Najčastejšie otázky – Vykurovacie panely ECOSUN

Otázka: Je možné montovat konvektor Ecoflex a panel Ecosunna horľavé podklady. Odpoveď: Ecoflex – je možné inštalovať na...

Otázka:
Je možné montovat konvektory Ecoflex a panely Ecosun na horľavé podklady?

Odpoveď:

  • Ecoflex – je možné inštalovať na horľavý podklad, nakoľko konštrukcia upevnenia zaisťuje podmienky montáže na horľavý podklad.
  • Ecosun NT – na horľavé podklady je možné inštalovať len panely E 100K, E 200K, E 270K, E 330K, E 400K, E 300U, E 300c. Montážny kríž, ktorý je súčasťou panelu, zaisťuje podmienky montáže na horľavé podklady. Panely E 600U, E 700 IKP, E 700 IN a E 700 IN-2 nie sú vhodné pre montáž na horľavé podklady.
  • Ecosun VT panely E S 09 až E S 36 nie sú vhodné pre montáž na horľavé podklady.

 


 

Otázka:
Prečo je stropné sálavé vykurovanie o cca 20 % prevádzkovo úspornejšie ako konvekčné?

Odpoveď:
Sálanie je proces, pri ktorom sa teplo z tepelného zdroja (napr. zo sálavého panelu) šíri priestorom vo forme infračervených lúčov. Po dopade lúčov na iné pevné teleso sa infračervené vlnenie mení na tepelnú energiu a teleso je intenzívne ohrievané. Jedná sa v podstate o podobu slnečného žiarenia. Toto vykurovanie je úsporné hlavne vďaka týmto trom bodom:

  1. Na rozdiel od nástenných radiátorov a konvektorov je teplo smerované dole k podlahe, teda do miesta, kde je potrebné. Platí tu, že čím vyšší strop je v miestnosti, tým úspornejšie je stropné vykurovanie oproti ostatným systémom. 
  2. V prípade „radiátorov“ a konvektorov teplý vzduch nerovnomerne prúdi do miestnosti, čo môže v niektorých častiach miestnosti vyvolávať pociť chladu a nútiť nás nastaviť vyššiu teplotu na termostate. Každý stupeň nastavenej teploty nad 20 °C znamená ďalších 6 % nákladov na energiu.
  3. Sálavé panely priamo ohrievajú človeka, bez sprostredkovania prenosu tepla vzduchom. Vďaka tomuto efektu môžeme nastavenú teplotu znížiť o jeden až dva stupne Celzia a budeme pociťovať rovnaký tepelný efekt ako pri vykurovaní konvektormi – avšak s teplotou nastavenou o 1 až 2 °C vyššie, teda so spotrebou o 6 až 12 % vyššou. 

 


 

Otázka:
Je možné ECOSUN inštalovať na stenu?

Odpoveď:
Áno je to možné. Avšak musíme počítať so zvýšením pomeru v prospech konvekčnej zložky oproti sálavej zložke vykurovacieho efektu. Pre montáž na stenu odporúčame predovšetkým použiť panely Ecosun K, ktoré sú k takejto montáži uspôsobené. Iné panely napríklad vysokoteplotné panely je nutné montovať mimo dosah osôb, teplota povrchu môže byť až 380 °C. 

 


 

Otázka:
Ako môže stropné sálavé vykurovanie vyhriať celú miestnosť, keďže teplo sa drží vždy pri strope?

Odpoveď:
Teplo sa pri strope nedrží, pri strope sa drží len teplý vzduch. Tento jav je známy pri vykurovaní radiátormi a konvektormi. Tieto telesá majú výrazne nižšiu teplotu ako je teplota vzduchu. Vzduch v styku s týmto vykurovacím telesom sa od telesa ohrieva a zväčšuje svoj objem, čím klesá jeho objemová hmotnosť. Chladnejší vzduch s vyššou objemovou hmotnosťou tento teplý vzduch vytláča smerom hore a znamená to, že najväčšie teplo je pri strope, kde ho vôbec nepotrebujeme. Sálavé stropné vykurovanie vyžaruje od zdroja (v našom prípade od stropu k podlahe) infračervené lúče, ktoré sa menia na teplo pri dopade na pevné alebo kvapalné látky. Často krát sa ľudia postavia na stoličku pod zdroj tepla a tvrdia, že pri strope je teplejšie. Preto pre lepšie pochopenie tepelného sálania je dobré porovnanie so svetelným lúčom. Svetelný lúč sa šíri rovnako ako infračervený lúč elektromagnetickým vlnením, oba lúče sa zhodne odrážajú od lesklých predmetov a sú pohlcované tmavými predmetmi. Svetlo vnímame zrakom, teplo povrchom tela teda aj rukou. Svetelný aj infračervený lúč sa šíri kolmo od zdroja. Je dobré vykonať pokus s bodovou žiarovkou a ECOSUN S. Najhustejší svetelný tok smeruje dole alebo smerom, ktorým je žiarovka namierená (budeme mať panel aj žiarovku inštalovanú tak, že tok bude smerovať dole). Rovnako sa chová aj sálavý panel, vďaka mikroskopickej nerovnosti povrchu silicating je najhustejšia časť tepelného sálania smerovaná v kónuse smerom dole. Samozrejme svetelné aj infračervené lúče sa čiastočne odrážajú, preto vidíme mimo osvietenú časť šero, rovnako je to aj pri infra žiarení, časť lúča sa odráža a ohrieva steny apod. Pokiaľ sa pozrieme na žiarovku zo vzdialenosti 0,1 m, ihneď nás začne bolieť oko a prestávame vidieť, podobne je to aj pri sálavom panely, pokiaľ dáme dlaň 0,1 m od sálavého panelu, pocítime nepríjemné pálenie. Pokiaľ sa však na žiarovku aj ECOSUN S pozrieme z piatich metrov uvidíme prijateľné svetlo a pod ECOSUNU pocítime príjemné teplo. Hustota svetelného aj infračerveného žiarenia sa vzdialenosťou od zdroja znižuje, ale zvyšuje sa osvietená, osálavaná plocha (nemusíte mať obavy – energia sa nestráca). Prírodným zdrojom svetelného aj infračerveného lúča je slnko. Infračervený lúč prechádza vesmírom, kde je teplota pod bodom mrazu, prechádza atmosférou a vzduchom, ale na teplo sa premení až pri dopade na pevné alebo kvapalné látky, od týchto látok sa potom ohrieva vzduch. 

 


 

Otázka:
Neškodia sálavé panely ECOSUN zdraviu?

Odpoveď:
Sálavé panely ECOSUN nepoškodzujú zdraviu, ale skôr naopak. Infračervený lúč príjemne pôsobí na ochorenie kĺbov, reumatizmus. Nakoľko nevzniká vysušovanie a prúdenie vzduchu vďaka veľkým teplotným rozdielom ako pri nástenných radiátoroch a konvektoroch, je toto vykurovanie vhodné pre ľudí s ochorením dýchacieho ústrojenstva a astmatiky. Pri dodržaní našich montážnych výšok nemôže dochádzať ani k nepríjemnému pocitu horúcej hlavy. 

 


 

Otázka:
Akú vlnovú dĺžku majú vami vyrábané sálavé panely?

Odpoveď:
Nízkoteplotné panely Ecosun majú vlnovú dĺžku 7–8 µm, vysokoteplotné 4–5 µm.

 


 

Otázka:
Chcem si kúpiť psa, šteňa a chcem ho mať v tejto dobe, čo je zima, vonku v koterci. Je dobré použiť vaše sálavé panely Ecosun k tomu, aby mi pes v zime nezamrzol a je potrebné kúpiť panel aj do búdy, aby mal teplo aj v búde?

Odpoveď:
Odporúčal by som panel Ecosun K+, ktorý by som umiestnil do búdy a ako reguláciu by som použil priestorový termostat. Všetko by bolo nutné zapojiť cez prúdový chránič. Pre spresnenie by som potreboval vedieť rozmery búdy, či je možné vôbec panel v búde použiť. 

 


 

Otázka:
Je možné zapnúť ECOSUN aj keby bola teplota v miestnosti okolo 28–30 stupňov Celzia? Máme totiž na dokurovanie ešte krbovú vložku a nie sme si istý, či by sa niečo nemohlo stať keby bola v miestnosti vyššia teplota ako napríklad tých 28 stupňov (napr. či by niečo nemohlo začať horieť).

Odpoveď:
Pokiaľ teplota priestoru neprekročí 30 °C nestane sa nič. Sálavé panely Ecosun sa môžu používať do teploty priestoru 30 °C, pokiaľ je teplota priestoru vyššia vzrastie teplota panelu na hodnotu, kedy dochádza k degradácií materiálu. To môže mať za následok zníženie životnosti panelu. K požiaru by určite nedošlo ale mohlo by dôjsť k poškodeniu a následnej nefunkčnosti panelu. V prípade teploty vyššej ako 30 °C odporúčam použiť panely Ecosun K+, ktoré sú vybavené tepelnou poistokou, ktorá zamedzí prehrievanie panelu.

 


 

Otázka:
V miestnosti 3 × 6 m, kde sú 2 steny vonkajšie (3 a 3 m) a v rohu, kde je vlhkosť až 90 %, sa objavila pleseň. Na stenu nesvieti celú zimu slnko a je tehlová (45 cm) bez dodatočnej izolácie. Inak vykurujeme priamo výhrevnými konvektormi umiestnenými pod oknami, ale tie sú 3 m ďaleko. Chcela by som ďalšie vykurovacie teleso ako prídavné na jednu túto stenu. Je panel Ecosun vhodný? A taktiež sa chcem opýtať, či je možné ho pripevniť na výšku. Ďalej by ma zaujímalo aká je povrchová teplota týchto panelov.

Odpoveď:
Myslím si, že panely Ecosun problém nevyriešia, panel by musel sálať na vlhké murivo a musel by byť teda umiestnený naproti. Ako vhodné riešenie by som navrhoval urobiť zateplenie obvodového muriva. Panel je možné pripevniť zvisle, povrchová teplota sa pohybuje podľa typu panelu od 80 do 110 °C. Pokiaľ sa vlhkosť objavuje pri spodnej časti muriva bolo by možné pod omietku umiestniť samoregulačný vykurovací vodič, ktorý by murivo vysúšal. 

 


 

Otázka:
Chceli by sme do našej novostavby použiť stropné panely Ecosun. Výška stropu je 2,65 m. Zaujímalo by ma, či nebude mať manžel pocit tzv. horúcej hlavy, keďže meria 1,90 m a či to naozaj vykúri miestnosť veľkosti 32 m². Ďalšia otázka je k vyhrievaniu pevných častí. Pokiaľ vykurovacie teleso ohrieva pevné časti, tzn. nábytok, osoby atď., tak ako je to po mojom odchode z bytu? Musím kúrenie vypínať, či dlhodobejšie vykurovanie napr. v zime nepoškodí nábytok z lamina popr. potiahnutých s fóliou?

Odpoveď:
Pokiaľ bude stáť priamo pod sálavým panelom teplo pocíti, pri bežnom pohybe bytom bude pocit sálavého tepla nepatrný. V prípade, že sa miestnosť osadí vhodným počtom panelov budú panely schopné túto miestnosť vykúriť. Panel Ecosun nahrieva predmety a od nich sa potom zohrieva vzduch, toto ohriatie je však nepatrné, rádovo 2–3 °C oproti teplote vzduchu, a to v žiadnom prípade nemôže spôsobiť poškodenie nábytku. V prípade odchodu z bytu neodporúčame kúrenie vypínať, ale znížiť teplotu maximálne o 3 až 5 °C, väčší pokles je potom problematické vykúriť a dochádza k navýšeniu spotreby elektrickej energie.

 


 

Otázka:
Zaujímalo by ma, či je vykurovanie pomocou infrapanelov vhodné aj pre vykurovanie rekreačných objektov. Mám nezateplenú murovanú len občasne využívanú (obv. steny – betónové tvárnice + omietky = 35 cm) rekreačnú chatu, ktorú by som týmto spôsobom rád temperoval. Moja predstava je, že zateplím stropy (cca 10 cm polystyrén + palubové podhľady) a do existujúcich zásuviek nainštalujem zásuvkové termostaty do ktorých zapnem infrapanely. Mohlo by to takto fungovať?

Odpově:
Sálavé panely by bolo možné použiť pre temperáciu objektov. Sálavé panely ohrievajú predmety a potom až od nich dochádza k ohrevu vzduchu v miestnosti. Pokiaľ by ste potreboval objekt rýchlo vyhriať z proti mrazovej teploty na komfortnú, bude doba ohrevu trvať aj niekoľko dní. Pokiaľ budete objekt vykurovať len príležitostne, boli by sálavé panely špatnou voľbou. K príležitostnému vykurovaniu by som odporúčal priamo výhrevné konvektory Ecoflex, ktoré priamo ohrievajú vzduch a tým je doba ohrevu podstatne kratšia.

 


 

Otázka:
Potreboval by som poradiť či je možné použiť vaše infra panely ako lokálne vykurovanie teleso na stenu pod stôl, kde by slúžili k vykurovaniu nôh. Vzdialenosť kolien by bola okolo 50 cm a teplota v miestnosti je 18 stupňov. Je nejaký panel k tomuto vhodný?

Odpoveď:
K tomuto účelu je možné použiť nízkoteplotné panely Ecosun K+. Odporúčame inštaláciu panelu Ecosun 200–270 K+, výber podľa rozmeru panelu a miesta určeného pre jeho inštaláciu.

 


 

Otázka:
Máme v zimných mesiacoch problém s namŕzaním podlahy pri vjazde do podzemných garáží. Myslíte, že umiestnením infrapanelu Ecosun 300 U nad vjazdovú bránu by sa podlaha zahriala natoľko, aby nedošlo k námraze?

Odpoveď:
Inštalácia panelu tento problém s najväčšou pravdepodobnosťou nevyrieši. Intenzita sálania panelu klesá s jeho povrchovou teplotou, ktorá bude v priestoroch garáže nízka a nedôjde k dostatočnému prehriatiu podlahy. Ako ochrana proti namŕzaniu vonkajších plôch sa inštalujú vykurovacie vodiče priamo do betónu, asfaltu, s plošným príkonom cca 300 W/m².

 


 

Otázka:
Pokiaľ zavesím panel 300U nižšie ako je udávané v návode 280 cm od podlahy (245 cm) zníži sa tým nejako jeho účinnosť?

Odpoveď:
Odporúčaná inštalačná výška pre panely Ecosun 300U je 2,5–3 m. Pri nižšej výške neklesá účinnosť panelu, ale pre citlivejšie osoby na teplo môže byť nepríjemne vnímaná intenzita sálania panelu.

TOPlist