Najčastejšie otázky – Regulácia

Otázka: Aký je rozdiel medzi centrálnou a lokálnou reguláciou? Odpoveď: Pod pojmom lokálna regulácia sa rozumie zariadenie (termostaty) fungujúce v každom vykurovacom priestore (zóne) nezávisle. Ovládanie a nastavenie je možné len priamo na samotnom zariadení umiestnenom...

Otázka:
Aké termostaty sú vhodné pre dané typy vykurovania?

Odpoveď:
Pre podlahové vykurovanie je vhodné zvoliť termostat s podlahovou sondou s možnosťou regulovať/obmedzovať teplotu samotnej podlahy. K regulácii stropného vykurovania a vykurovania vykurovacími panelmi sa volia priestorové termostaty popr. termostaty s priestorovou sondou. Pre ochranu odkvapov a zvodov sú určené termostaty s možnosťou napojenia vlhkostných a teplotných sond. K ochrane potrubia proti mrazu je nutné zvoliť termostat s možnosťou pripojenia teplotnej sondy umiestnenej na potrubí. 

 


 

Otázka:
Aký je rozdiel medzi centrálnou a lokálnou reguláciou?

Odpoveď:
Pod pojmom lokálna regulácia sa rozumie zariadenie (termostaty) fungujúce v každom vykurovacom priestore (zóne) nezávisle. Ovládanie a nastavenie je možné len priamo na samotnom zariadení umiestnenom vo vykurovanom priestore. Pokiaľ teda chcete napr. zmeniť režim vykurovania alebo získať informácie o teplote, musíte ku každému takémuto termostatu pristúpiť a zmenu či odpočet vykonať. Pri centrálnej regulácií ovládate vykurovanie vo všetkých zónach z jedného miesta priamo cez riadiacu jednotku alebo pomocou PC, mobilného telefónu, tabletu… Kontrolu vykurovaných zón a zmeny v nastaveniach môžete teda pomocou sms alebo internetu vykonávať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. 

 


 

Otázka:
Čo je to pilotný vodič, proti mrazová teplota a útlm pri konvektoroch?

Odpoveď:
Pilotný vodič je určený k riadeniu prepínania medzi komfortným a útlmovým režimom. Fyzicky sa jedná o vodič, ktorý je súčasťou prívodného vodiča konvektorov (väčšinou čierny). Pokiaľ na tento vodič privediete sieťové napätie konvektor prejde do útlmového režimu. Útlm znamená pokles o 4 až 5 °C oproti nastavenej teplote. K riadeniu útlmového režimu môžete použiť regulátory pre riadenie útlmu (viď regulácia – Regulátory pre riadenie útlmu a časové programovateľné spínače). Proti mrazová teplota je režim, ktorý zaručí užívateľovi, že aj keď nie je objekt trvalo vykurovaný nedôjde ku zníženiu teploty pod bod mrazu a zabráni sa tak zamrznutiu zariadenia v objekte. 

TOPlist