Průkaz energetické náročnosti u objektů s elektrickým vytápěním

S platností od 1. 1. 2009 je dle novely zákona č. 406/2000 Sb. a ve znění zákona č. 177/2006 Sb.

povinnou součástí projektové dokumentace všech novostaveb průkaz energetické náročnosti budovy – PENB.

S platností od 1. 1. 2009 je dle novely zákona č. 406/2000 Sb. a ve znění zákona č. 177/2006 Sb. povinnou součástí projektové dokumentace všech novostaveb průkaz energetické náročnosti budovy – PENB. Zpracování průkazu je k uvedenému datu povinné nejen pro novostavby, ale také při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, nebo zateplení budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m², nebo při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí (průkaz nesmí být starší 10 let).

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) upravuje vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov – v podstatě jde o vyhodnocení objektu z hlediska nároků všech energií, které do něj vstupují – tedy nejen energie na vytápění, ale také na chlazení, ohřev TUV, větrání a osvětlení za jeden kalendářní rok („a“). Výsledná hodnota v kWh se dělí podlahovou plochou objektu a získáme tak měrnou spotřebu energií v kWh/m².a. Grafickým výstupem je štítek, podobný štítkům na elektrospotřebičích, který vyznačuje předpokládanou energetickou náročnost projektovaného objektu.

Dle vypočítané hodnoty je objekt zařazen do kategorie „A – G“, přičemž „A“ je nejvyšší kategorie, do které jsou zařazovány pouze velmi úsporné objekty.

A (0-50 kWh/m².a) – pasivní dům*)
B (51-97 kWh/m².a) – NED *)
C (98-142 kWh/m².a) – standard *)
D – G (>142 kWh/m².a) – tato hodnota nevyhovuje požadavkům platných stavebních norem a v případě novostavby by nebylo vydáno stavební povolení *)
 
*) Členění na tzv. nulové domy, pasivní domy a nízkoenergetické domy ve skutečnosti řeší ČSN 7305 40:2, pro kterou je hodnotícím parametrem měrná potřeba tepla na vytápění – (kWh/m².a). Ve spojení s PENB je toto hodnocení použito pouze jako ilustrační.

Rodinné domy ve fázi projektu

Jak již bylo uvedeno výše, po 1. 1. 2009 je nutné doložit s žádostí o stavební povolení jako součást projektové dokumentace také PENB. Protože společnost FENIX spolupracuje s více společnostmi, které dodávají klientům domy tzv. „na klíč“ (včetně projektové dokumentace) a současně používají topné systémy FENIX jako základní systém vytápění, požádali jsme tyto partnery o informace, do jaké kategorie vychází jimi navrhované rodinné domy.

1) Bungalov od DK1

Dodavatel stavby: Ing. Daniel Kozel - DK1, Novodvorská 13, 747 21 Kravaře, www.dk1.cz. Jedná se o jednogenerační rodinný dům typu Bungalov, se základní dispozicí 3+1. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Obvodové konstrukce jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic Ytong P2-400 tl. 300mm a tepelně izolovány polystyrénem tl. 150mm. Okna a dveře jsou plastová s izolačním trojsklem. Konstrukce střešního pláště je izolována tepelnou izolací Climatizer plus tl. 400mm. Topným systémem je elektrické podlahové vytápění s topnými kabely ECOFLOOR, zázemí domu vyhřívají přímotopné konvektory. Ohřev TUV je zajištěn v elektrickém zásobníku o objemu 160dm³. Regulace vytápění je zajištěna pomocí prostorových termostatů.

Podlahová plocha: 104 m²
Instalovaný příkon ve vytápění: 4,5 kW

Měrná spotřeba energie
osvětlení a spotřebiče EPLight,A34,88
ohřev TUV EPDHW,A25,20
vytápění EPH,A28,94
CELKEM 89,02 kWh/(m².a)

2) Rodinný dům od DK1

Opět jde o jednogenerační rodinný dům, nyní s dispozicí 4+1. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. Konstrukčně jsou použity stejné materiály, jako u předchozího objektu – tj. pórobetonové tvárnice Ytong tl. 300mm se 150mm polystyrenovou izolací, okna i dveře jsou plastová s izolačním trojsklem, střešní plášť je izolován izolací Climatizer plus tl. 400mm. I zde je topným systémem elektrické podlahové vytápění, doplněné přímotopnými konvektory. Ohřev TUV je zajištěn v elektrickém zásobníku o objemu 160dm³. Regulaci zajišťují prostorové termostaty.

Podlahová plocha: 147 m²
Instalovaný příkon ve vytápění: 6,0 kW

Měrná spotřeba energie
osvětlení a spotřebiče EPLight,A24,72
ohřev TUV EPDHW,A23,76
vytápění EPH,A19,55
CELKEM 68,04 kWh/(m².a)

3) Rodinný dům od ECOMODULA

Dodavatel stavby: Ecomodula s.r.o., Za Pazdernou 1498, 397 01 Písek. I v tomto případě jde o jednogenerační dům s dispozicí 4+kk typu "Bungalov", tento však projektován v pasivním standardu. Dům je jednopodlažní, nepodsklepený. Obvodové konstrukce jsou provedeny jako sendvičové, z OSB desek zateplených izolací tl.160mm. Stropní konstrukce je zateplena izolací tl. 500mm. Okna a dveře plastová, s izolačním trojsklem. V objektu je instalováno tzv. sálavé vytápění, tj. topení využívající k přenosu tepelné energie infračervené záření. Jde o elektrické stropní vytápění – do SDK podhledu jsou instalovány topné fólie ECOFILM. Ohřev TUV zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda značky ACOND, integrované do zapojení se zásobníkem o objemu 250dm³. Protože jde o pasivní dům, je zde instalováno řízené větrání s rekuperací tepla Multi 150 DC firmy Paul.

Podlahová plocha: 147 m²
Instalovaný příkon ve vytápění: 6,0 kW

Měrná spotřeba energie
osvětlení a spotřebiče EPLight,A23,30
ohřev TUV EPDHW,A12,23
vytápění EPH,A4,29
CELKEM 49,19 kWh/(m².a)
    

Společnost FENIX dlouhodobě sleduje několik objektů, které jsou vytápěny elektrickým vytápěním – většinou jde o podlahové topné kabely a topné rohože ECOFLOOR nebo topné folie ECOFILM, v jednom případě o stropní vytápění fóliemi ECOFILM. Protože známe velikosti podlahových ploch sledovaných objektů a uživatelé nám poskytují kopie vyúčtování za elektrickou energii, je velice snadné zpětně přepočítat, do které kategorie z hlediska PENB jednotlivé objekty spadají.

 

Objekt  Podlahová plocha (m²) Roční spotřeba energie (kWh) Měrná spotřeba energie (kWh/(m²*rok)  Energetická třída
NED EKORD 122 2006/2007 6 277

51,45

B
2007/2008 7 328

60,07

B
2008/2009 5 679

46,55

A

 

Objekt  Podlahová plocha (m²) Roční spotřeba energie (kWh) Měrná spotřeba energie (kWh/(m²*rok)  Energetická třída
RD Rýmařov 186 2007/2008 9 388 50,28 B

 

 

Objekt  Podlahová plocha (m²) Roční spotřeba energie (kWh) Měrná spotřeba energie (kWh/(m²*rok)  Energetická třída
NED-DK1 122 2007/2008 7 744

63,48

B
2008/2009 8 207

67,27

B

 

Z uvedených údajů je patrné, že dnešní novostavby se spotřebou energie vztaženou na podlahovou plochu reálně pohybují v energetické třídě „B“ nebo dokonce na hranici tříd „A“ a „B“. Přitom nejde o pasivní domy, ale „pouze“ o domy které splňují tzv. nízkoenergetický standard. O všech třech zde uvedených dlouhodobě sledovaných objektech najdete podrobné informace na stránkách společnosti FENIX.

 


TOPlist