Jen slunce to umí lépe...

Polyfunkční objekty

Vyhřívání podlahy před kostelním oltářem

Na přelomu roku 2013/2014 dodávala společnost FENIX sálavé topné panely ECOSUN pro vyhřívání kostelních lavic v kostele Sv. Gotharda v Bouzově - samostatný článek o této aplikace naleznete zde. Během testovacího provozu vyjádřil zástupce investora - Římskokatolické farnosti Bouzov - politování, že nelze podobným způsobem zlepšit podmínky pro pastora, stojícího během bohoslužby u oltáře na velmi studené podlaze. Vysvětlil, že nejde jen o značný diskomfort, ale i o negativní vliv na lidské zdraví, které sebou dlouhodobý pobyt na doslova "ledové" podlaze nese.  > > >

2014-02-24 08:30:01 +0200

Vyhřívání kostelních lavic v Kostele sv. Gotharda

Kostel sv. Gotharda byl již v minulosti vybaven elektrickým vyhříváním lavic, tento systém však přestal být vyhovující a to nejen z hlediska provozních parametrů, ale i z bezpečnostního hlediska.

Oltář kostela Sv. Gotharda v Bouzově V kostele je celkem 41 lavic ve dvou řadách, v každé lavici jsou dva panely ECOSUN TH 04
2014-02-07 14:57:07 +0200

Ortotech s.r.o.

Poskytuje komplexní služby v oblasti ortopedie, protetiky, rehabilitace, výroby individuálních ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků. Majitelé firmy se rozhodli, z důvodu modernizace vlastní technologie výroby zdravotnických pomůcek, při rekonstrukci pouřít elektrické vytápění.  > > >

2011-06-16 15:56:37 +0200

Matejův dům

Matějův dům byl postaven v roce 1479 uvnitř Městského hradu a byl včleněn do Hornické bašty. Je to vysoká čtyřpatrová stavba postavená v těsné blízkosti slovenského kostela. Místnosti jsou většinou plochostropé, v přízemí a prvním patře mají některé místnosti valené klenby.  > > >

2011-06-16 15:18:54 +0200

Sálavé vytápění přečerpávací stanice odpadních vod

Existuje nespočet staveb, které plní funkci technického zázemí různých technologických nebo průmyslových procesů. Tyto objekty jsou většinou malé a zdánlivě snadno přehlédnutelné, přesto jsou pro předmětný proces životně důležité. Přestože zde není trvale přítomna obsluha, je obvykle nutné u takového objektu zajistit vytápění minimálně na nezámrznou teplotu.  > > >

2009-06-22 15:20:46 +0200

Sídlo fy DK1 v Kravařích – stavba kategorie NED s elektrickým vytápěním

Společnost DK1 z Kravař u Opavy je projekční a stavební firmou, která se kromě průmyslové výstavby specializuje i na rodinné domy, které se svými parametry řadí do kategorie NED. U těchto objektů se díky nízkým tepelným ztrátám nejlépe osvědčilo elektrické vytápění a to nejen z pohledu pořizovacích nákladů, ale i z hlediska nákladů provozních.  > > >

2008-11-13 08:38:53 +0200

Prodejna stavebnin v Ivančicích – vytápění nízkoteplotními panely ECOSUN

Historicky byla popularita elektrického vytápění značně nestálá a vzhledem ke zvyšující se ceně elektřiny nepatřily tyto systémy k nejrozšířenějším. V současné době se ale situace obrací - díky stále lepším tepelným vlastnostem nových objektů a trvalém poklesu spotřeby energie na vytápění rychle přibývá aplikací, pro které bylo zvoleno právě elektrické vytápění - jeho charakteristické vlastnosti pak v konečném důsledku plně vyváží případnou vyšší cenu elektrické energie.  > > >

2008-06-19 14:00:21 +0200

Prodejna sportu v Šumperku – vytápění nízkoteplotními panely ECOSUN

Vytápění sálavými panely ECOSUN se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi, které z něj činí ideální topný systém pro prostory s velkým pohybem osob, častou výměnou vzduchu nebo s požadavkem na volný prostor, kde bude mít uživatel k dispozici celou plochu včetně stěn místnosti a není omezován radiátory nebo rozvody topného media.  > > >

2008-06-19 12:48:06 +0200

SportCentrum ZAPLETAL Kroměříž

SportCentrum ZAPLETAL v Kroměříži je multifunkční centrum, zaměřené na sportovní a relaxační aktivity. Nachází se zde Squashové hřiště, Spinningové centrum, posilovna a cvičební sál pro fitness, ale také relaxační solárium nebo infrasauna.  > > >

2008-02-18 07:55:39 +0200

"Červený kostel" v Brně

Princip vytápění: Vysokoteplotní a nízkoteplotní panely ECOSUN pracují na principu infračerveného sálavého vytápění. Teplo v podobě infračerveného záření neohřívá vzduch, ale volně jím prochází a ohřívá až povrch předmětů, na které dopadá.  > > >

2007-07-30 09:08:10 +0200

Kaple v Náměšti n/Oslavou – vytápění vysokoteplotními panely Ecosun S

Vyssokoteplotní a nízkoteplotní panely ECOSUN pracují na principu infračerveného sálavého vytápění. Teplo v podobě infračerveného záření neohřívá vzduch, ale volně jím prochází a ohřívá až povrch předmětů, na které dopadá.  > > >

2007-05-28 15:28:19 +0200

Hotel na Strahově v Praze - vyhřívané podlahy v koupelnách

Mezi nejběžnější využití topných rohoží ECOFLOOR patří doplňkové vyhřívání dlažby v koupelnách. Vytápění koupelny je zajištěno jiným zdrojem tepla a rohož zde pouze zajišťuje komfortní prohřátí podlahy. S rostoucí úrovní poskytovaných služeb přestává být tato aplikace výhradní záležitostí rodinných domů a bytů a stává se také nezbytnou součástí koupelen hotelových pokojů a apartmánů.  > > >

2007-05-09 13:20:20 +0200

Referenční stavba objekt firmy FENIX GROUP a.s., Jeseník

Polyfunkční objekt slouží jednak jako sídlo firmy FENIX, jsou zde však i další nájemní prostory – prodejny, snack bar, papírníctví a tiskárna v přízemí budovy, kanceláře v I. nadzemním podlaží a byty v podkroví objektu. Právě polyfunkčnost objektu vyžaduje nezávislost měření i regulace spotřeby elektrické energie pro jednotlivé uživatele.  > > >

2007-05-09 13:07:43 +0200