Předávání ocenění za rok 2018

Společnost Fenix Group podporovala v rámci projektu Český energetický a ekologický projekt 2018 studenty technických vysokých škol i sbírala ocenění za špičkovací akumulační stanici v Jeseníku.
Ocenění ČEEP 2018
Cenu patrona studentské kategorie soutěže ČEEP 2018, společnosti FENIX GROUP, a šek na 20 tis. Kč získal Ing. David Staněk z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci "Využití odpadního tepla z výpočetní techniky"
Společná fotografie patronů studentské kategorie soutěže ČEEP 2018 a oceněných studentů
Ing. Cyril Svozil při závěrečné řeči patrona studentské kategorie soutěže ČEEP 2018
Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace a cenu Technologické agentury ČR převzal za projekt špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě společnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnosti Fenix Group a.s., a ředitel firmy AERS, s.r.o. ing. Petr Gaman, která stanici SAS navrhla a dodala. Na fotografii zleva:  Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, sekce fondů EU ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnost
Předávání ocenění 2018
Titul ČEEP 2018
Cena TA ČR
Předávání ocenění 2018

V úterý 19. 11. 2019 byly v aule ČVUT, pražské Betlémské kapli, slavnostně předány tituly a další ocenění v již 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018. Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace a cenu Technologické agentury ČR převzal za projekt špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě společnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnosti Fenix Group a.s. a ředitel firmy AERS, s.r.o. ing. Petr Gaman, která stanici SAS navrhla a dodala.

Projekt velkokapacitního bateriového úložiště pro vyhlazování odběrových špiček a zálohování provozu výrobního závodu FENIX Jeseník, realizovaný ve spolupráci se společností AERS, s.r.o. přihlásila do 17. ročníku projektu ČEEP 2018 (Český energetický a ekologický projekt) společnost Fenix Group a.s. Špičkovací akumulační stanice (dále jen SAS) představuje v Jeseníku soubor technologií, které vytvářejí zdroj energie pro široké spektrum aplikací. V Jeseníku má SAS za cíl snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky, pokrývat ¼ hodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS).

"Dosavadní výsledky potvrdily, že úložiště funguje dle očekávání a plní všechny hlavní funkce, které jsme od něj očekávali. Data z dosavadního cca rok trvajícího provozu jsme prezentovali i na 5. ročníku konference a výstavy Smart Energy Forum 2019 a účastníky zajímaly zejména ekonomické benefity této investice, kterou jsme realizovali bez jakýkoliv dotací. Celkové náklady představovaly 12 mil. Kč a jejich návratnost vidíme podle dosavadních měření na cca 7 let, výhledově bude ještě nižší. Největší přínos není v úsporách nákladů na rezervovaný výkon či v eliminaci pokut za překročení maxim, i když i tady ročně šetříme stovky tisíc korun. Zásadní je pro nás naprostá spolehlivost v dodávkách energie a 100% absence mikrovýpadků, tam jsou roční úspory vyšší než 1,5 mil. Kč." řekl ing. Cyril Svozil.

Účast zástupců vedení společnosti Fenix Group a.s. na slavnostním ceremoniálu projektu ČEEP 2018 nebyla spojena jen s převzetím ocenění za špičkovací akumulační stanici. V první části večera byly vyhlášeny výsledky 17. ročníku studentské soutěže ČEEP, konané pod záštitou rektorů sedmi českých technických univerzit. Hlavním patronem této studentské kategorie projektu ČEEP, vypisované pro studenty vysokých a středních škol, byla právě společnost Fenix Group, a ing. Cyril Svozil předal jednomu z výherců šek s finanční odměnou a vítězný diplom.

"Význam technických oborů je u nás v současnosti často přehlížen, jejich studenti jsou přitom díky znalostem opírajícím se o exaktní vědy jedním z pilířů, který brání společnosti podlehnout alarmistickému vidění světa a aktivismu, pomalu vytěsňujícímu z veřejného prostoru poctivou a tvůrčí práci. Považujeme proto za nutné i touto cestou studium technických oborů a jejich nejlepší studenty podporovat a dávat tak najevo, že si jejich práce a znalostí vážíme. Z množství a kvality přihlášených prací přitom vidíme, že středoškolští studenti a studenti všech sedmi českých technických univerzit si naši podporu plně zaslouží." uvedl ing. Cyril Svozil.

Podrobné informace o soutěži ČEEP 2018 včetně výsledků 17. ročníku najdete na: www.top-expo.cz

Jeseník, 20. listopadu 2019

 

 


TOPlist /cs/aktuality/predavani-oceneni-za-rok-2018