Najčastejšie otázky – Vykurovacie fólie ECOFILM

Otázka: Na Vašich stránkach som našiel potvrdenie výrobcu, že plávajúcu podlahu je možné kombinovať s vykurovacou fóliou ECOFILM bez straty záruky. Montážna firma mi ale nechce záruku poskytnúť, pokiaľ použijem elektrické...

Otázka:
Je možné mať elektrické podlahové vykurovanie ako hlavné kúrenie celého domu?

Odpoveď:
Samozrejme. Elektrické podlahové vykurovanie je celkom bežný spôsob ekonomického a ekologického vykurovania budov. Pre váš projekt vám radi spracujeme cenovú ponuku. Potrebujeme len:

  • riadne okótovaný pôdorys a rez objektu
  • skladbu podlahy(vrátane krytiny), stien a stropu zadaných v cm, v smere interiér → exteriér
  • tepelné straty objektu (nie je nutné, ale urýchli vytvorenie ponuky)

 


 

Otázka:
Aký zvoliť vykurovací systém vzhľadom k podlahovej krytine?

Odpoveď:
Pod dlažbu a lepené krytiny (PVC, vynil...) vykurovací vodič/rohož Ecofloor do samo nivelačnej hmoty alebo lepidla. Pri lepených krytinách musí byť hrúbka vrstvy aspoň trojnásobok priemeru použitého vodiča (cca 18 mm).
Pod plávajúcu podlahu odporúčame nainštalovať vykurovacie fólie Ecofilm priamo pod podlahovú krytinu. Vykurovaciu fóliu nie je možné inštalovať pod plávajúce podlahy do kúpeľní.
Pod plávajúce podlahy do kúpeľní je možné inštalovať vykurovaciu rohož AL-MAT.

 


 

Otázka:
Na Vašich stránkach som našiel potvrdenie výrobcu, že plávajúcu podlahu je možné kombinovať s vykurovacou fóliou ECOFILM bez straty záruky. Montážna firma mi ale nechce záruku poskytnúť, pokiaľ použijem elektrické podlahové vykurovanie a tvrdí, že môžem použiť len teplovodný systém?

Odpoveď:
Vykurovacie fólie reálne pracujú s veľmi nízkymi teplotami – cca 23–27 °C a ku zmenám teploty podlahy dochádza už v niekoľko desiatok minút. Plávajúca podlaha je teda prevádzkovaná prakticky v rovnakých podmienkach ako by bola položená na betónovej podlahe s teplovodným podlahovým vykurovaním. Vykurovacie fólie boli už taktiež testované u niektorých výrobcoch, ktorý potvrdili, že pri použití vykurovacej fólie ECOFILM s výkonom do 80 W/m2 a riadené termostatom s podlahovou sondou, nie je dôvod ku strate záruky. Bohužiaľ sa tieto informácie šíria medzi montážnymi firmami veľmi pomaly – príkladom môže byť korešpondencia, ktorá prebehla medzi zákazníkom, spoločnosťou FENIX a zástupcom spoločnosti EGGER.

 


 

Otázka:
Aká je životnosť Ecofilmu a Ecoflooru?

Odpoveď:
Životnosť oboch produktov závisí na prevádzkových hodinách, spôsobe uloženia a regulácií. V prípade, že je vykurovací systém aj regulácia správne navrhnutá je životnosť min. 30 až 50 rokov. Horná hranica životnosti závisí na prevádzkových hodinách vykurovacieho systému. V prípade nesprávne prevedenej inštalácie alebo návrhu sa výrazne skracuje doba životnosti. Všeobecne platí, že vyššie uvedené výrobky majú takú životnosť, akú má stavebná časť. Firma na výrobky Ecofilm a Ecofloor dáva záruku 10 rokov v prípade, že sú bezpodmienečne dodržané pokyny pre montáž.

 


 

Otázka:
Je možné inštalovať konvektor Ecoflex, panel Ecosun a fólie Ecofilm na horľavé podklady?

Odpoveď:
Ecoflex – je možné inštalovať na horľavý podklad, pokiaľ konštrukcia upevnenia zaisťuje podmienky montáže na horľavý podklad. Ecosun – NT panely je možné inštalovať na horľavé podklady v prípade použitia montážneho kríža, ktorý zaručí podmienky montáže na tieto podklady. Ecofilm – nie je vhodné inštalovať priamo na horľavé podklady, nakoľko konštrukcia fólie nespĺňa bezpečnostné podmienky montáže priamo na horľavé podklady. 

 


 

Otázka:
Prečo je stropné sálavé vykurovanie o cca 20 % prevádzkovo úspornejšie ako konvekčné?

Odpoveď:
Sálanie je proces, pri ktorom sa teplo z tepelného zdroja (napr. zo sálavého panelu) šíri priestorom vo forme infračervených lúčov. Po dopade lúčov na iné pevné teleso sa infračervené vlnenie mení na tepelnú energiu a teleso je intenzívne ohrievané. Jedná sa v podstate o podobu slnečného žiarenia. Toto vykurovanie je úsporné hlavne vďaka týmto trom bodom:

  1. Na rozdiel od nástenných radiátorov a konvektorov je teplo smerované dole k podlahe, teda do miesta, kde je potrebné. Platí tu, že čím vyšší strop je v miestnosti, tým úspornejšie je stropné vykurovanie oproti ostatným systémom. 
  2. V prípade „radiátorov“ a konvektorov teplý vzduch nerovnomerne prúdi do miestnosti, čo môže v niektorých častiach miestnosti vyvolávať pociť chladu a nútiť nás nastaviť vyššiu teplotu na termostate. Každý stupeň nastavenej teploty nad 20 °C znamená ďalších 6 % nákladov na energiu.
  3. Sálavé panely priamo ohrievajú človeka, bez sprostredkovania prenosu tepla vzduchom. Vďaka tomuto efektu môžeme  nastavenú teplotu znížiť o jeden až dva stupne Celzia a budeme pociťovať rovnaký tepelný efekt ako pri vykurovaní konvektormi – avšak s teplotou nastavenou o 1 až 2 °C vyššie, teda so spotrebou o 6 až 12 % vyššou. 

 


 

Otázka:
Je možné tepelnú izoláciu v podlahe nahradiť hliníkovou fóliou?

Odpoveď:
Nie je to možné, nakoľko hliník by práve naopak teplo dobre viedol. Lesklé predmety ako je hliníková fólia je možné použiť pre odraz infračervených lúčov, ktoré sa šíria len v plynoch (napr. vzduch).

 


 

Otázka:
Ako môže stropné sálavé vykurovanie vyhriať celú miestnosť, keďže teplo sa drží vždy pri strope?

Odpoveď:
Teplo sa pri strope nedrží, pri strope sa drží len teplý vzduch. Tento jav je známy pri vykurovaní radiátormi a konvektormi. Tieto telesá majú výrazne nižšiu teplotu ako je teplota vzduchu. Vzduch v styku s týmto vykurovacím telesom sa od telesa ohrieva a zväčšuje svoj objem, čím klesá jeho objemová hmotnosť. Chladnejší vzduch s vyššou objemovou hmotnosťou tento teplý vzduch vytláča smerom hore a znamená to, že najväčšie teplo je pri strope, kde ho vôbec nepotrebujeme. Sálavé stropné vykurovanie vyžaruje od zdroja (v našom prípade od stropu k podlahe) infračervené lúče, ktoré sa menia na teplo pri dopade na pevné alebo kvapalné látky. Často krát sa ľudia postavia na stoličku pod zdroj tepla a tvrdia, že pri strope je teplejšie. Preto pre lepšie pochopenie tepelného sálania je dobré porovnanie so svetelným lúčom. Svetelný lúč sa šíri rovnako ako infračervený lúč elektromagnetickým vlnením, oba lúče sa zhodne odrážajú od lesklých predmetov a sú pohlcované tmavými predmetmi. Svetlo vnímame zrakom, teplo povrchom tela teda aj rukou. Svetelný aj infračervený lúč sa šíri kolmo od zdroja. Je dobré vykonať pokus s bodovou žiarovkou a ECOSUN S. Najhustejší svetelný tok smeruje dole alebo smerom, ktorým je žiarovka namierená (budeme mať panel aj žiarovku inštalovanú tak, že tok bude smerovať dole). Rovnako sa chová aj sálavý panel, vďaka mikroskopickej nerovnosti povrchu silicating je najhustejšia časť tepelného sálania smerovaná v kónuse smerom dole. Samozrejme svetelné aj infračervené lúče sa čiastočne odrážajú, preto vidíme mimo osvietenú časť šero, rovnako je to aj pri infra žiarení, časť lúča sa odráža a ohrieva steny apod. Pokiaľ sa pozrieme na žiarovku zo vzdialenosti 0,1 m, ihneď nás začne bolieť oko a prestávame vidieť, podobne je to aj pri sálavom panely, pokiaľ dáme dlaň 0,1 m od sálavého panelu, pocítime nepríjemné pálenie. Pokiaľ sa však na žiarovku aj ECOSUN S pozrieme z piatich metrov uvidíme prijateľné svetlo a pod ECOSUNU pocítime príjemné teplo. Hustota svetelného aj infračerveného žiarenia sa vzdialenosťou od zdroja znižuje, ale zvyšuje sa osvietená, osálavaná plocha (nemusíte mať obavy – energia sa nestráca). Prírodným zdrojom svetelného aj infračerveného lúča je slnko. Infračervený lúč prechádza vesmírom, kde je teplota pod bodom mrazu, prechádza atmosférou a vzduchom, ale na teplo sa premení až pri dopade na pevné alebo kvapalné látky, od týchto látok sa potom ohrieva vzduch.

 


 

Otázka:
Ako regulovať teplotu v podlahe pri občasnom prikurovaní teplovzdušným krbom?

Odpoveď:
Pokiaľ budeme mať len priestorový termostat (poprípade so sondou v podlahe limitujúcou hygienickú hranicu teploty podlahy 28 °C), tak pri vykurovaní miestnosti prídavným vykurovacím telesom, v našom prípade teplovzdušným krbom, vypne kúrenie v podlahe a podlaha vychladne. Tento režim je ekonomický, avšak môže byť nekomfortný. Pokiaľ budeme mať len sondu v podlahe, podlaha bude pri kúrení v krbe stále teplá. Táto prevádzka je síce komfortná, ale nie je ju možné nazvať ekonomickou. Jasná odpoveď na túto problematiku nie je  a závisí na každom zákazníkovi individuálne. Niekto je rozumným hospodárom a iný si za komfort rád priplatí nech to stojí, čo to stojí. 

 


 

Otázka:
Neviete prečo dodávatelia plávajúcich podláh neodporúčajú elektrické vykurovanie ale preferujú teplovodné?

Odpoveď:
Niektorí výrobcovia plávajúcich podláh sa domnievajú, že elektrické vykurovanie prehrieva podlahu a môže dochádzať po určitej dobe k jej deformácií. V prípade, že je použité teplovodné vykurovanie, teplota vstupnej vody je obvykle v rozmedzí 40 až 50 °C, odporúčaná teplota podlahy je ale len 28 °C. Pri elektrickom vykurovaní (fólie Ecofilm F) je teplota podlahy limitovaná podlahovou sondou, takže nastavenú teplotu neprekročí. Z toho vyplýva, že nebezpečenstvo prehrievania hrozí skôr pri teplovodnom systéme. Ďalší argument výrobcov je ten, že teplotný nábeh el. vykurovania je príliš rýchly a opäť môže dochádzať k deformácií. Teplotný nábeh el. vykurovania je naozaj rýchlejší ale zase nie tak rýchly, aby mohol podlahu poškodiť. K prudšej zmene teplôt dochádza napríklad, keď slnko zasvieti cez strešné okno  na podlahu, behom pár minút môže vzrásť teplota až na 50 °C. V prípade, že chcete el. vykurovanie pod plávajúcu podlahu odporúčame použiť podlahy od spoločnosti Egger a Alloc, ktoré vydali prehlásenie, že ich výrobky je možné použiť s našimi vykurovacími fóliami Ecofilm.

 


 

Otázka:
Ako dlho trvá od hmlenie zrkadla s vykurovacou fóliou MHF?

Odpoveď:
Vykurovacie fólie MHF odporúčame zapojiť na svetelný okruh, takže pri rozsvietení dochádza k okamžitému ohrevu zrkadla a zrkadlo sa nerosí. Pokiaľ budete fóliu spínať samostatne, prejaví sa účinok fólie takmer okamžite, predpokladám tak do minúty.

 


 

Otázka:
Pri inštalácií fólií ecofilm do sadrokartónových podhľadov, nedochádza len k intenzívnemu ohrievaniu sadrokartónu? Ako bolo napísané: „Po dopade lúčov na iné pevné teleso sa infračervené vlnenie mení na tepelnú energiu a hmota telesa je intenzívne ohrievaná.“ Sadrokartón je predsa tiež pevné teleso. 

Odpoveď:
V prípade stropných fólií Ecofilm C dochádza naozaj k intenzívnemu ohrevu sadrokartónu. Infračervené žiarenie vniká od všetkých telies, ktoré sú teplejšie ako okolie. Takže, keď sa vykurovacia fólia nahreje, odovzdáva teplo sadrokartónu, ten sa ohrieva a začne energiu odovzdávať v podobe infračerveného žiarenia. 

 


 

Otázka:
Chcel by som inštalovať Ecofilm C do zvislých konštrukcií pod sadrokartón. Na montáž by som použil kovovú konštrukciu z íčiek na ktoré sa priskrutkovávajú sadrokartónové dosky. Ešte pred ich montážou by som na íčka za neaktívne okraje zafixoval vykurovacie fólie, ktoré by boli ešte priskrutkované cez neaktívne okraje skrutkami, ktoré primárne držia sadrokartón.

Odpoveď:
Z nášho pohľadu je montážny postup v poriadku. Montáž fólie Ecofilm C do zvislých konštrukcií ale zakazuje norma STN EN 60335-2-96, montáž je možná až od výšky 2,3 m  a to je myslím zbytočné. Odporúčal by som vykurovacie fólie inštalovať do stropu, alebo do šikmín, ktoré majú sklon menší ako 45 °od zvislej roviny. 

 


 

Otázka:
Rád by som inštaloval podlahové vykurovanie do karavanu. V súčasnej dobe je skladba podlahy drevený rošt s izoláciou, preglejka a na nej je linoleu. Moja predstava by bola dať na linoleum vykurovaciu fóliu a na ňu plávajúcu podlahu. Vzhľadom k tepelným stratám v karavane som uvažoval o príkone cca 200 W/m². Prosím o Vaše vyjadrenie prípadne aj iné technické riešenie. 

Odpoveď:
Pod plávajúcu podlahu by som takýto príkon určite neodporúčal inštalovať, dochádzalo by k prehrievaniu podlahy a k jej deformácií. Odporúčal by som použiť vykurovacie fólie o príkone 80 W/m²  a použil by som ich ako doplnkové vykurovanie napríklad ku konvektoru. Pokiaľ je linoleum nepoškodené (bez výčnelkov, prasklín), môžete ho na podlahe nechať, položiť na neho kročajovú izoláciu Starlon 3 (lepšie však Starlon 6) rozložiť vykurovaciu fóliu, prekryť parotesnou fóliou a zaklopiť laminátovou plávajúcou podlahou. 

 


 

Otázka:
Kde je rozhranie, ktorú časť inštalácie musí vykonať kvalifikovaná osoba (elektrikár s oprávnením) a čo je možné urobiť svojpomocne pri EcofilmSet – aby nebola obmedzená záruka? Je nutný prúdový chránič v prípade inštalácie pod laminátovú podlahu v „normálnom“ prostredí (t.j. nie vlhkom – podľa prísl. STN)?

Odpoveď:
Pri fóliách EcofilmSet by mala kvalifikovaná osoba vykonať až samotné pripojenie k sieti, vykonať meranie a potvrdenie záručného listu. Otázkou potom ale je, či bude chcieť zapojiť niečo, čo nevidel ako je položené, odporúčal by som, najskôr sa poradiť s elektrikárom, ktorý Vám bude fólie zapájať. Vykurovacie fólie musia byť zapojené cez prúdový chránič, aj keď ide o bežné prostredie. 

 


 

Otázka:
Prečo nie je možné vykurovať podlahu pod plávačkou vyšším príkonom ako 80 W/m², keď sa teplovodné kúrenie počíta  až na 160 W/m². Fólie sa poškodzuje, alebo sa poškodzuje plávajúca podlaha?

Odpoveď:
Pokiaľ by ste použil vyšší príkon, tak pre jeho odovzdanie do priestoru budete musieť zvýšiť teplotu na podlahe. Teplota podlahy, podľa výrobcu podlahy nesmie prekročiť 28 °C, potom by mohlo dochádzať k jej poškodeniu. Pre dosiahnutie tejto teploty je 80 W/m² je dostatočný príkon. Ďalším dôvodom prečo neodporúčame väčšie príkony je ten, že vplyvom rýchleho nárastu teplôt môže dôjsť k deformáciu podlahy.

 


 

Otázka:
Aký typ podlahovej vykurovacej fólie odporúčate použiť do kúpeľne (zóny 2 a 3, elektroinštalácie TNC) na existujúcu dlažbu, aby bola výška vr. novej dlažby položenej na vykurovaciu fóliu čo najmenšia? Skladba existujúcej podlahy od hora: dlažba, betón cca 20 cm, škvárový zásyp, kamenná klenba v chodbe pod kúpeľnou, ktorá je nevykurovaná – len temperovaná oproti zamrznutiu úniky tepla zo spodných miestností napojených na chodbu. Je nutné položiť pod kúrenie izoláciu? Je rozdiel v inštalácii v kúpeľni a na nadväzujúcej chodbe a WC? Aký plošný výkon mám použiť? V kúpeľni je v súčasnosti ECOFLEX ZCT 500W a na vykurovanie stačí; jedná sa len o ohriatie studenej podlahy. V chodbe je jeden Ecosun – tuším 300W.

Odpoveď:
Vykurovacie fólie nie je možné použiť pod dlažbu, vykurovacie fólie sú určené pod plávajúce podlahy a svojou konštrukciou nezodpovedajú požiadavkám  normy na umiestnení vo vlhkých priestorocv. Odporúčal by som vám použiť vykurovaciu rohož LDTS (160W/m2) alebo LD (160W/m2) s kombináciou s izolačnými doskami F-board. V prípade, že nepoužijete tepelnú izoláciu, bude dochádzať k veľkému úniku tepla do podkladu a nahrievanie podlahy bude veľmi dlhé s doskami F-board sa podlaha ohreje do 30 minút, bez dosiek by som odhadoval 1,5 až 2,5 hodiny. 

 


 

Otázka:
Je možné použitie parotesnej fólie s AL vrstvou, pokiaľ bude stropná fólia Ecofilm vzdialená od parotesnej fólie 15 cm?

Odpoveď:
Toto použitie nie je možné, parotesné fólie s hliníkovou vrstvou neodporúčame používať (kapacitné javy, narastá hodnota unikajúceho prúdu). Vykurovacia fólia musí byť uložená v tesnom kontakte medzi tepelnou izoláciou a sadrokartónovou alebo sadrovláknitou doskou. Parozábrana (PE fólia) musí byť umiestnená medzi sadrokartónovou doskou a vykurovacou fóliou.

TOPlist