Len slnko to vie lepšie

ECOFLEX

Otázka
Čo to je pilotný vodič, nemrznúca teplota a útlm u el. konvektorov?

Odpoveď
Pre centrálne riadenie el. konvektorov sa používa prístroj ECOBOX 2 FP. Pilotný vodič prenáša signál od riadiacej jednotky ECOBOX 2 k riadenému konvektoru a tým dochádza k jeho ovládaniu napr. do režimu „ útlm " alebo nemrznúca teplota. Režim „ útlm " predstavuje zníženie teploty o 4°C od komfortnej teploty napr. v noci alebo po opustení objektu apod. Nemrznúca teplota je režim, ktorý zaručí užívateľovi, že aj keď nie je objekt trvale vykurovaný, nedôjde k zníženiu teploty pod bod mrazu a zabráni sa tak zamrznutiu zariadenia objektu.


Otázka
Je možné montovať konvektor Ecoflex, panel Ecosun a fólie Ecofilm na horľavé podklady?

Odpoveď

  • Ecoflex - je možné montovať na horľavý podklad, pretože konštrukcia upevnenia zaisťuje podmienky montáže na horľavý podklad.
  • Ecosun NT - na horľavé podklady je možné inštalovať len panely E 100K, E 200K, E 270K, E 330K, E 400K, E 300U, E 300c. Montážny kríž, ktorý je súčasťou panelu, zaisťuje podmienky montáže na horľavé podklady. Panely E 600U, E 700 IKP, E 700 IN a E 700 IN-2 nie sú vhodné na montáž na horľavé podklady.
  • Ecosun VT panely E S 09 až E S 36 nie sú vhodné pre montáž na horľavé podklady.
  • Ecofilm - nie je vhodné montovať priamo na horľavé podklady, pretože konštrukcia fólie nespĺňa bezpečnostné podmienky montáže priamo na horľavé podklady.

2007-11-22 13:38:42 +0200