Jen slunce to umí lépe...

Certifikace

Certifikát a členství v klubu solventních firem

logotyp Creditinfo   "Registr solventních firem" zahrnuje elitu podnikatelského prostředí v ČR, opravdu seriózní firmy, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno. Členstvím v Registru solventních firem se FENIX Trading s.r.o. a Fenix s.r.o. dostávají do exklusivní kategorie českých firem, které se vyznačují tím nejcennějším – solidností, slušností a solventností.

Potvrzení o pojištění

Společnost Fenix je hrdým držitelem osvědčení o pojištění, které je platné pro celý svět.  > > >

Certifikát Intertek

Firma Fenix byla certifikována firmou Intertek, kde Fenix byl velmi uspokojivě hodnocený dle BEAB dokumentu 40 pro všeobecné kompletování a testování produktů pro podlahové vytápění.  > > >

Certifikát registrace EAN

Certifikát o zapojení společnosti FENIX Trading s.r.o. do systému GS1 (dříve EAN  ČR).  > > >

Dokumenty EKO - KOM

Dokumenty o zapojení společnosti Fenix Trading, s.r.o. do systému sdruženého plnění u autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.  > > >

Certifikát dle vyhlášky 37/2001 Sb.

FENIX informuje své zákazníky, že el.ohřívače vody ATLANTIC jsou testovány dle požadované vyhlášky č.37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.  > > >

Certifikát ISO

Od roku 1997 je výrobní společnost FENIX s.r.o. držitelem certifikátu pro Systém managementu jakosti ISO, který je v pravidelných tříletých cyklech úspěšně obhajován. Poslední recertifikační audit proběhl v říjnu 2012 dle požadavku normy ISO 9001:2008, na jehož základě byl vydán nový certifikát.  > > >

Prohlášení o shodě

Společnost FENIX Trading s.r.o. tímto prohlašuje, že na výrobky dle seznamu bylo vydáno "PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. v platném znění, NV č.17/2003 Sb. a NV č.18/2003 Sb.  > > >

Certifikát ČESKÁ KVALITA

Společnost FENIX Trading s.r.o. získala oprávnění užívat značku "Česká kvalita" programu české vlády:  > > >

Poplatky za elektroodpad

FENIX nebude účtovat zákazníkům poplatek za elektroodpad. Dne 13.8.2005 vstoupila v platnost dle zákona č.7/2005 Sb. (kterým se mění zákon č.185/2001 Sb.)(dále jen EEZ) podílet se na zajištění zpětného odběru a ekologické likvidace tzv. elektroodpadu.  > > >