Zápis ze schůzky pracovní skupiny po roce provozu

Dne 21.9.2017 se v pražském hotelu Hilton Old Town konala schůzka pracovní skupiny ve složení: Baláč Jan (ČEZ), Laciok Aleš (ČEZ), Círek Pavel (ERU) (náhrada Pavel Šimončík – ERU), Dagmar Kopačková (TZB Info) (náhrada Jiří Zilvar – TZB), Minařík Lukáš (MŽP), Kabele Karel (ČVUT), Urban Miroslav (ČVUT), Wolf Petr (UCEEB), Marek Maška(UCEEB), Konrádová (MPO) (náhrada Krkoška Jan- MPO), Bečvárovský Petr (BMR), Kalina Roman (Sting), Svozil Cyril (Fenix), Jezerská Kateřina (Fenix), Podlaha Josef (Fenix), Petr Miroslav (Fenix), Kudelka Pavel (Fenix), Tadeáš Tesař (AERS), Tomáš Horský (AERS), Musil Radek (AERS), materiály na vyžádání zaslány ČEPS
Rok provozu OC Jeseník
Rok provozu OC Jeseník
Rok provozu OC Jeseník

Program

 1. Prezentace – rok provozu
  OC Jeseník z pohledu investora (C. Svozil - Fenix)
 2. Prezentace – rok provozu
  OC Jeseník z pohledu ČVUT – TZB (M.Urban- ČVUT - TZB)
 3. Prezentace – rok provozu
  OC Jeseník z pohledu režimů HFVE (M.Maška, P.Wolf- UCEEB)
 4. Prezentace nového projektu
  Špičkovací stanice SAS Fenix Jeseník (T.Horský – AERS)

Z průběhu prezentací i z následné diskuse vyplynulo, že základní vytčené cíle projektu jsou naplňovány. Rovněž se ukázalo, že prvotní nastavení a sladění instalovaných systémů není triviální záležitostí a dům tak pracoval v optimálním režimu až po nutných úpravách od poloviny ledna 2017.

Bylo dohodnuto:

 1. Zástupci ministerstev a státní správy projevili zájem o rozšíření činnosti skupiny i na sledování výsledků SAS Jeseník. Realizace se předpokládá do 5/18, poté budou opět veškerá data přístupná na cloudu UCEEB-ČVUT. UCEEB rovněž zpracuje zprávu hodnotící roční výsledky SAS. Členové pracovní skupiny opět obdrží přístupová hesla.
 2. Sledování OC Fenix Jeseníku bude pokračovat druhým rokem a výsledkem bude závěrečná zpráva shrnující poznatky z dvouletého provozu. Bylo dohodnuto, že investor zohlední v nastavení a vybavení budovy připomínky ČVUT-TZB z roční zprávy.

Dále bylo dohodnuto:

 • V zimním období proběhne na základě zadání ČVUT-TZB ověření energetické náročnosti přerušovaného a nepřerušovaného provozu vytápění v průběhu pracovního týdne
 • UCEEB se pokusí vypracovat pomůcku pro projektanty určující nejvhodnější kombinace FVE, velikosti bateriového úložiště v návaznosti na očekávanou celkovou spotřebu energie
 • MPO, ERU a ČEPS posoudí možnosti zatraktivnění a rychlejšího rozšíření sledovaného konceptu pro uživatele následujícími možnými úpravami:
  • vzhledem k prokázaným schopnostem systému reagovat na požadavky operátora sítě a to jak v omezení vlastního odběru, tak i v aktivní řízené dodávce energie do sítě umožnit u tohoto systému tzv. net metering
  • vzhledem k tomu, že se prokázala schopnost tohoto konceptu flexibilně poskytovat systémové služby při řízení sítě, mělo by dojít k výraznému snížení či úplnému odnětí poplatků za systémové služby – uživatelé tohoto systému budou investovat do toho aby tyto systémové služby byli připraveni řízeně poskytovat a nikoliv je čerpat jako běžní uživatelé
 • MŽP již ve svém programu Nová zelená úsporám poskytuje podporu jak na střešní FVE, tak na bateriová úložiště
 • Na uvedená témata proběhnou do konce roku individuální schůzky na kterých by měly být projednány možnosti zatraktivnění tohoto konceptu pro uživatele
 • Jednotliví členové skupiny předají sekretáři skupiny – panu Josefu Podlahovi (j.podlaha@fenixgroup.cz) do 15.10.2017 náměty na případné další experimenty, které by měly být provedeny v průběhu druhého roku

Všem účastníkům schůzky byl předán flash disk s jednotlivými prezentacemi, ČEPS budou prezentace zaslány pomocí aplikace Letecká pošta.

V Praze 22.9.2017, zapsal Ing. Cyril Svozil 


Mohlo by vás zajímat ...

TOPlist