Hodnoty z PENB (Průkaz Energetické Náročnosti Budov)

Hodnocená budova (BH)

W/(m2.K)
kWh/(m2.rok)
kWh/(m2.rok)

Referenční budova (BRef)

kWh/(m2.rok)
W/(m2.K)
kWh/(m2.rok)

Vlastnosti budovy

m2
MWh/rok

Tepelné ztráty

Ztráty energie (BH)

MWh/rok
MWh/rok
MWh/rok

Využitelné zisky (BH)

MWh/rok
MWh/rok
MWh/rok

 

MWh/rok
kWh/m2.rok