Jen slunce to umí lépe...

Všeobecné obchodní podmínky

Právní vztahy mezi společností FENIX Trading s.r.o. (dále jen "prodávající") a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen "OZ"). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Soubor je ve formátu PDF. Pro jeho prohlížení potřebujete Acrobat Reader verze 4 nebo novější. Pokud ho ve svém počítači nemáte, můžete si je ZDARMA stáhnout ze stránek firmy Adobe.
 
Všeobecné obchodní podmínky 0.2 MB stáhnout PDF

Miroslav Petr, Fenix Trading s.r.o., 25.4.2014

2007-06-27 07:39:39 +0200