Jen slunce to umí lépe...

Regulace pro elektrické vytápění

Regulace

  Kvalitní regulace je důležitá pro každý topný systému, pro elektrické vytápění je však doslova klíčová – a přesto často podceňovaná. Regulace má velmi významný vliv nejen na parametry a komfort vytápění, ale především na jeho provozní náklady. Protože vybrat správný typ regulace není snadné, naleznete v kapitole Slovník pojmů vysvětlen význam nejběžnějších pojmů, které jsou ve spojení s regulací používány.  
 

Domovní regulace

Patří sem regulátory pro běžné prostředí – tedy pro rodinné domy, byty, kanceláře, obchody, školy, apod. Regulátor (termostat) bývá obvykle umístěn přímo v interiéru vytápěné místnosti a na základě sledovaných parametrů (teplota vzduchu v místnosti, teplota podlahy) ovládá připojené vytápění. Regulátory mohou být analogové nebo digitální (programovatelné), se snímáním teploty prostoru a/nebo podlahy (podlahové vytápění), s různými možnostmi nastavení a programování.

Venkovní a průmyslová regulace

U regulace pro venkovní aplikace (protimrazová ochrana chodníků, cest, střešních okapů a svodů, protimrazová ochrana potrubí) a regulace pro průmysl (dílny, výrobní provozy, skladové haly, apod.) jsou vyžadovány specifické parametry – například snímání nejen teploty ale i vlhkosti, nestandardní rozsahy měřených teplot, vyšší odolnost teplotních čidel, odolnost vůči vlhkosti, vyšší IP krytí, apod. Provedení a design regulace je tedy podřízen těmto požadavkům a pro standardní vytápění se nepoužívají.

Centrální regulace

Centrální regulace je u elektrického vytápění vyšším stupněm domovní regulace – zachovává hlavní výhodu elektrického vytápění, tj. řízení každé místnosti samostatně, ale poskytuje vyšší přesnost, komfortnější ovládání z jednoho místa, obvykle možnost řízení přes PC a tím i evidenci provozních hodin a teplot v jednotlivých místnostech za předchozí období.

Bezdrátová regulace

Bezdrátové provedení znamená, že mezi spínacím kontaktem, který pouští elektrickou energii do připojeného topidla a mezi termostatem, který měří teplotu v místnosti a je v něm uložen program vytápění, není žádné kabelové vedení, komunikace probíhá bezdrátově – radiofrekvenčně (RF). Tento systém je ideální především pro rekonstrukce, protože je možné snadno nahradit původní, nebo zcela chybějící regulaci pro elektrické vytápění. Některé tyto systémy umožňují i zapojení do jednoho celku, vzniká tak bezdrátová centrální regulace.

Speciální regulační prvky

Mezi regulaci patří i další zařízení, které nemusí být bezprostředně propojeno přímo s vytápěním. Jde například o regulátory pro řízení útlumu a časově programovatelné spínače, které spolupracují s dalším regulačním prvkem, nebo zařízení, které v případě „odběrové špičky“ dokáže odpojit některé spotřebiče (okruhy) a tím snížit požadavek na velikost hlavního jističe pro objekt.
 

 
2010-07-08 09:42:30 +0200