Energetický koncept Fenix - finální výsledky 2023

Pilotní projekty holdingu Fenix Group potvrzují správnost orientace na kombinaci elektrického sálavého vytápění, obnovitelných zdrojů a akumulace energie v rodinných domech i v průmyslu
Výrobní areál Jeseník, s roční spotřebou energie 2,4 GWh (plná elektrifikace)
RD OMICE – plně elektrifikovaný úsporný dům
RD Kalvodova – plně elektrifikovaný dům z roku 1932 po celkové rekonstrukci
RD V Aleji - plně elektrifikovaný dům, vytápěný bazén, Jeseník 2001
Multifunkční plně elektrifikovaná budova, Jeseník
Kontejnerové provedení akumulační stanice SAS ve výrobním závodě

Energetický koncept Fenix přináší kromě autonomie i výrazné úspory

Loňská výroční tisková konference holdingu Fenix Group se nesla ve znamení řady významných informací. Po rekordních výsledcích roku 2022 se dal podle slov zakladatele holdingu Cyrila Svozila rok 2023 charakterizovat jako tvrdý střet s realitou, společnost v něm přesto pokračovala nebo dokončila několik klíčových pilotních projektů. Už řada dílčích dat z průběhu jejich fungování naznačila dobré perspektivy elektrického sálavého vytápění, obnovitelných zdrojů a akumulace energie. Nyní je k dispozici celoroční bilance, která ukazuje, že Energetický koncept Fenix, kterým holding Fenix Group dlouhodobě reaguje na současnou tuzemskou i evropskou legislativu a vývoj trhu, je plně životaschopný a přináší hmatatelné úspory a tím i návratnost investic, bez nichž nelze v současné energetice obstát.

 1. PROJEKT CAMEB – rodinný dom v Omicích investora Dalibora Veverky

  Řídící algoritmus nadřazené řídící jednotky v plně elektrifikovaném rodinném domě ovládá veškeré technologie. Dům soukromého investora byl dokončen v roce 2020 a je postaven ve standardu nZEB. Vybaven je střešní FVE, bateriovým úložištěm HES firmy AERS s kapacitou 41,1 kWh, ventilací s rekuperací a elektrickým sálavým vytápěním z produkce Fenix Trading. Elektrické topení je domě doplněno ještě o sálavá kamna na dřevo, tyto dva zdroje dům spolehlivě a nákladově velmi efektivně vytopí.

  Projekt Národního centra kompetence (Centra pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB) byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR). Jeho nositelem bylo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB při ČVUT Praha, a kromě společnosti Fenix Trading a AERS, patřících do holdingu Fenix Group, se na něm podílely společnosti TECO, S-Power a WAFE. Významným předělem v době fungování projektu byla energetická krize, která naplno propukla v závěru roku 2021 a která ovlivnila rozhodnutí testovat systém pro denní obchodování na spotovém trhu s elektrickou energií.

  Bateriová stanice HES od firmy AERS s kapacitou 41,1 kWh tak v rodinném domě v Omicích už přibližně dva roky aktivně využívá denní spotový trh s elektrickou energií. Tímto způsobem lze v současnosti snížit cenu elektrické energie po většinu roku na předkrizovou úroveň, v období topné sezony potom o něco vyšší, nicméně stále o desítky procent méně než při jejím přímém nákupu.

  Svědčí o tom výsledky provozu z období leden až prosinec 2023. Za 12 měsíců spotřeboval majitel rodinného domu celkem 16 063 kWh (9 963 kWh bez spotřeby elektromobilu). Na fakturách majitel zaplatil (po odečtení částky za nabíjení elektromobilu) za rok včetně poplatků a DPH částku 25 404 Kč, průměrná cena za 1 kWh, dosažená díky FVE, baterii a chytrému řízení, tak činila 2,50 Kč. Elektromobil majitele domu ročně najel 35 tis. km a pokud by se jednalo o klasický benzínový vůz se spotřebou 6 l/100 km a kalkulovali bychom cenu benzínu 38 Kč, majitel by za PHM zaplatil ročně 80 000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že díky Energetickému konceptu Fenix s výše popsanou konfigurací měl celý provoz domu zdarma, a ještě ušetřil 40 000 Kč. Návratnost investice do FVE a bateriové stanice je při současných cenách cca 6-7 let.

 2. Rodinný dům v Jeseníku (Kalvodova)
  Významné úspory, dosažené při nákupu elektrické energie na spotovém trhu, dokládají kromě RD v Omicích i další rodinné domy. Plně elektrifikovaný rodinný dům Kalvodova z roku 1932 je po celkové rekonstrukci a má instalovanou FVE s výkonem 10 kWp, bateriovou stanici BESS HES s kapacitou 41 kWh. I jeho majitel aktivně využívá od června 2023 spotový trh. V lednu nakupoval elektrickou energii za fixní zastropovanou cenu, od února do května potom za SPOT cenu (pouze nákup bez prodeje) a od června pak využíval plný SPOT obchod dle algoritmu FENIX/UCEEB. A výsledek? Průměrná cena za elektrickou energii včetně distribuce a DPH dosáhla 2,38 CZK/kWh.

 3. Plně elektrifikovaný RD V Aleji, Jeseník
  I další rodinný dům v Jeseníku využívá kombinaci elektrického sálavého vytápění, FVE s výkonem 8,5 kWh. a domácí bateriovou stanici BESS HES s kapacitou 41,1 kWh. Přestože se jedná o dům z kategorie C (postaven byl v roce 2001) a jeho součástí je navíc od dubna do října vytápěný bazén, také tady si majitel pochvaluje dosažené úspory. I když má tento plně elektrifikovaný dům nejvyšší spotřebu elektrické energie v rámci pilotních projektů rodinných domů, průměrná cena včetně distribuce a daní byla 2,9 Kč/kWh!
   
 4. Multifunkční plně elektrifikovaný dům na ulici Slezská v Jeseníku
  Polyfunkční budova má plochu 2 200 m2 vytápěných ploch, průměrná roční spotřeba je 210 MWh, z toho na vytápění objekt spotřebuje 100 MWh. Zde v závěru loňského roku instalovaná bateriová stanice BESS MES, která je jednou z loňských novinek firmy AERS, má kapacitu 578 kWh a výkon 150 kW. Na střeše je instalována FVE s kapacitou 32 kWp. I tady je od doby instalace MES elektrická energie nakupována na denním spotovém trhu a díky bateriové stanici dosáhla úspora za prosinec 2023 (ve srovnání z loňským „zastropovaným“ tarifem) částku přes 112 000 Kč. Cena za elektrickou energii byla v tomto měsíci 2,80 Kč včetně DPH a poplatků.
   
 5. Energetické centrum Fenix v Jeseníku

  Ve výrobním závodě Fenix s.r.o. s roční spotřebou energie 2,4 GWh (plná elektrifikace) fungovala fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště BESS SAS už dříve, loni firma ve svém areálu posílila výkon FVE a rozšířila kapacitu baterií instalací dvou venkovních bateriových úložišť BESS SAS o celkové kapacitě 2 368 kWh, současně dostavěla novou větrnou elektrárnu.  Dodavatelem kompletního řešení velkokapacitních bateriových úložišť formou dodávky na klíč byla společnost AERS s.r.o., která patří do holdingu Fenix Group.

  V současnosti tak má zdejší fotovoltaická a větrná elektrárna výkon 900 kWp. V Jeseníku současně vyrostlo jedno z největších bateriových úložišť v České republice s kapacitou 2,95 MWh a výkonem 4x345 kW (1 380 kW). Úložiště slouží výrobnímu závodu pro snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin), řízení čtvrthodinových maxim a jako účinná ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě. Pomáhá také při řízení a kompenzaci kvality sítě a při maximalizaci využití energie z fotovoltaiky.

  Aktivní využití spotového trhu, které díky fotovoltaice, řídícímu algoritmu UCEEB/FENIX a systémovému plug and play kontejnerovému řešení bateriového úložiště a odpovídajícímu BMS (Battery Managament Systém), dodanému na klíč firmou AERS, firmě umožňuje výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

  Roční provoz nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku dokazuje, že spojení OZE a chytrého velkokapacitního bateriového úložiště může díky nákupu energie na spotovém trhu přinést malým a středně velkým průmyslovým firmám významné snížení nákladů na energie. V případě výrobního závodu v Jeseníku dosáhla úspora za období leden až prosinec 2023 (ve srovnání ze zastropovaným tarifem) přes 6 600 000 Kč, průměrná cena za elektrickou energii v roce 2023 byla 3,10 Kč včetně DPH a poplatků. Dílčím omezením se ukázala nedostatečná kapacita BESS SAS, která v současném stavu neumožňuje optimalizaci provozu v nepracovní dny. V případě navýšení kapacity by se cena elektrické energie ještě snížila.

 

Prezentaci v PDF je možné stáhnout zde:
Konečné výsledky pilotních projektů bateriových úložišť - EC Fenix.


TOPlist