Studie Drážďanského institutu ITG

Studie využitelnosti a perspektiv elektrických sálavých topných systémů v energeticky úsporných budovách v ČR a v Evropě.
Modelová stavba, Zjednodušená ilustrace
Směr výpočtů energetické náročnosti podle EN 15316 / DIN V 18599 versus směr toku energie.
Bilance nákladů, Německo
Bilance nákladů, Česká republika; Chybějící kolonky 3 a 7: Průtokové ohřívače vody nejsou v ČR běžné, protože základní ceny elektřiny závisejí na požadavku na proudovou intenzitu budovy
Bilance nákladů, Francie
Bilance nákladů, Nizozemí
Bilance nákladů, Švédsko

Se snižující se spotřebou energie k vytápění obytných budov díky zvyšování tepelné izolace a vzduchotěsnosti se rozvodná síť stává ekologičtější a fotovoltaické systémy (FS) levnější, kombinace elektrického vytápění a FS se může z ekonomického i ekologického pohledu stát schůdnější možností.

V zastoupení Bundesverband Flächenehizungen und Flächenkühlungen e. V. (BVF; federální asociace povrchového vytápění a chlazení), provedla společnost ITG srovnání několika možností výroby tepla (na bázi paliv i plně elektrických) kombinovaných s fotovoltaickými systémy z hlediska

  • energetické účinnosti,
  • nákladové efektivnosti a
  • zvolené metody zohlednění využitelného výstupu FV.

Tato studie převádí výše zmíněná kritéria na exemplárně vybrané evropské země. Tento převod zahrnuje podmínky jednotlivých zemí týkajících se klimatu, primární energie a příslušných nákladů – např. přizpůsobení čisté/finální energetické náročnosti a výstupu FV, využití pro jednotlivé země specifických primárních energetických faktorů, cen energie a investičních nákladů. Pro jednotlivé země specifická legislativa, režimy dotací / podpory a podobně však nebudou zkoumány.

Plné znění studie naleznete zde.


TOPlist