Praktické poznatky z pilotní instalace v Omicích II

(Květen 2021) Co je pro nás důležité, to měříme. Co měříme, můžeme ovlivnit. To jsme si vyzkoušeli na dvou příkladech v Omicích.
Praktické poznatky z pilotní instalace v Omicích II.
Prvním příkladem bylo podivné chování teploty na přívodu studené vody do bojleru.
Druhým příkladem byl únik vody do závlahy.
Praktické poznatky z pilotní instalace v Omicích II.
Praktické poznatky z pilotní instalace v Omicích II.

Prvním příkladem bylo podivné chování teploty na přívodu studené vody do bojleru. Když je bojler nahřátý nad 55 °C a sepneme cirkulační čerpadlo, všimli jsme si, že se nám teplá voda tlačí do přívodu studené vody. Proti proudu. To by se nemělo dít, ale očividně děje. Viz černá křivka v grafu níže, rozzuřená, pokud se cirkulace spíná (žlutá), a v klidu, pokud se cirkulace nespíná (přes noc).

Data nám pomohla odhalit chybu v instalaci – zpětná klapka nebyla instalována na správné místo. Tím, že se teplá voda dostává, kam nemá, se nám ochlazuje bojler více než by měl. Řešení je jednoduché, instalatér vloží další zpětnou klapku, která udrží teplou vodu tam kde má být. Ale nebýt měření, tak se o tomto jevu nikdy nedovíme.

 

Druhým příkladem byl únik vody do závlahy. Po zprovoznění vodoměrů jsme si všimli, že ztrácíme cca 2L vody za den. Po bližší kontrole jsme objevili závadu na netěsném ventilu závlahy.

Kladu si otázku: "V kolika domácnostech, máme podobné nešvary, o kterých nevíme jen proto, že nejsou měřeny".

Z ročního odečtu vodoměru nebo měsíčního odečtu elektroměru se o těchto nedokonalostech nedovíme. Klíčová jsou jednoduše dostupná, reálná data. Ať už o spotřebě energie, nebo vody, nebo výrobě z FVE.

Tyhle, a mnoho jiných dat spolehlivě poskytuje uživateli řídicí systém iCOOL4 na hardwaru Teco – obojí kvalitní české výrobky.

Jestliže je pro nás energie a spotřeba důležitá, potom bychom ji měli měřit tak abychom na získané informace mohli reagovat.

Jinými slovy, co je pro nás důležité, to měříme. Co měříme, můžeme ovlivnit.

Poznatky z března 2021 naleznete zde: Praktické poznatky z pilotní instalace v Omicích.


TOPlist /cs/aktuality/prakticke-poznatky-z-pilotni-instalace-v-omicich-ii