Len slnko to vie lepšie

REGULÁCIA

Otázka
Čo to je pilotný vodič, nemrznúca teplota a útlm u el. konvektorov?

Odpoveď
Pre centrálne riadenie el. konvektorov sa používa prístroj ECOBOX 2 FP. Pilotný vodič prenáša signál od riadiacej jednotky ECOBOX 2 k riadenému konvektoru a tým dochádza k jeho ovládaniu napr. do režimu „ útlm “ alebo nemrznúca teplota. Režim „ útlm “ predstavuje zníženie teploty o 4°C od komfortnej teploty napr. v noci alebo po opustení objektu apod. Nemrznúca teplota je režim, ktorý zaručí užívateľovi, že aj keď nie je objekt trvale vykurovaný, nedôjde k zníženiu teploty pod bod mrazu a zabráni sa tak zamrznutiu zariadenia objektu.


Otázka
Mám vykurovanie zemným plynom, vodné radiátory mi objekt vykúria na požadovanú teplotu, ale podlaha je studená. Pre pocit komfortu by som chcel v kúpelni a v kuchyni systém doplniť podlahovou vykurovacou rohožou alebo fóliou z Vašej štandardnej ponuky. Tento systém by som chcel prevádzkovať len krátkodobo 3 až 4 hodiny denne. Je možné tento systém regulovať len obyčajným vypínačom prípadne časovým spínačom bez termostatu?

Odpoveď
Áno, ak ide o konštrukciu podlahy s vykurovacím prvkom umiestneným priamo pod dlažbou alebo inou nášľapnou vrstvou (laminátovou či drevenou podlahou). V tomto prípade však predpokladáme prerušovanú prevádzku vykurovacej podlahy za súčinnosti s iným (hlavným) vykurovacím systémom tak, ako je vo Vašom dotaze uvedené.


 

2007-11-18 14:03:44 +0200