Len slnko to vie lepšie

ECOFLOOR

Otázka
Je možné vykurovacie vodiče a rohože deliť a krátiť?

Odpoveď
Vykurovacie vodiče nie je možné v žiadnom prípade deliť ani krátiť. Krátiť je možné len studené konce týchto vodičov a rohoží. Rohože /tkaninu/ je možné deliť aj krátiť a to tak, že pri delení tejto tkaniny nesmie byť poškodená izolácia vykurovacieho vodiča a tento nesmie byť taktiež krátený a nesmie byť tento vodič namáhaný ťahom .Tkaninu je možné podľa potreby strihať obyčajnými nožnicami.


Otázka
Aká je povrchová teplota vykurovacej podlahy a za ako dlho bude teplá?

Odpoveď
Povrchová teplota vykurovacej podlahy v obytných miestnostiach môže byť maximálne 28°C. Povrchová teplota vykurovacej podlahy v kúpelniach a umyvárňach nie je obmedzená normou a teda môže byť aj nad 30°C. Vykurovacia podlaha dosiahne požadovanú teplotu v závislosti na konštrukcii. V prípade, že je vykurovacia rohož nainštalovaná pod dlažbou do lepidla je podlaha teplá za pol hodiny. V prípade, že je táto rohož popr. vodič nainštalovaná do betónu /5cm/ dosiahne podlaha teplotu za dve hodiny. V prípade, že ide o vrstvu betónu 12cm dosiahne podlaha teplotu asi za päť hodín. Tieto údaje sú však len informatívne, pretože na tento čas má vplyv ešte tepelná izolácia podlahy a jej ochladzovanie.


Otázka
Aká je životnosť Ecofilmu a Ecoflooru?

Odpoveď
Životnosť oboch produktov závisí na prevádzkových hodinách, spôsobu uloženia a regulácii. V prípade, že je vykurovací systém aj regulácia správne navrhnutá, je životnosť min. 30 až 50 rokov. Horná hranica životnosti závisí na prevádzkových hodinách vykurovacieho systému. V prípade zle urobenej inštalácie alebo návrhu sa výrazne skracuje doba životnosti. Všeobecne teda platí, že vyššie uvedené výrobky majú takú životnosť, akú má stavebná časť. Firma na výrobky Ecofilm a Ecofloor dáva záruku 10 rokov v prípade, že sú bezpodmienečne dodržané pokyny pre montáž.


Otázka
Je možné tepelnú izoláciu v podlahe nahradiť hliníkovou fóliou?

Odpoveď
Nie, nakoľko hliník by práve naopak teplo dobre viedol. Lesklé predmety ako je hliníková fólia možno použiť pre odraz infračervených lúčov, ktoré sa šíri len v plynoch (napr. vzduch)


Otázka
Ako regulovať teplotu v podlahe pri občasnom prikurovaní teplovzdušným krbom?

Odpoveď
ak budeme mať len priestorový termostat (poprípade s čidlom v podlahe limitujúcim hygienickú hranicu teploty podlahy 28°C), tak pri vykúrení miestnosti prídavným vykurovacím telesom, v našom prípade teplovzdušným krbom, vypne kúrenie v podlahe a podlaha vychladne. Tento režim je ekonomický, avšak môže byť nekomfortný. ak budeme mať len sondu v podlahe, podlaha bude pri kúrení v krbe stále teplá. Táto prevádzka je síce komfortná, ale nedá sa nazvať ekonomickou. Jasná odpoveď na túto problematiku nie je a závisí na každom zákazníkovi individuálne. Niekto je rozumným hospodárom a iný si za komfort rád priplatí „nech to stojí čo to stojí“. Je taktiež pravda, že dopredu nevieme či sa za rok naše požiadavky na spôsob regulácie nezmenia, a preto odpoveďou na tento dotaz je použitie termostatu FENIX THERM 100, pri ktorom je možné po inštalácii dodatočne zmeniť funkciu (len podlaha / len priestor / podlaha aj priestor).


Otázka
Mám vykurovanie zemným plynom, vodné radiátory mi objekt vykúria na požadovanú teplotu, ale podlaha je studená. Pre pocit komfortu by som chcel v kúpelni a v kuchyni systém doplniť podlahovou vykurovacou rohožou alebo fóliou z Vašej štandardnej ponuky. Tento systém by som chcel prevádzkovať len krátkodobo 3 až 4 hodiny denne. Je možné tento systém regulovať len obyčajným vypínačom prípadne časovým spínačom bez termostatu?

Odpoveď
Áno, ak ide o konštrukciu podlahy s vykurovacím prvkom umiestneným priamo pod dlažbou alebo inou nášľapnou vrstvou (laminátovou či drevenou podlahou). V tomto prípade však predpokladáme prerušovanú prevádzku vykurovacej podlahy za súčinnosti s iným (hlavným) vykurovacím systémom tak, ako je vo Vašom dotaze uvedené.


2007-11-20 13:54:07 +0200