Jen slunce to umí lépe...

Výrobní provozy

Elektrické vytápění při revitalizaci průmyslových objektů

V roce 2005 bylo rozhodnuto o revitalizaci původního skladového objektu fy CENTROTEX. Objekt železobetonové konstrukce byl postaven v roce 1986 a byl až do roku 2003 využíván jako centrální sklad textilních výrobků. Původní náklady na vytápění (parovodní systém napojený na centrální kotelnu) činily v roce 2003 cca 2 500 tis CZK/rok.  > > >

2008-03-20 13:24:56 +0200

Mléčné farmy v Jezdkovicích a Větřkovicích

Vysokoteplotní panely Ecosun S (SB) jsou určeny především pro vytápění průmyslových provozů, své uplatnění však najdou také v zemědělství. Více než 10-letou zkušenost s projektováním těchto objektů má společnost FARMTEC a.s. a praxe prokázala, že sálavé systémy jsou k jejich vytápění vzhledem k charakteristice provozu nejvhodnější. K jedněm z posledních aplikací patří mléčné farmy v Jezdkovicích a Větřkovicích – obě poblíž Opavy v Moravskoslezském kraji.  > > >

2007-11-29 13:43:50 +0200

SICAR s.r.o. Masojedy – vytápění NT panely Ecosun

Společnost SICAR s.r.o. se specializuje na výrobu vozidel pro záchranné systémy ve všech kategoriích včetně hasičských vozidel do 7,5 tun. Od roku 2003 je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 a v současné době je jedním z největších výrobců sanitních vozidel v České republice. Je také významným  > > >

2007-09-13 10:48:32 +0200

Continental (SIEMENS) Frenštát p/R – temperování skladů panely Ecosun

Výrobní závod koncernu Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm (do července 2007 Siemens Automobilové systémy s.r.o.), se zabývá výrobou elektroniky a řídících systémů především  > > >

2007-08-30 10:18:42 +0200

EUROPAP s.r.o. Plzeň – vytápění VT panely Ecosun

Společnost EUROPAP s.r.o. byla založena v roce 1992 jako velkoobchod papírem. Od roku 1994 začala rozvíjet také oblast zpracování papíru a v roce 1996 se instalací moderního technologického vybavení stalo zpracování papíru hlavní činností firmy.  > > >

2007-08-29 11:45:45 +0200

KIEKERT-CS s.r.o. - vytápění VT panely Ecosun

Původně uvažované teplovodní vytápění areálu fy KIEKERT-CS by vyžadovalo novou plynovou přípojku v délce cca 2 km, plynovou kotelnu a celkovou náhradu původního parního vytápění. Podle uskutečněných nabídek vůči el. přímotopnému vytápění by celková investice byla min. dvojnásobná. Firma KIEKERT-CS se rozhodla pro el. vytápění navržené fy UNIVE s využitím vlastní trafostanice.Využití sálavého přímotopného vyt. jako akumulačního ve výrobních prostorech s důslednou mikropočítačovou regulací UNIVE a kvalifikovanou obsluhou vedlo, k významným ekonomickým úsporám, optimalizaci odběrového diagramu, snížení prašnosti a celkově velmi dobré tepelné pohodě. Ve výrobních halách má firma celou podlahovou plochu k dispozici pro výrobu.  > > >

2007-05-12 10:06:31 +0200

KIEKERT-CS s.r.o. - II. Etapa - vytápění VT panely Ecosun

 Společnost KIEKERT-CS s.r.o. v Přelouči se zabývá výrobou elektrických zámků pro automobilový průmysl. Již v roce 1995, kdy byla prováděna rekonstrukce původního objektu, bylo rozhodnuto o vytápění elektrickými vysokoteplotními sálavými panely ECOSUN. O této první instalaci pojednává článek KIEKERT-CS s.r.o.  > > >

2007-05-08 12:55:45 +0200