Jen slunce to umí lépe...

Akumulační kamna

Statická a dynamická akumulační kamna

  U akumulačního vytápění je spotřeba energie (nabíjení) a výdej této naakumulované energie (vytápění) nesoučasné – probíhá v různé době. Tento systém je určen především do objektů, kde není k dispozici dostatečná kapacita rozvodné sítě, a proto není možné zvolit přímotopný systém, nebo do starších objektů s nevyhovujícími tepelně-izolačními vlastnostmi, které při vypnutí topného systému poměrně rychle chladnou. Výhodou akumulačních topidel je možnost překlenout tzv. vysoký tarif, nevýhodou obtížnější a méně přesná regulace topného systému.  
 

Dynamická akumulační kamna ECODYNAMIC

Dynamická (s ventilátorem) akumulační kamna ECODYNAMIC jsou ideální jako hlavní zdroj vytápění při osmihodinové akumulační sazbě. Kvalitní dvouvrstvá izolace bránící samovolnému vybíjení, akumulační jádro z magnezitových cihel, řízený výdej tepla pomocí tichého radiálního ventilátoru, možnost ovládat vytápění digitálním programovatelným termostatem – to vše činí kamna vhodným topidlem pro objekty, které využívají akumulační sazbu.

Statická akumulační kamna ECOSTATIC

Statická (bez ventilátoru) akumulační kamna ECOSTATIC jsou jednodušší a levnější variantou dynamických kamen. Kamna obsahují dva termostaty - jedním lze omezit teplotu akumulačního jádra (omezit nabití), druhý pomocí klapek udržuje v místnosti nastavenou teplotu. Kamna ECOSTATIC jsou vhodná především do objektů s nižšími nároky na přesnost regulace. Druhou variantou je použití kamen jako přímotopné konvektory s akumulací, které v době tzv. vysokého tarifu hřejí z akumulačního jádra.

 
2010-05-11 15:09:52 +0200 2010-05-11 15:07:30 +0200