Systém zpětného odběru elektrozařízení

Vážení zákazníci, na konci roku 2018 došlo k fúzi společností RETELA s.r.o. a ASEKOL a.s. s účinností od 1.1.2019. V návaznosti na spojení obou společností se tímto od 1.1.2019 stáváme klienty ASEKOL a.s., což je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Za 1. kvartál roku 2019 (v dubnu) budeme nově vykazovat elektrozařízení uvedené na trh již u společnosti ASEKOL a.s. Prostřednictvím ASEKOL a.s. dochází také k plnění všech zákonných povinností zpětného odběru a recyklace baterií (kolektivní systém ECOBAT). Dále bychom Vás chtěli informovat, že dne 1.1.2019 vešla v platnost změna rozsahu působnosti dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, do kterého byla zákonem č. 184/2014 Sb., implementována ustanovení Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a díky této právní úpravě dochází ke změně rozsahu působnosti právní úpravy týkající se povinností výrobců elektrozařízení a to na základě nové definice elektrozařízení; tzn. ke změně počtu skupin elektrozařízení z původních deseti do nově definovaných šesti skupin. V těchto šesti skupinách budeme vykazovat již za období prvního kvartálu od 1.1.2019. Současně prohlašujeme, že za vlastní výrobky a výrobky, které uvádíme na trh a spadají do platnosti výše uvedené legislativy, zaplatí společnost FENIX do systému zpětného odběru elektrozařízení patřičné poplatky dle platného ceníku. Tyto poplatky však dále nebudeme účtovat svým odběratelům a výše poplatku se ani jiným způsobem neprojeví na ceně výrobku.
TOPlist