Len slnko to vie lepšie

ECOSUN

Otázka
Je možné montovať konvektor Ecoflex, panel Ecosun a fólie Ecofilm na horľavé podklady?

Odpoveď

  • Ecoflex - je možné montovať na horľavý podklad, pretože konštrukcia upevnenia zaisťuje podmienky montáže na horľavý podklad.
  • Ecosun NT - na horľavé podklady je možné inštalovať len panely E 100K, E 200K, E 270K, E 330K, E 400K, E 300U, E 300c. Montážny kríž, ktorý je súčasťou panelu, zaisťuje podmienky montáže na horľavé podklady. Panely E 600U, E 700 IKP, E 700 IN a E 700 IN-2 nie sú vhodné na montáž na horľavé podklady.
  • Ecosun VT panely E S 09 až E S 36 nie sú vhodné pre montáž na horľavé podklady.
  • Ecofilm - nie je vhodné montovať priamo na horľavé podklady, pretože konštrukcia fólie nespĺňa bezpečnostné podmienky montáže priamo na horľavé podklady.

Otázka
Prečo je stropné sálavé vykurovanie o cca 20% prevádzkovo úspornejšie než konvekčné?

Odpoveď
Sálanie je proces, pri ktorom sa teplo z tepelného zdroja (napr. zo sálavého panelu) šíri priestorom vo forme infračervených lúčov. Po dopade lúčov na iné pevné teleso sa infračervené vlnenie mení na tepelnú energiu a hmota telesa je intenzívne ohrievaná. Ide v podstate o obdobu slnečného žiarenia.
Toto vykurovanie je úsporné hlavne vďaka týmto trom bodom:

  1. Na rozdiel od nástenných radiátorov a konvektorov je teplo smerované dole k podlahe, teda do miesta kde je potrebné. Tu platí, že čím vyšší strop je v miestnosti, tým úspornejšie je stropné vykurovanie oproti ostatným systémom.
  2. V prípade "radiátorov" a konvektorov teplý vzduch nerovnomerne prúdi po miestnosti, čo môže v niektorých častiach miestnosti vyvolávať pocit chladu a nútiť nás nastaviť vyššiu teplotu na termostate. Každý stupeň nastavenej teploty nad 20°C znamená ďalších 6% nákladov na energiu.
  3. Sálavé panely priamo ohrievajú človeka, bez sprostredkovania prenosu tepla vzduchom. Vďaka tomuto efektu môžeme nastavenú teplotu znížiť o jeden až dva stupne Celzia a budeme pociťovať rovnaký tepelný efekt ako pri vykurovaní konvektormi - avšak s teplotou nastavenou o 1 až 2°C vyššie, teda so spotrebou o 6 až 12% vyšší.Otázka
Je možné ECOSUN inštalovať na stenu?

Odpoveď
Áno, je. Avšak musíme počítať so zvýšením pomeru v prospech konvekčnej zložky oproti sálavej zložke vykurovacieho efektu.


Otázka
Ako môže stropné sálavé vykurovanie vyhriať celú miestnosť, keď teplo sa drží vždy pri strope?

Odpoveď
Teplo sa pri strope nedrží, pri strope sa drží len teplý vzduch. Tento jav je známy pri vykurovaní radiátormi a konvektormi. Tieto telesá majú výrazne vyššiu teplotu než je teplota vzduchu. Vzduch v styku s týmto vykurovacím telesom sa od telesa ohrieva a zväčšuje svoj objem, čím klesá jeho objemová hmotnosť, chladnejší vzduch s vyššou objemovou hmotnosťou tento teplý vzduch vytláča smerom nahor a znamená to, že najväčšie teplo je pri strope, kde ho vôbec nepotrebujeme. Sálavé stropné vykurovanie vyžaruje od zdroja (v našom prípade od stropu k podlahe) infračervené lúče, ktoré sa menia na teplo pri dopade na pevné alebo kvapalné látky.
Mnohokrát si ľudia zastanú na stoličku pod zdroj tepla a tvrdia, že pri strope je teplejšie. Preto pre lepšie pochopenie tepelného sálania je dobré porovnanie so svetelným lúčom. Svetelný lúč sa šíri rovnako ako infračervený lúč elektromagnetickým vlnením, oba lúče sa zhodne odrážajú od lesklých predmetov a sú pohlcované tmavými predmetmi. Svetlo vnímame zrakom, teplo povrchom tela teda i rúk. Svetelný aj infračervený lúč sa šíri kolmo od zdroja. Je dobré urobiť pokus s bodovou žiarovkou a ECOSUN S. Najhustejší svetelný tok smeruje dole alebo smerom, ktorým je žiarovka namierená (budeme mať panel aj žiarovku inštalovanú tak, že tok bude smerovať dole). Rovnako sa chová aj sálavý panel, vďaka mikroskopickej nerovnosti povrchu silicating je najhustejšia časť tepelného sálania smerovaná v kónuse smerom dole. Samozrejme svetelné aj infračervené lúče sa čiastočne odrážajú, preto vidíme mimo osvietenej časti šero, rovnaké je to aj pri infražiarení, časť lúčov sa odráža a rozohrieva steny a pod.
Ak sa pozrieme na žiarovku zo vzdialenosti 0,1m, hneď nás začne bolieť oko a prestávame vidieť, obdobné je to aj pri sálavom paneli, ak dáme dlaň 0,1m od sálavého panelu, pocítime nepríjemné pálenie. Ak sa však na žiarovku aj ECOSUN S pozrieme z piatich metrov, uvidíme prijateľné svetlo a od ECOSUNU pocítime príjemné teplo. Hustota svetelného aj infračerveného žiarenia so vzdialenosťou od zdroje sa znižuje, ale zvyšuje sa osvietená, osálaná plocha (nemusíme mať obavy - energia sa nestráca). Prírodným zdrojom svetelného aj infračerveného lúča je slnko. Infračervený lúč prechádza vesmírom, kde je teplota pod bodom mrazu, prechádza atmosférou a vzduchom, ale na teplo sa premení až pri dopade na pevné alebo kvapalné látky, od týchto látok sa potom ohrieva vzduch.


Otázka
Neškodia sálavé panely ECOSUN zdraviu?

Odpoveď
Sálavé panely ECOSUN nepoškodzujú zdravia, skôr naopak. Infračervený lúč príjemne pôsobí na ochorenia kĺbov, reumatizmus. Keďže nevzniká vysušovanie a prúdenie vzduchu vďaka veľkým teplotným rozdielom ako pri nástenných radiátoroch a konvektoroch, je toto vykurovanie vhodné pre ochorenia dýchacieho ústrojenstva a astmatikov.
Pri dodržaní našich závesných výšok nemôže dochádzať ani k nepríjemnému pocitu horúcej hlavy

2007-11-23 13:24:54 +0200