GDPR – Rozsah zpracování osobních údajů

Firma Fenix Group a.s. se snaží o maximální spokojenost zákazníků a partnerů v oblasti elektrického vytápění. Společnost Fenix Group a.s. vyrábí a nabízí kompletní sortiment elektrického vytápění pro váš dům, kancelář, venkovní aplikace, ale i do průmyslových a zemědělských objektů. Mimo prodej našich výrobků nabízíme také technické poradenství ve výše uvedeném oboru.

Naší snahou je poskytované služby maximálně přizpůsobit potřebám klientů a v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou a věnujeme jí zvláštní pozornost.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Rozsah osobních údajů – GDPR – vždy zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám poskytnete. Zpracováváme osobní údaje, které obvykle zahrnují pouze jméno, příjmení, titul a e-mailovou adresu, dále společnost a pracovní zařazení. V případě prodeje a zajištění dodání zboží, vaše osobní údaje mohou obsahovat také další údaje, jako je adresa a telefonní spojení.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Souhlas se zpracováváním osobních údajů nám poskytujete z důvodů :

  • Prodeje a dodání zboží a služeb
  • Zpracování technických podkladů a projektů, případně zodpovězení dotazů pracovníky technické podpory
  • Zasílání tzv..newsletterů s novinkami v oblasti elektrického vytápění, poskytnutí produktových informací, aktuálních ceníků, novinek v naší společnosti, ale i zaslání pozvánek na konference, worshopy, semináře a jiné akce.
  • Vyřízení reklamace a pozáruční opravy zboží, které jsme vám dodali

Jak dlouho a jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údaje Doba zpracování
Návštěvníci internetových stránek Statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zboží Právním základem je oprávněný zájem ve smyslu a) zlepšování našich služeb a zaměření se, co Vás opravdu zajímá; b) nabízet Vám obdobné služby nebo zboží, které odpovídají Vašim potřebám, na základě přístupu na naše internetové stránky. Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail), IP adresa. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let
Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek Právním základem je plnění smlouvy nebo váš souhlas. Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail), IP adresa, dotaz položený prostřednictvím formuláře. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním
Odběratelé novinek Zasílání obchodních sdělení e-mailem Právním základem je souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek. Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail). Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

 

Komu zpřístupňujeme osobní údaje?

Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen zaměstnancům společnosti jako správci osobních údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a dále případným zpracovatelům údajů, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. V současné době jde pouze o evidovaný minimální rozsah a dobu potřebné servisní podpory interních systémů. V souladu s článkem 28 odst. 4 GDPR jsou všichni zpracovatelé osobních údajů zavázáni k minimálně stejné míře ochrany osobních údajů jako naše společnost. Aktuální výpis z evidence zpracovatelů osobních údajů bude kdykoliv na Vaši žádost poskytnut. V případě poskytnutí osobních údajů na přihláškách či prezenčních listinách konkrétních akcí jako jsou konference, workshopy, semináře, webináře, akce apod., mohou být data v uvedeném rozsahu poskytnuta také spolupořadatelům či zástupcům výrobců, kteří se na akci partnersky podílejí. Dále pak při poskytnutí osobních údajů v žádostech o produktové informace a testovací verze, mohou být data v uvedeném rozsahu poskytnuta výrobci.

Jaká jsou Vaše práva?

Jako subjekt údajů máte veškerá práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů, zejména pak práva zajištěná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi práva patří např. přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování.

Jak nás můžete kontaktovat s dotazy či požadavky?

Žádosti či požadavky lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby. Vaše požadavky či dotazy nám, prosím, zasílejte na následující kontakty: Fenix Group a.s., Slezská 2/535, 790 01 Jeseník, e-mail: fenix@fenixgroup.cz

 

TOPlist