Průkaz Energetické Náročnosti Budov - PENB

Dle aktuálně platné legislativy (2013) je PENB povinnou součástí novostaveb, chtěli bychom zde proto zjednodušeně vysvětlit, o jaký dokument jde a jaké informace z něj lze získat.

Dle aktuálně platné legislativy (2013) je PENB povinnou součástí novostaveb, chtěli bychom zde proto zjednodušeně vysvětlit, o jaký dokument jde a jaké informace z něj lze získat.

Hlavním účelem měla být možnost objektivního porovnání vybraných technických vlastností u stávajících budov a nastavení základních kriterií, které musí splňovat novostavby. Aby bylo možné jednotlivé objekty vzájemně porovnat „objektivně“, jsou pro výpočet stanoveny jednotné výpočtové podmínky. Při výpočtu tedy není brána v úvahu lokalita (klimatické pásmo) kde se objekt nachází, pro vytápění je předpokládán 24 hodinový provoz (žádný teplotní útlum), výpočty neuvažují s vlivem regulace – proč také, když je objekt dle výpočtů vytápěn 24 hodin na stejnou teplotu – a tak podobně.

Proto klienti, kteří očekávali, že z PENB předem zjistí, jaké mohou u objektu očekávat reálné provozní náklady, jsou pak velmi často nemile překvapeni, že skutečnost je zcela jiná. PENB totiž s realitou nemá vůbec nic společného – je to dokument prezentující virtuální provozní parametry objektu. Nově vytvořené kriterium – Neobnovitelná Primární Energie (NPE) – pak posouvá tento dokument k hranicím absurdity (viz. článek níže).

  • PENB dle Vyhl. 78/2013 Sb. – základní informace k novele vyhlášky o zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budov, platné od 1.4.2013
  • PENB dle Vyhl. 148/2007 Sb. – informace ke zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budov dle Vyhl. 148/2007 Sb. – zrušena k 31.3.2013, nahrazena Vyhl. 78/2013 Sb.
  • Vyhl. 78/2013 Sb. – vyhláška ke stažení ve formátu PDF

Od 1. 4. 2013 je závazným kriteriem také spotřeba NPE, připravili jsme proto zjednodušený interaktivní výpočet, ukazující možná opatření, vedoucí ke splnění požadavku na spotřebu NPE.

Interaktivní výpočet je určen pro novostavby (u stávajících objektů je hodnocení spotřeby NPE nepovinné) a vychází ze zatřídění obálky budovy (hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem dle Vyhl. 78/2013 Sb.). Novostavby musí být min. v kategorii "C", výpočet proto s horšími parametry neuvažuje a je zpracován pro horní hraniční hodnoty jednotlivých kategorií.

Například obálka rodinného domu s Uem=0,28 W/(m2.K) je na pomezí kategorie B/C, stále však ještě patří do "C". Pro splnění požadavku na spotřebu NPE by tedy bylo možné výrazně zmírnit opatření doporučená interaktivním výpočtem pro kategorii "C", nebo by dokonce dostačovalo aplikovat opatření doporučená pro kategorii "B". V rámci zjednodušení však interaktivní výpočet takto detailní zadání neumožňuje – výsledky tedy mají pouze informativní hodnotu, přesný výpočet musí vždy zpracovat oprávněná osoba – energetický specialista.

 

 
Miroslav Petr, Fenix Trading s.r.o., 18. července 2013

Mohlo by vás zajímat ...

TOPlist