Jen slunce to umí lépe...

Topné kabely a rohože

ECOFLOOR

     
  Registrovanou značkou ECOFLOOR® jsou označovány výrobky z elektrických topných kabelů – topné kabelové okruhy a topné rohože. Aplikací, ve kterých lze využít teplo z topných kabelů je nepřeberné množství, především díky jejich úžasné flexibilitě, poměrně snadné instalaci a v zásadě nulovým nárokům na údržbu.  
 

Členění výrobků ECOFLOOR

Aby elektrické topné kabely splnily požadavky, které od nich uživatel očekává, je nutné vybrat správný výrobek. V této kapitole je popsáno, jaké typy topných kabelů se vyrábějí, v čem se od sebe liší a pro které aplikace se hodí.

Podlahové vytápění

Z hlediska funkčnosti je elektrické podlahové vytápění naprosto shodné s teplovodním podlahovým vytápěním – elektrické vytápění se však vyznačuje snazší instalací, vyšší flexibilitou a nižšími pořizovacími náklady. Principem je zahřát konstrukci podlahy na teplotu jen o něco vyšší, než je teplota vzduchu. Protože však hřeje velká plocha, je tento systém schopen vydat dostatek energie k vyhřátí místností – proto se obecně označuje jako velkoplošné nízkoteplotní vytápění.

Venkovní aplikace

U venkovních aplikací je úkolem topných kabelů a rohoží zabránit vytváření námrazy nebo sněhu na určené ploše nebo zařízení. Obvykle se jedná o příjezdové cesty, chodníky a schodiště, nebo o střešní žlaby (okapy), svody, úžlabí, atd.

Ochrana potrubí a speciální aplikace

Pomocí topných kabelů ECOFLOOR lze před mrazem chránit také potrubí s rozvodem vody nebo jiných kapalin, kanalizační vpusť a svody, apod. V nabídce jsou také výrobky z topných kabelů pro speciální aplikace – například kabely umožňující odlévání betonových konstrukcí i při teplotách pod bodem mrazu, nebo speciální topné plachty.

2010-11-23 09:24:02 +0200