlavé podklady v případě použití montážního kříže, který zaručuje podmínky montáže na tyto pdklady. Ecofilm - není vhodné montovat přímo na hořlavé podklady, neboť konstrukce folie nesplňuje bezpečnostní podmínky montáže přímo na hořlavé podklady.Otázka

Proč je stropní sálavé vytápění o cca 20% provozně úspornější než konvekční?

Odpověď

Sálání je proces, při kterém se teplo z tepelného zdroje (např. ze sálavého panelu) šíří prostorem ve formě infračervených paprsků. Po dopadu paprsků na jiné pevné těleso se infračervené vlnění mění v tepelnou energii a hmota tělesa je intenzivně ohřívána. Jedná se v podstatě o obdobu slunečního záření. Toto vytápění je úsporné hlavně díky těmto třem bodům:

  1. Na rozdíl od nástěnných radiátorů a konvektorů je teplo směrováno dolů k podlaze, tedy do místa kde je ho potřeba. Zde platí, že čím vyšší strop je v místnosti, tím úspornější je stropní vytápění oproti ostatním systémům.
  2. V případě "radiátorů" a konvektorů teplý vzduch nerovnoměrně proudí po místnosti, což může v některých částech místnosti vyvolávat pocit chladu a nutit nás nastavit vyšší teplotu na termostatu. Každý stupeň nastavené teploty nad 20°C znamená dalších 6% nákladů na energii.
  3. Sálavé panely přímo ohřívají člověka, bez zprostředkovaní přenosu tepla vzduchem. Díky tomuto efektu můžeme nastavenou teplotu snížit o jeden až dva stupně celsia a budeme pociťovat stejný tepelný efekt jako při vytápění konvektory - avšak s teplotou nastavenou o 1 až 2°C vyšší, tedy se spotřebou o 6 až 12% vyšší.Otázka

Lze tepelnou izolaci v podlaze nahradit hliníkovou folií?

Odpověď

Nelze, jelikož hliník by právě naopak teplo dobře vedl. Lesklé předměty jako je hliníková folie lze použít pro odraz infračervených paprsků, které se šíři jen v plynech (např. vzduch)Otázka

Jak může stropní sálavé vytápění vyhřát celou místnost, když teplo se drží vždy u stropu?

Odpověď

Teplo se u stropu nedrží, u stropu se drží jen teplý vzduch. Tento jev je znám u vytápění radiátory a konvektory. Tyto topidla mají výrazně vyšší teplotu než je teplota vzduchu. Vzduch ve styku s tímto topným tělesem se od tělesa ohřívá a zvětšuje svůj objem, čímž klesá jeho objemová hmotnost, chladnější vzduch s vyšší objemovou hmotností tento teplý vzduch vytlačuje směrem nahoru a znamená to, že největší teplo je u stropu, kde ho vůbec nepotřebujeme. Sálavé stropní vytápění vyzařuje od zdroje ( v našem případě od stropu k podlaze ) infračervené paprsky, které se mění v teplo při dopadu na pevné nebo kapalné látky. Mnohdy lidé si stoupnou na stoličku pod zdroj tepla a tvrdí, že u stropu je tepleji. Proto pro lepší pochopení tepelného sálání je dobré porovnání se světelným paprskem. Světelný paprsek se šíří stejně jako infračervený paprsek elektromagnetickým vlněním, oba paprsky se shodně odrážejí od lesklých předmětů a jsou pohlcovány tmavými předměty. Světlo vnímáme zrakem, teplo povrchem těla tedy i rukou. Světelný i infračervený paprsek se šíří kolmo od zdroje. Je dobré provést pokus s bodovou žárovkou a ECOSUN S. Nejhustší světelný tok směřuje dolů nebo směrem , kterým je žárovka namířena (budeme mít panel i žárovku instalovánu tak, že tok bude směřovat dolů). Stejně se chová i sálavý panel ,díky mikroskopické nerovnosti povrchu silicating je nejhustší část tepelného sálání směrována v kónusu směrem dolů. Samozřejmě světelné i infračervené paprsky se částečně odrážejí, proto vidíme mimo osvícenou část šero, stejné je to i u infra záření, část paprsku se odráží a rozehřívá stěny apod. Pokud se podíváme na žárovku ze vzdálenosti 0,1m, ihned nás začne bolet oko a přestáváme vidět, obdobné je to i u sálavého panelu, pokud dáme dlaň 0,1m od sálavého panelu, ucítíme nepříjemné pálení. Pokud se však na žárovku i ECOSUN S podíváme z pěti metrů uvidíme přijatelné světlo a od ECOSUNU ucítíme příjemné teplo. Hustota světelného i infračerveného záření se vzdáleností od zdroje se snižuje, ale zvyšuje se osvícená, osálaná plocha (nemusíme mít obavy - energie se neztrácí). Přírodním zdrojem světelného i infračerveného paprsku je slunce. Infračervený paprsek prochází vesmírem, kde je teplota pod bodem mrazu, prochází atmosférou a vzduchem, ale v teplo se přemění až při dopadu na pevné nebo kapalné látky, od těchto látek se teprve ohřívá vzduch.Otázka

Jak regulovat teplotu v podlaze při občasném přitápění horkovzdušným krbem?

Odpověď

Pokud budeme mít jen prostorový termostat (popřípadě s čidlem v podlaze limitující hygienickou hranici teploty podlahy 28°C), tak při vytopení místnosti přídavným topidlem, v našem případě horkovzdušným krbem, vypne topení v podlaze a podlaha vychladne. Tento režim je ekonomický, avšak může být nekomfortní. Pokud budeme mít jen sondu v podlaze, podlaha bude při topení v krbu stále teplá. Tento provoz je sice komfortní, ale nelze nazvat ekonomickým. Jasná odpověď na tuto problematiku není a závisí na každém zákazníkovi individuálně. Někdo je rozumným hospodářem a jiný si za komfort rád připlatí ať to stojí co to stojí. Je také pravda, že dopředu nevíme jestli za rok se naše požadavky na způsob regulace nezmění, a proto odpovědí na tento dotaz je použití termostatu FENIX THERM 100 (200), u kterého lze po instalaci dodatečně změnit funkci (jen podlaha/jen prostor/podlaha i prostor).


Otázka

Nevíte proč dodavatelé plovoucích podlah nedoporučuji elektrické vytápění ale preferují teplovodní?

Odpověď

Někteří výrobci plovoucích podlah se domnívají, že elektrické vytápění přehřívá podlahu a může docházet po určité době k její deformaci. V případě, že je použito teplovodní vytápění, teplota vstupní vody je obvykle v rozmezí 40 až 50°C, doporučená teplota podlahy je ale pouze 28°C. U elektrického vytápění (folie Ecofilm F) je teplota podlahy limitována podlahovou sondou, takže nastavenou teplotu nepřekročí. Z toho vyplívá, že nebezpečí přehřívání hrozí spíše u teplovodního systému. Další argument výrobců je ten, že teplotní náběh el. vytápění je příliš rychlý a opět může docházet k deformaci. Teplotní náběh el. vytápění je doopravdy rychlejší ale ne zase tak rychlý, aby mohl podlahu poškodit. K prudší změně teplot dochází například, když slunce přes střešní okno zasvítí na podlahu, během pár minut může vzrůst teploty až na 50°C. V případě, že chcete el. vytápění pod plovoucí podlahu doporučuji použít podlahy od společnosti Egger a Alloc, které vydali prohlášení, že jejich výrobky je možné použít s našimi topnými foliemi Ecofilm.


Otázka

Jak dlouho trvá odrosení zrcadla s topnou folii MHF?

Odpověď

Topné folie MHF doporučuje zapojit na světelný okruh, takže při rozsvícení dochází k okamžitému ohřevu zrcadla a zrcadlo se nerosí. Pokud budete folii spínat samostatně, projeví se účinek folie téměř okamžitě, předpokládám tak do minuty.


Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné použít topnou rohož Ecofilm (popř. jaký typ) do koupelny v novostavbě pod dlažbu na již instalované podlahové vytápění tepelným čerpadlem. Jedná se mi o vytápění koupelny, resp. dlažby v měsících mimo topnou sezónu. Pokud ne je možná jiná alternativa? Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den, topné folie není možné v této aplikaci použít, pod dlažbu do flexibilního tmelu musíte použít topnou rohož Ecofloor, doporučuji LDTS 160W/m2. Pokud je již v podlaze instalováno teplovodní podlahové vytápění je nutné topnou rohož spínat přes termostat s podlahovou sondou, aby nedošlo náhodným souběžným spuštěním k poškození topné rohože.


2007-06-01 08:52:20 +0200

Dobrý den, jaký je rozdíl

Dobrý den, jaký je rozdíl mezi ECOFILM C620 a F620. Děkuji

Dobrý den, folie Ecofilm

Dobrý den, folie Ecofilm C620 je určena k montáži do sádrokartonových podhledů. Folie F620 je speciální podlahová folie o velkém plošném příkonu, která nemá na našem trhu příliš velké uplatnění. V případě podlahového vytápění bych doporučil folie F606/55, F608/55 nebo F1008.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den. Chtěl bych se

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat,zda je možné použít Ecofilm pod linoleum.Za odpověd děkuji.

Dobrý den, běžné folie

Dobrý den, běžné folie nedoporučujeme pokládat pod linoleum, z důvodu možného úrazu elektrickým proudem. Při pádu ostrého předmětu na podlahu může dojít snadno k poškození folie a následnému úrazu. Jediná možnost je použít folii F48 na 48V. Pokládka je stejná jako u klasických folii, jen napájení je na 48V. Linoleum se nesmí lepit k podlaze. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, mám podobný

Dobrý den, mám podobný problém. Rád bych istaloval podlahové vytápění do karavanu. V současné době je skladba podlahy dřevěný rošt s izolací , překližka a na ni je linoleum. Moje představa byla dát na linoleum topnou folii a na ni plovoucí podlahu. Vzhledem k teplotním ztrátám v karavanu jsem uvažoval o příkonu cca 200W/m2. Prosím o Váše vyjádření případně i jiné technické řešení. Děkuji Laštůvka

Dobrý den, pod plovoucí

Dobrý den,
pod plovoucí podlahu bych takový příkon určitě nedoporučil instalovat, docházelo by k přehřívání podlahy a k její deformaci. Doporučil bych použít topné folie o příkonu 80W/m2 a použil bych je jako doplňkové vytápění například ke konvektoru. Pokud je linoleum nepoškozené (bez výčnělků, prasklin), můžete jej na podlaze nechat, položit na něj kročejovou izolaci Climopor 3 (lépe však Extrupor6) rozložit topnou folii , překrýt parotěsnou folii a zaklopit laminátovou plovoucí podlahou.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, mám v úmyslu v

Dobrý den, mám v úmyslu v celém domě instalovat fólie Ecofilm, je vhodná jako parozábrana pod fólie Ecofilm JUTAFOL N či JUTAFOL N AL...má v tomto hliníkový povrh parozábrany nějaké opodstatnění z hlediska udržení tepla v místnosti a zabraňovaní jeho prostupu ven? Děkuji za odpověď. Sikora

Dobrý den, všeobecně

Dobrý den, všeobecně jakoukoliv parotěsnou folii s AL vrstvou bych nedoporučil. Norma ČSN EN 60335-2-96 nedovoluje použít folii s kovovou vrstvou se součinností s topnou folii. Další skutečnost, která by mohla nastat je, že by mohlo doházet k odrazu části infračerveného záření od kovové vrstvy spět k topné folii a tím by mohlo dojít ke snížení účinnosti vytápění. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Podlahu montuji z dvou

Podlahu montuji z dvou vrstev dřevotřísky a nášlapnou vrstvu lamino. Mohu použít folii Ecofilm tak, že na dřevotřísku dám Climapor,dále Ecofilm, parozábranu PE a nahoru laminátovou nebo dřevěnou nášlapnou vrstvu, vše těsně na sebe bez vzduchové mezery? Jedná se o přídavné podlahové topení.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, můžete

Dobrý den, můžete postupovat dle uvedeného postupu. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den. Včera ráno mi

Dobrý den.
Včera ráno mi zapojila firma vytápění pod laminátovou podlahou ECOFILM SET Eset 80/176. 3 pruhy v místnosti o rozměru 5 m x 3 m. (Cihlový obytný dům)Folie jsou nataženy na středu místnosti. Jedná se o přídavné topení, místnost bya dosud a stále je vyhřívána radiatory. Večer jsem zkoušela jak bude vše topit. Termostat je zapojen pouze ke snímání teploty z podlahového čidla. Termostat před 18 hodinou ukazoval teplotu podlahy 17.5 stupně. Nastavila jsem ho na na 20 stupňů, naskočila černá tečka, která značí, že je do topení přiváděn proud, v 23 hodin večer, teplota podlahy dle termostatu byla 18.5 stupně, a i na dotek byla skoro studená. Je to normální, že po 4 hodinách topení, (tečka nevypnula a i teplota se pomalililinku po desetinkách zvyšovala) má podlaha tak malou teplotu?
Děkuji Vám za odpověď.
Danuše BIšková
Pardubice

Dobrý den, rychlost

Dobrý den, rychlost nahřívání podlahy ovlivňuje spousta faktorů, takže je těžké říci proč se podlaha tak pomalu nahřívá. Pro náběh je důležité jaká je použita izolační podložka, zda má dostatečný tepelný odpor. Jaká je teplota prostoru, zda není v místnosti příliš chladno a teplo je z větší části předáváno do prostoru. Důležité je také umístění teplotní sondy, pokud je nevhodně umístěna může špatně měřit a teplota na termostatu může pomalu stoupat, ve skutečnosti může být však teplota podlahy větší. Také by mohl být spatně nastavený termostat, mohl by být přepnut na kombinovaný režim a reagovat na teplotu prostoru. Doporučil bych teplotu podlahy změřit příložným teploměrem a v případě nízká teploty mě opět kontaktovat. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, rád bych se

Dobrý den,
rád bych se informoval, zda při instalaci folií ecofilm do sádrokartonových podhledů, nedochází pouze k intenzivnímu ohřívání sádrokartonu? Jak bylo napsáno:"Po dopadu paprsků na jiné pevné těleso se infračervené vlnění mění v tepelnou energii a hmota tělesa je intenzivně ohřívána."
Sádrokarton je přeci také pevné těleso.

Děkuji předem za odpověď

Dobrý den, v případě

Dobrý den,
v případě stropních folii Ecofilm C dochází doopravdy k intenzivnímu ohřevu sádrokartonu. Infračervené záření vzniká od všech těles, které jsou teplejší než okolí. Takže, když se topná folii nahřeje, předává teplo sádrokartonu, ten se ohřeje a začne energii předávat v podobě infračerveného záření.

Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý večer, mám

Dobrý večer, mám složení podlahy: betonový panel, fólie sunflex floor (http://www.sunflex.cz/sf_floor.html), 3 cm mezera z dřevěného roštu,18 mm OSB deska, izolace Izo-flo1or plus 6 mm (http://www.koratex.sk/?go=izofloor) a plovoucí podlahu 6mm. Lze přímo na tuto tepelnou izolaci položit topnou fólii Ecofilm ES 60 ,případně ES80, kterou překryji PE folií, nebo je třeba použít Vaši izolaci Climapor?

Dobrý den, na izolaci

Dobrý den, na izolaci Izofloor 6mm můžete rovnou položit topné folie Ecofilm F, překrýt PE folii o tloušťce 0,25mm a položit plovoucí podlahu. Izolace Climapor již není nutná. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobry den, chtel bych

Dobry den, chtel bych instalovat Ecofilm C do svislych konstrukci pod sadrokarton. K montazi bych pouzil kovovou konstrukci z icek na nez se prisroubovavaji sadrokartonove desky. Jeste pred jejich montazi bych na icka za neaktivni okraje zafixoval topne folie, ktere by byly jeste prosroubane skrz neaktivni okraje vrty, ktere primarne drzi sadrokarton. Diky za vase vyjadreni ci doporuceni.

Dobrý den, z našeho

Dobrý den, z našeho pohledu je montážní postup v pořádku. Montáž folie Ecofilm C do svislích konstrukcí ale zakazuje norma ČSN EN 60335-2-96, montáž je možná až od výšky 2,3m a to je myslím zbytečné. Doporučil bych topné folie instalovat do stropu, nebo do šikmin, které mají sklon menší jak 45° od svislé roviny.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den,chtěla bych se

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak postupovat při pokládce topné fólie v panelovém domě?Byt je před rekonstrukcí,na podlaze je betonový panel.Mohl by jste doporučit,zda je lepší betonová stěrka na vyrovnání a nebo dřevotřískové desky-vzhledem k topné fólii a které vrstvy jsou nutné pod laminátovou plovoucí podlahu včetně fólie?Je také něco na tlumení kročejového hluku,aby se to hodilo pod fólii? Také prosím o doporučení typu fólie.Laminát.podlahu mi bude pokládat podlahář,ale bojím se,aby jsme po rokonstrukci nezjistili špatný postup .
Děkuji

Dobrý den, pro vyrovnaní

Dobrý den,
pro vyrovnaní podlahy, pokud je to možné by bylo lepší použít dřevotřískové desky, které mají větší tepelný odpor, takže budou částečně zastávat funkci tepelné izolace. Na tyto desky bych položil 6mm izolaci Extrupor 6, která zamezí uniku tepla do spodní vrstvy podlahy a tlumí kročejový hluk. Na tuto izolaci se položí topná folie o příkonu 80W/m2 (F608/55, F1008), která se překryje parotěsnou folii o tloušťce 0,25mm a položí se plovoucí podlaha. Laminátová podlaha musí být vhodná pro podlahové vytápění, doporučil bych podlahy od firmy Egger a Alloc.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Lze položit ECOFILM do

Lze položit ECOFILM do koupelny na stávající beton ,na který přijde položit dlažba ?
Folie pod plovoucí podlahu-jenom v jednom místě,jak to je s vyrovnáním ostatní plochy ? Děkuji.

Dobrý den, pod dlažbu

Dobrý den,
pod dlažbu není možné použít topnou folii Ecofilm F, jelikož má folie hladký povrch, nedošlo by ke spojení dlažby s podkladem. Pod dlažbu do koupelny bych doporučil použít topné rohože s ochranným opletením LDTS nebo LD. Pokud použijete topné folie jen na část místnosti není nutné rozdíl v nerovnosti dorovnávat. Tloušťka folie je 0,4mm, nerovnost podkladu u plovoucí podlahy může byt 1mm na 1m.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den!zařizuji si

Dobrý den!zařizuji si podkroví a z větší části bude podlahu tvořit laminátová plovoučka pod kterou chci dát podlahové topení realizované topnou folií ecofilm.chci se zeptat zda můžu pod topnou folii použít jako kročejovou izolaci mirelon síly 10mm ve dvou až třech vrstvách.výsledná síla mirelonu by tedy byla 20-30mm.neohrozí toto životnost topné folie?místnost se bude vytápět teplovodními radiatory.podlahové topení chci použít jen k temperování podlahy.případně jakou jinou kročejovou izolaci byste mi doporučili?jedná se totiž o montovaný dům a současná podlaha je tvořena dřevotřískovými deskami pod kterými je vzduchová mezera, sklená vata a další dřevotříska tvořící již strop spodního poschodí.díky této konstrukci je dole slyšet každý krok.děkuji

Dobrý den, pokud bude

Dobrý den,
pokud bude topná folie položena na vrstvách mirelonu, nebudou mít mirelon vliv na životnost topné folie. Měl bych ale obavy s to, že bude mít mirelon malou objemovou hmotnost. Díky tomu by mohlo při zatížení podlahy docházet k deformaci podložky a mohly by vzniknou na podlaze nerovnosti. Toto použití bych Vám doporučil konzultovat s výrobcem kročejové izolace. Jako kročejovou izolaci Vám mohu nabídnout Extrupor 6 (6mm), tuto izolaci bych doporučil položit maximálně ve dvou vrstvách. Další řešení, je použití extrudovaného polystyrénu o velké objemové hmotnosti(min.20t/m2).

Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, rád bych si dal

Dobrý den, rád bych si dal podlahové vytápění Ecofilm pod laminátovou podlahu do celého bytu, ale dočetl jsem se, že topení nesmí být zabudováno pod stabilně postavenými předměty. Ale co když ještě nevím, kde budu mít např. v obývacím pokoji rozmístěnou sedací soupravu a obývací stěnu. Popřípadě, kdybych v budoucnu chtěl přestavět nábytek. Bude to problém? Sedací soupravu i obyv. stěnu nemám na nožičkách, tyto se dotýkají zcela podlahy. Děkuji

Dobrý den, topné folie

Dobrý den, topné folie není možné umístit pod pevné předměty především z důvodu přehřívání. U většiny montáží se ale folie umisťuje 30 až 40 cm od stěny (kromě oken a dveří). Pokud by došlo k částečnému překrytí (10 až 20cm) nemá to na životnost folie žádný vliv. V případě, že by jste umístil pevný předmět o max. ploše 1m2 do vytápěné plochy nedojde k poškození topné folie. V případě většího zakrytí je nutné použít nábytek na nožkách.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobry den chtěl bych

Dobry den chtěl bych vědět co je vyhodnějši z hlediska efektinvnosti a pořizovacich nakladu zda vytapět byt pdlahovymi topnymi foliemi nebo salavymi panely.

Dobrý den, oba uvedené

Dobrý den,
oba uvedené topné systémy jsou s pohledu ekonomiky provozu zhruba na stejné úrovni. Co se týče pořizovacích nákladů budou sálavé panely lacinější. Cenový rozdíl nebude příliš velký, takže bych systém volil spíše z pohledu komfortu, zda Vám bude více vyhovovat podlahové vytápění nebo sálavé stropní vytápění.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den,Chtěl bych si

Dobrý den,Chtěl bych si pořídit topnou folii ecofilm pouze pro temperování podlahy, jakou folii použít? 60 nebo 80 Watů.Je nutno použít na temperování podlahy termostat? Jestli ano tak jaký aby snímal pouze teplotu podlahy.Děkuji.

Dobrý den, pod laminátovou

Dobrý den,
pod laminátovou plovoucí podlahu bych doporučil použít topné folii o příkonu 80W/m2, především z důvodu rychlejšího dosažení požadované teploty. Termostat je nutné použít z důvodu zamezení přehřívání topné folie a plovoucí podlahy. Doporučil bych použít digitální termostat s podlahovou sondou například Microline OCC2-1991H , kde bude možné nastavit teplotu a čas sepnutí.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý deň, rozmýšľam o

Dobrý deň, rozmýšľam o nasledovnej skladbe podlahy do kuchyne:
1cm F-BOARD (potrebujem dvihnúť podlahu o cca 13mm, zároveň rátam s izolačnými vlastnosťami dosky f-board),parozábrana, 3mm kročajová izolácia Izofloor, Ecofilm, PE fólia, drevená plávajúca viacvrstvová podlaha 16mm.
1.Je takáto skladba podľa Vás správna? Môžem použiť dosky Fboard?
2.Teplota podlahy by nemala prekročiť 27°C - odporúčate aj napriek tomu použiť fóliu 80W?
3.Píšete že okolo kraju sa necháva studený priestor 30 - 40 cm. Niekde som ale čítal že rozloženie výhrevných telies musí byť rovnomerné v celej ploche. Tých 40cm teda nevadí? Nebude drevená podlaha viac pracovať?
Ďakujem

Dobrý den 1. Místo desek

Dobrý den
1. Místo desek F-board a izolace Izofloor bych použil dvě vrstvy desek Extrupor 6, doporučuji je položit tak, aby spáry první vrstvy překrývala vrstva druhá.
2. Teplota by neměla překročit 27°C, k dodržení této podmínky je nutné použít termostat s podlahovou sondou. Pod dřevěnou podlahu bych doporučil folie o příkonu 60W/m2.
3. Uvedené odstupové vzdálenosti nejsou správné, topné folie se pokládají vedle sebe a je možné aby se překrývaly netopnými okraji, odstup od stěn musí být minimálně 50mm. Jelikož se jedná o velkoplošný topný systém, je lepší aby folie byla položena na co největší ploše.

Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Svépomocná instalace

Svépomocná instalace Ecofilm

Dobrý den,
prosím o odpověď: Kde je rozhraní, kterou část instalace musí provést kvalifikovaná osoba (elektrikář s oprávněním) a co lze udělat svépomocí u EcofilmSet - aby nebyla omezena záruka.

A ještě jeden dotaz: je nutný proudový chránič v případě instalace pod laminátovou podlahu v "normálním" prostředí (tj. nevlhkém - dle přísl. ČSN).
Děkuji za odpovědi!

Dobrý den, u folii

Dobrý den,
u folii EcofilmSet, by měla kvalifikovaná osoba provést až samotné připojení k síti, provést měření a potvrzení záručního listu. Otázkou pak ale je jestli bude chtít zapojit něco, co neviděl jak je položeno, doporučuji se spíše poradit s elektrikářem, který Vám bude folie zapojovat. Topné folie musí byt zapojeny přes proudový chránič, i když o běžné prostředí.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, mám skladbu

Dobrý den, mám skladbu podlahy takto: dlažba a na ní: 0,25 mm parozábrana (PE folie), 3mm miralon,5mm hobra desky, 3mm miralon a koberec, jedná se o suterenní byt, proto tolik vrstev, nicméně od podlahy stále chladno. Uvažoval jsem o podlahovém vytápění, proto bych se chtěl zeptat, zda-li je nějaká možnost např přímo pod koberec instalovat nějakou topnou folii, či rohož. Vzhledem k finančním prostředkům bych se chtěl zeptat na přibližnou cenu - pokoj 15 metrů čtverečných, předsíň cca 6m čverečných, kuchyňka cca 5 metrů čtverečných (místo koberce linoleum, pod linolee není jedna vrstva miralon), děkuji.

Dobrý den, Pod koberec nebo

Dobrý den,
Pod koberec nebo pod linoleum je možné použít pouze topnou folii Ecofilm F48V (na 48V). Spíše bych ale doporučil odstranit všechny stávající vrstvy podlahy a na původní podlahu nalepit izolační desky F-board, položit topnou rohož a zalít 1cm samonivelační hmoty. Na tuto vrstvu můžete položit buď koberec nabo linoleum.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, máme v

Dobrý den,
máme v koupelně na staré dlažbě dřevěný rošt s šesticentimetrovým polystyrénem, na něm OSB 22 mm. Koupelna je velmi studená, takže chceme použít podlahové vytápění Ecofilm, a na ně buď linoleum (PVC) nebo plovoucí podlahu. V komentářích jsem četla, že pod linoleum vytápění nedoporučujete, nevím ale, jestli se plovoucí podlaha ve vlhké koupelně brzy nezničí. Co mám použít?

Dobrý den, topné folie

Dobrý den,
topné folie bohužel není možné použít ve vlhkých prostorách jako je koupelna, v koupelně můžete použít pouze topnou rohož s ochranným opletením. Pokud byste chtěli použít PVC bylo by nutné rohož umístit do samonivelační stěrky. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, je možné

Dobrý den,
je možné použít stropní fólii Ecofilm C k vytápění koupelny? Pokud ano, jaký plošný příkon doporučujete, 140 nebo 200 W/m2. Děkuji

Dobrý den, stropní folie

Dobrý den,
stropní folie Ecofilm C je možné použít k vytápění koupelny. Je jedno jaký typ použijete, jen topnou folii o příkonu 200W/m2 doporučujeme instalovat od světlé výšky místnosti 240cm.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, z hlediska

Dobrý den,
z hlediska tepelné pohody (teplo na nohy a nízko položené předměty) se mi jeví jako nejlepší mít vytápění realizováno pomocí úzkého pásu (40 cm) na vnitřních stěnách bytu/domu, při podlaze, a to tenkou a rovnou topnou/sálavou fólií ECOFILM. Tam bych ji například nalepil nehořlavým lepidlem (prohřívala by kromě osob v místnosti i vnitřní zdi) a skryta by byla nějakým nátěrem nebo tenkou vrstvou nějaké omítky. Výhodou je rovnoměrné šíření tepla vespodu místnosti, a prakticky neviditelnost v interiéru. Jenže v návodu se právě dočítám, že ji nelze instalovat pod výškou 230 cm (a myslím i svisle ne).
Jak by se moje idea dala zrealizovat, aby to nebylo v rozporu s normami?
Doplňkově bych na několika málo místech (koupelna, u sedací soupravy v obývacím pokoji a kolem linky v kuchyni) rád použil tento systém vytápění (nějakými sálavými pásy) také zespodu, pod podlahou.
Tyto fólie na stropě se mi i přes nižší teplotu zdají nevýhodné, protože teplo se přece jen udržuje u stropu, kde je bezcenné. Osobně sálání formou záření považuji jen za částečné působení - možná větší část zahřívání interiéru je zřejmě realizována teplým povrchem panelu/fólie a ohřevem vzduchu. Domníváte se, že se mýlím, a fólie je nejméně z 90% efektivním zářičem infrazáření?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, topnou folii z

Dobrý den,
topnou folii z hlediska jejího hladkého povrchu není možno instalovat mokrým procesem. Instalace folií do stěn u podlahy je možná jen v případě malého provozního napětí obvodu SELF, za použití speciální folie. Stěnové vytápění 230V není zakázáno u topných kabelů ECOFLOOR s ochranným opletením jako jsou v naší nabídce kabely PSV, ADSV apod. Samozřejmě u stěnového vytápění jsou komplikace s rozmístěním nábytku u stěn.
Stropní vytápění pomocí topných folií Ecofilm šíří teplo infračervenými paprsky a nahřívá všechny pevné a kapalné látky, které budou v místnosti ( podlahu, stěny, nábytek apod ). Nejedná se o horkovzdušné vytápění (konvektory, kdy teplý vzduch stoupá ke stropu ). Podlahové vytápění bych doporučil realizovat obdobně topnými kabely pod dlažbu nebo topnými foliemi pod plovoucí podlahu. Z hlediska nejefektivnější rozložení teplot v místnosti je nejvhodnější podlahové vytápění, jelikož nedochází ke konvekci teplého vzduchu jako u stěnového vytápění a veškeré teplo se soustřeďuje ve spodních partiích objektu. Stropní vytápění je z hlediska rozložení teplot v místnosti hned za podlahovým vytápěním.
Na Váš závěrečný dotaz o složce sálání 90% je nesnadná odpověď, jelikož folie je tento parametr schopna splnit, avšak instalována ve vnitřní příčce bude mít odvod tepla do celé stěny, z které teplo následně vysálá, ale možná až z 50% do vedlejší místnosti (pokud nebudou folie o stejném příkonu a provozním režimu na obou stranách příčky).

Martin Smital, ředitel Fenix s.r.o., technik@fenixgroup.cz

Dobry den, poterbuji

Dobry den,
poterbuji poradit. Mam maly problem s tepelnym mostem v rodinem domku. Rozhodl jsem se to resit polozenim (pridelanim) el. folie na inkriminovane misto. jedna se o jednu stenu v mistnosti. Jaky typ Vami nabizeneho produktu je vhodny pro tento pripad.

PS: Nepotrebuji vytapet mistnost! Pouze temperovat dane misto na stene popr. celou stenu, aby jsem predesel vlhnuti steny a s tim spojene neprijemnosti jako plisen apod.

Dekuji za odpoved.

Dobrý den, topná folie pro

Dobrý den,
topná folie pro tento účel není vhodná, folie musí být vždy součástí stavební konstrukce. Doporučil bych Vám použít samoregulační topný panel ELSR-N 30BO, který bych umístil pod omítku. Díky samoregulační schopnosti kabelu, není nutné použít regulaci.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den,prosím o

Dobrý den,prosím o radu,čeká nás rekonstrukce bytu a ze současné haly vznikne dětský pokoj. V této místnosti je rok stará podlaha z dlažby, aby v budoucím dětském pokoji nebyl chlad od podlahy, chceme použít podlahové vytápění ECOFILM a na to laminátovou podlahu. Můžeme tuto topnou folii pokládat přímo na současnou dlažbu? Jaký typ máme zvolit? Podlahové topení bude sloužit jako doplňkové. Děkuji předem za odpověď a radu. Marcela D.

Dobrý den, topnou folii

Dobrý den,
topnou folii nemůžete položit rovnou na dlažbu. Mezi topnou folii a dlažbu musíte položit kročejovou izolaci, která bude chránit topnou folii proti mechanickému poškození a částečně zabrání úniku tepla do spodní konstrukce podlahy. Samotnou topnou folii je nutné překrýt PE folii o tloušťce 0,25mm. Doporučil bych 6mm izolaci Extrupor 6, do této izolace umístíte připojovací vodiče a nebudete muset dělat drážky do dlažby. Doporučil bych použít sadu EcofilmSet z topné folie Ecofilm F608/55 nebo F1008.
Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, proč není

Dobrý den,
proč není možné vytápět podlahu pod plovoučkou vyšším příkonem než 80W/m2, když teplovodní topení se počítá až na 160W/m2.Folie se poškozuje, nebo se poškozuje plovoucí podlaha?
Děkuji

Dobrý den, kdybyste použil

Dobrý den,
kdybyste použil vyšší příkon, tak pro jeho předání do prostoru budete muset zvýšit teplotu na podlaze. Teplota podlahy, dle výrobců podlahy nesmí překročit 28°C, pak by mohlo docházet k jejímu poškození. Pro dosažení této teploty je 80W/m2 dostačující příkon. Dalším důvodem proč nedoporučujeme větší příkony je ten, že vlivem rychlého nárůstu teplot může dojít k deformaci podlahy. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Dobrý den, rád bych se

Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal zda je možno použít nějaký typ topné folie nebo topného pásu na stěnu pod střešní okno VELUX - dispozičně nemůžu umístit klasické topení nebo panel. Okna jsou 110 cmx60cm prosklení a jde mi o to, abych odboural tepelný mustek - kondenzace vody na okne, vlhnutí zdi a cirkulace vzduchu (aktuálně chladný dolu - rad topnou folii docilil teply vzhuru).

Nejde mi o estetickou stránku věci, ale čistě o dočasnou a provozní záležitost. (Zed sasdrokarton - klidne na ni nalepim polyesterovou/inertni podlozku, abych odizoloval podklad a teplo sálalo a stoupalo).

Předem děkuji za odpověď

Jan M.Slavík

Dobrý den, topná folie

Dobrý den,
topná folie musí být součástí stavební konstrukce, proto jí není možné volně položit do prostoru. Doporučil bych jí umístit na původní sádrokartonovou konstrukci a překrýt ji sádrokartonem. K temperaci bych použil folie C620. Topnou folii jsme Vám schopni dle vašich požadavků zkompletovat. Miroslav Frencl, technik prodeje, m.frencl@fenixgroup.cz

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Tato otázka je pro testování zda jste opravdoví hosté a blokuje automatizované spamové roboty.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.