Termostat T-Sense (Bluetooth)

						
Termostat s podlahovou sondou, programovatelný přes Bluetooth.
Termostat T-Sense

Mohlo by vás zajímat …

Termostat T-Sense

Prostřednictvím Bluetooth se lze k termostatu T-Sense připojit mobilní aplikací ecoControl (dostupná pro Android a iOs). Ke standardnímu provozu termostat tuto mobilní aplikaci nepotřebuje, je určena k úpravě parametrů přednastavených z výroby (hodnota teploty ECO, intenzita svícení LED, kalibrace teplotních senzorů) a nebo nastavení a spuštění termostatu v pokročilém módu (týdenní program). Aplikace ecoControl nevyžaduje uživatelský účet, bluetooth umožňuje spojení s termostatem pouze z bezprostřední blízkosti (dosah cca 3 m). Vzdálené ovládání (internet, mobilní sítě) tento výrobek nepodporuje. Termostat lze spustit a provozovat i zcela bez aplikace ecoControl, v takovém případě však pouze v ZÁKLADNÍM módu a s hodnotami přednastavenými z výroby.

ZÁKLADNÍ MÓD

Termostat se chová jako jednoduchý analogový termostat, s možností řízení útlumu po pilotním vodiči. Po prvním spuštění termostat ověří, zda je připojena podlahová sonda a automaticky zvolí režim Prostor nebo Podlaha. Otočným ovladačem se pak nastavuje komfortní teplota vzduchu nebo podlahy (dle zvoleného režimu). Je-li připojen také pilotní vodič, lze signálem přepínat mezi komfortní a útlumovou (ECO) teplotou. Útlumová teplota je z výroby nastavena na 19 °C, bez mobilní aplikace ji nelze upravit. V základním módu není aktivní ani dotykové tlačítko ECO na otočném ovladači termostatu. Pomocí aplikace ecoControl lze i pro základní mód spustit režim Podlaha+Prostor a nastavit limity pro teplotu podlahy.Otočným ovladačem se v tomto nastavení řídí komfortní teplota vzduchu, limitní teplota podlahy je pevná.

POKROČILÝ MÓD

Pomocí aplikace ecoControl lze vytvořit a nahrát do termostatu týdenní program, kdy termostat automaticky přepíná mezi komfortní a útlumovou teplotou. Změnu teploty lze naprogramovat v každou celou hodinu. Tento režim se nazývá "AUTO" a je při něm aktivováno i dotykové tlačítko ECO na ovladači termostatu. Tlačítko uživateli umožňuje přepnout mimo nastavený program mezi komfortní a útlumovou teplotou, při nejbližší programové změně se ruční zásah anuluje. Datum a čas, nezbytný pro režim AUTO, je v termostatu aktualizován automaticky při každém připojení mobilní aplikace.

Pozn.: hromadné balení (1 karton) = 50 ks

Termostat T-Sense
Termostat T-Sense

T-Sense

Krytí: IP 21
Spínaný proud: 16 A
Rozsah teplot - prostor: +5 … 35 °C
Rozsah teplot - podlaha: +5 … 50 °C
Teplotní útlum: Ano
Kontrolka chodu: Ano
Hystereze: -
Vypínač: Ano

Reference

TOPlist /cs/produkty/termostat-t-sense-bluetooth