On-line výpočet – vliv OZE na PENB

Legislativa i nadále nutí zájemce o elektrické vytápění doplnit do projektu doplňkové OZE a výpočtově tak snížit spotřebu energie. Jednoduchý výpočtový formulář Vám umožní vyzkoušet, které kombinace OZE by pro Váš dům měly být dostačující.
Jednoduchý interaktivní formulář umožňuje hledat vhodnou kombinaci OZE pro domy s elektrickým vytápěním.

Vyhláška 264/2020 Sb., dle které se od 1. září 2020 zpracovávají Průkazy Energetické Náročnosti Budov (PENB), shodně jako předcházející vyhláška pohlíží na elektrické vytápění jako na velmi neekologické řešení. Pro účely posuzování budovy zvyšuje skutečnou spotřebu elektrické energie o 260 %(!). Například pro topný olej je navýšení spotřeby jen o 20 %, pro zemní plyn ale i tuhá fosilních paliva (uhlí) je navýšení dokonce nulové.

Zájemci o elektrické vytápění jsou tak legislativou nuceni doplnit do projektu svého domu další systémy, využívající Obnovitelné Zdroje Energie (OZE), čímž dochází k optickému snížení spotřeby elektřiny, kterou vyhláška v rámci výpočtu uměle navyšuje.

Jednoduchý interaktivní formulář, který najdete pod odkaze níže, Vám umožní najít vhodnou, pro Váš dům dostačující kombinaci OZE. Aby výpočet mohl být aplikován přímo na Váš projekt, potřebujete mít PENB dle Vyhl. 264/2020 již k dispozici. Do výpočtu se vkládají pouze údaje o vlastnostech budovy, v této fázi proto není podstatné, jakým způsobem je v PENB řešeno vytápění a ohřev TV. Zpětně pak požádáte energetického specialistu, aby Vám do PENB zadal kombinaci zdrojů, které si vyberete ve výpočtovém formuláři.

Interaktivní formulář naleznete zde: Hodnoty z PENB.


TOPlist