Spotové ceny elektřiny v RD v Omicích

Díky inovativnímu systému hospodaření s elektrickou energií založeném na využití spotových cen se v průběhu dosavadního pilotního provozu bateriového uložiště HES v rámci projektu CAMEB v Omicích podařilo dosáhnout velmi zajímavých výsledků.
Bateriové uložiště HES v Omicích.
Vývoj spotových cen elektrické energie na denním trhu (zdroj www.ote-cr.cz).
Graf průměrných cen za 1 kWh dosažených v jednotlivých měsících.
Graf celkové ceny nákupu a prodeje silové elektřiny v jednotlivých měsících.

Vývoj cen energií je v letošním roce jedním z hlavních témat, se kterým se setkáváme ve všech mediích i veřejných diskuzích, jde o problém, který přímo či nepřímo ovlivní téměř každého z nás. Rekordně vysoké ceny elektřiny a plynu jsou v dnešní době zásadním akcelerátorem pro hledání vhodných řešení přispívajících ke snížení provozních nákladů a zajištění vyšší míry nezávislosti na energetické soustavě.

V rámci projektu CAMEB v Omicích jsme se tedy pochopitelně začali touto tématikou velmi intenzivně zabývat a jedním z klíčových výsledků této práce je řídící algoritmus efektivně využívající pro snížení provozních nákladů tzv. spotových cen elektrické energie. Podrobnější popis principu fungování tohoto systému jsme shrnuli v dřívějších článcích a videích – např. Nákup elektřiny za VOC je dostupný i domácnostem nebo Spotové obchodování v praxi rodinného domu.

S aktuálním koncem hlavní sezóny pro činnost fotovoltaických systému si můžeme udělat krátkou rekapitulaci dosavadních výsledků dosažených v rámci pilotního projektu. Algoritmus, který pracuje se spotovými cenami silové elektřiny a který ovládá jednak bateriové uložiště HES a postupně pomocí systému iCOOL4 i další technologie v domě, je v provozu od února 2022. Za dobu fungování prošel určitým vývojem a optimalizací. Přehled měsíčních provozních nákladů je průběžně zveřejňován v samostatném článku Nízkoenergetický dům v Omicích.

V souvislosti s vývojem spotových cen silové elektřiny v letošním roce je ale zajímavé srovnat, jakých průměrných cen lze s použitím sofistikovaných technologií dosáhnout.

Celkový průběh spotových cen v letošním roce je ilustrován přiloženým grafem (zdrojem dat je www.ote-cr.cz). Z grafu jsou patrné výrazné rozdíly v různých obdobích roku, např. výrazný nárůst cen během března a poměrně neočekávaný rekordní nárůst během letního období (v dřívějších letech bylo zvykem, že v létě ceny spíše klesají). S příchodem podzimu pak ceny opět postupně klesaly.

Pokud nyní srovnáme měsíční průměr těchto tržních hodinových cen s průměrnou spotovou cenou silové elektřiny, za kterou dům v Omicích v daném měsíci nakupoval ze sítě, vidíme cenu v průměru o 1,70 Kč nižší. Naopak cena elektřiny dodávané do sítě tržní průměry o zhruba 1,70 Kč převyšovala. Je tedy zřejmé, že algoritmus dokáže úspěšně stanovit dobu, kdy je výhodné ze sítě elektřinu odebírat a kdy je naopak nejvýhodnější přebytečnou energii do sítě dodávat.

 

Období Průměrná hodinová cena na trhu Průměrná cena nákupu ze sitě Průměrná cena za dodávku do sitě
2.2022 3,71 2,54 3,83
3.2022 6,53 5,05 5,91
4.2022 4,25 1,95 5,50
5.2022 4,67 2,87 5,88
6.2022 5,55 4,37 6,76
7.2022 7,85 6,30 10,00
8.2022 11,71 8,78 13,46
9.2022 8,98 6,66 12,68
10.2022 4,12 3,18 8,89
11.2022 4,79 3,47 8,57
Průměr 6,22 4,52 8,15

 

Je však nutno srovnat také celkové částky, které jsou ovlivněny celkovým množstvím elektrické energie nakoupené ze sítě nebo naopak do sítě dodané. Zde je patrný právě vliv výroby fotovoltaického systému – v období od dubna do září byl systém schopen vyprodukovat větší množství energie, jejíž přebytky se navíc podařilo dodávat do sítě v době vyšších cen. V tomto období tak v rámci vyúčtování celkovou částku na faktuře tvoří již jen distribuční poplatky a rozdíly spojené s DPH (nákup silové elektřiny je zatížen DPH, dodávka do sítě je bez DPH). V červnu již byl rozdíl natolik velký, že celé vyúčtování skončilo z pohledu uživatele přeplatkem. Prodej přebytků je tak pro efektivitu celého systému klíčový, mimo sezónu hlavní výroby fotovoltaiky je systém schopen ve větší míře jen snižovat průměrnou cenu nákupu, k dodávce do sítě za výhodnou cenu v tomto období dochází jen okrajově.

 

Období Celková cena silové elektřiny odebrané ze sítě Celková cena silové elektřiny dodané do sítě
2.2022 2298,8 68,9
3.2022 4225,9 200,9
4.2022 1191,8 1000,4
5.2022 1086,5 2323,3
6.2022 1371,4 2968,3
7.2022 3023,5 3841,1
8.2022 4336,8 6407,1
9.2022 4937,9 6050,4
10.2022 4395,2 1057,8
11.2022 5587,9 1714,0

 

Dosavadní výsledky jsou tedy velmi příznivé. S nadcházejícím zimním obdobím samozřejmě očekáváme, že převažující podíl spotřebované energie bude pocházet z distribuční sítě. Zajímavé bude opět sledovat rozdíly mezi průměrnými tržními cenami a cenami zajištěné řízeným nákupem ze sítě. S koncem zimy pak uzavřeme kompletní rok testovacího provozu aktivně využívajícího spotových cen a přinese podrobnější vyhodnocení celého období.

 


TOPlist