Výsledky měření zakrytí podlahového vytápění Ecofilm instalovaného pod laminátovou podlahou

Určitě to všichni znáte, občas je potřeba změnit rozložení nábytku v interiéru nebo starý nábytek nahradit novým.
Maximální dosažené teploty materiálů  (°C)
Praktický test ve zkušebně Fenix
Závislost teplot na velikosti vzduchové mezery
Porovnání výsledků studie a praktického testu
Počítačovou simulaci i naše měření jsme si porovnali v grafu

Určitě to všichni znáte, občas je potřeba změnit rozložení nábytku v interiéru nebo starý nábytek nahradit novým. Neměl by to být žádný problém až do doby než si uvědomíme, že podlaha je vyhřívaná topnou folií Ecofilm a v návodu jste si přečetli, že k zakrytí podlahy nesmí dojít.Pokud byl použit termostat s podlahovou sondou , sonda může být instalována zrovna na druhé straně místnosti než potřebujete umístit svůj nový nábytek , či zařizovací předměty. Tato situace je velmi častá a je předmětem častých dotazů zákazníků. Na tyto otázky se budeme snažit odpovědět v následujícím textu. Při našich testech jsme se vydali dvěma směry, jeden byl počítačová simulace a druhý směr byl praktický test ve zkušebně Fenix, kterým jsme si výsledky počítačové simulace chtěli ověřit. Skladba vzorku podlahy byla u počítačové simulace i u našeho testu shodná (od spodu):

  • 60 mm STYRODUR
  • 22 mm dřevotřísková deska
  • 6 mm EXTRUPOR
  • 0,4 mm topná folie ECOFILM F 1008
  • 0,25 mm PE folie
  • 7,5 mm laminátová podlaha

Teplotu vzduchu v místnosti jsme zvolili 21°C. Počítačovou simulaci pro nás vypracoval soudní znalec v oboru stavebnictví a zároveň lektor VUT v Brně pan Doc.Ing.Miloš Kalousek Ph.D., který ve své studii vyhodnocoval teplotu topné folie, teplotu spodní vrstvy laminátové desky a teplotu povrchu lamina ve variantách úplného zakrytí skříní se soklem půdorysného rozměru 400 x 800mm (Var.2), následně se vzduchovou mezerou 10; 30; 60; 110mm - na nožkách (Var. 3-6) a volný povrch podlahy – bez zakrytí (Var.1).

Povrchové teploty (°C) Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
bez nábytku s nábytkem ve výšce nad podlahou:
0 mm 10 mm 30 mm 60 mm 110 mm
Tmax. folie 31,5 48,1 43,2 39,8 33,9 32,3
Tmax. lamino 31,4 48,0 43,1 38,8 33,8 32,2
Tmax. podlaha 28,2 44,5 39,3 35,6 30,6 39,0

Výsledkem je ustálená teplota, která není žádným prvkem limitována ( termostat apod. ) a k jejímu teplotnímu ustálení došlo rovnoměrným odvodem tepla do místnosti s ustálenou teplotou 21°C. Z tabulky a z grafu je zřejmé, že teplota topné folie a teplota spodní vrstvy laminátové desky je skoro stejná a pro náš další test nebude potřeba rozlišovat. Dále je patrné, že teplotní spád mezi spodní vrstvou laminátové desky a povrchem lamina je v průměru 3°C. Nejdůležitějším zjištěním však je, že u nábytku, který je na nožkách 60mm a vyšších jsou naměřené hodnoty velmi blízké volné, nezakryté podlaze. Dále je také velmi positivní zjištění, že topná folie, která v provozu nesmí dlouhodobě překročit teplotu 80°C, při úplném zakrytí dosáhla teploty jen 48,1°C. O něco hůře vypadají výsledky teploty spodní a vrchní strany desky lamina, které při úplném zakrytí dosáhly teplot 48°C a 44,8°C, zatímco výrobci udávají dlouhodobé zatížení max. 35-40°C. Je nutno však podotknout, že při osvícení laminátové podlahy sluncem přes střešní okno dochází k teplotnímu zatížení okolo 50°C dlouhodobě a většinou k žádnému problému nedochází (ztráta lesků, odstínu nebo rozevírání spár).

Praktický test ve zkušebně Fenix jsme provedli se stejným zadáním jako bylo u počítačové simulace. Rozdíl byl jen v odstupových vzdálenostech skříně od povrchu laminátové podlahy, které jsme upravili na 20; 40; 60 a 80mm.

Teplota okolí 21°C volná plocha mezera
 80 mm
mezera
 60 mm
mezera
 40 mm
mezera
 20 mm
zákryt
 se soklem
Teplota folie 37 38 39 40 43 50
Teplota podlahy 33 34 34 35 37 46

 

V měřeních se opět potvrdil fakt, že nábytek na nožkách vysokých 60mm a vyšších je svými hodnotami velmi blízko volné, nezakryté podlaze. Teplotní spád se při našem pokusu pohyboval mezi 4-5°C a to z důvodu, že čidlo snímající teplotu folie bylo umístěno pod folií a částečně snímalo i teplotu podkladu (čidlo má průměr 3mm). Také při úplném zakrytí podlahy teplota folie dosáhla jen 50°C (limit je 80°C).

Počítačovou simulaci i naše měření jsme si porovnali v grafu, a zjistili jsme, že teploty ověřené praktickým měřením jsou nepatrně vyšší. Positivní je však vývoj teplot u obou způsobů, který se vyvíjel obdobně - souběžně.

Zelená – sonda na folii; červená – sonda na laminátové podlaze; tyrkysová – sonda snímá teplotu na spodní straně skříně ( na 80mm vysokém soklu ); tmavě modrá – sonda snímá teplotu prostoru.

Poslední graf znázorňuje běžný stav, který v domácnosti je. Topná Folie Ecofilm F1008 je zapojena přes termostat s podlahovou sondou. Na termostatu je pro podlahovou sondu nastavena teplota 27°C ( tato teplota je hygienické maximum v dlouhodobě obývaných místnostech ), teplota prostoru je udržována na 21°C klimatizační jednotkou ( pokud by byla hlídána prostorovým termostatem, mohl by být výsledek jedině lepší ). Skříň se soklem byla postavena mimo čidlo termostatu tak, aby jeho činnost nebyla zakrytím ovlivněna. Výsledný graf ukazuje , že v místě zakrytí teplota nedosáhla více než 31°C na topné folii a 30°C na povrchu laminátové podlahy.

Tento poznatek je ze všeho nejdůležitější. Platí tedy pravidlo, že při použití termostatu s podlahovou sondou a s vhodně nastavenou teplotou nemůže dojít k přehřátí podlahy ani při jejím úplném zakrytí běžnými zařizovacími předměty o ploše do 1m² . Použití předmětů na nožkách vyšších než 60 mm navíc neznamená žádnou dodatečnou tepelnou zátěž podlahy a podlaha se tak chová jako nezakrytá plocha.


Mohlo by vás zajímat ...

TOPlist