Novela Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

MPO potvrdilo snížení konverzního faktoru (koeficientu) pro elektrickou energii, který se používá k výpočtu spotřeby Neobnovitelné Primární Energie (NPE).
Vyhl. 78/2013 Sb. řeší tzv. „Štítkování budov“

Společnost FENIX, jako jeden z účastníků pracovní skupiny podílející se na revizi Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 78/2013 Sb."), obdržela dne 26.6. 2019 potvrzení od  Ing. Reného Neděly, náměstka ministra MPO, že konverzní faktor pro elektrickou energii, stanovený Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 78/2013 Sb. bude v rámci novely snížen z původní hodnoty 3,0 na hodnotu 2,6.

Dle vyjádření pana náměstka se aktuálně dořešují již jen detaily týkající se postupu výpočtu energetické náročnosti budov ("dále" jen "ENB"), aby byl zajištěn jednotný přístup ze strany energetických specialistů, nicméně nejpozději vyhláška č. 78/2013 Sb. vstoupí v platnost od 1.1. 2020. Snížení konverzního faktoru pro elektrickou energii je jedním z kroků, které pomohou splnit legislativní požadavky pro rezidenční výstavbu po 1.1. 2020 – další informace naleznete v článku "Elektrické vytápění RD po roce 2020" 


TOPlist