Elektrické vytápění - energeticky úsporný rodinný dům – část II.

Realizace energeticky úsporného domu s elektrickým podlahovým a stropním topným systémem

Výpočty v první části série článků o realizaci energeticky úsporného domu v Moravanech u Brna potvrdily, že projekt s elektrickým topným systém bude velmi ekonomický, autor projektu navíc ocenil i variabilitu topného systému, přesnost regulace a vysoký uživatelský komfort. Tepelnou pohodu v celém domě tak budou zajišťovat výrobky z produkce FENIX Jeseník - pro REP-HOUSE bylo navrženo převážně podlahové vytápění foliemi ECOFILM, v koupelnách a kuchyni pod dlažbou pak topné rohože ECOFLOOR. Ve dvou místnostech autor navrhl stropní vytápění foliemi ECOFILM C. To vše, samozřejmě, s centrální regulací BMR.

Klasická vytápěcí teplovodní soustava byla vyloučena a nahrazena podlahovým vytápěním v podobě elektrických topných fólií ECOFILM, elektrických topných rohoží ECOFLOOR pod dlažbou a také elektrických stropních fólií ECOFILM C pod sádrokartonovým podhledem. Podlahové topné fólie ECOFILM instaloval autor projektu do pracovny, ložnice, dětského pokoje, obývacího pokoje, jídelny, šaten a chodby, kde budou tvořit povrchovou vrstvu plovoucí laminátové podlahy. Topné fólie jsou díky rovnoměrné distribuci tepla v celé ploše pro dům REP-HOUSE i ideálním přímotopným systémem. Provozní teplota topné fólie bude ve srovnání s jinými topnými médii (např. voda, olej) velmi dobře regulovatelná, čímž lze velmi flexibilně a hlavně přesně nastavovat požadovanou komfortní či útlumovou teplotu v čase. Přesnost regulace je jedním z hlavních faktorů pro vytvoření stabilního komfortního prostředí a pro úsporu nákladů na vytápění.

Ve dvou obytných místnostech je pod sádrokartonovými podhledy stropů umístěna topná fólie ECOFILM C. Skrytá instalace nijak nenarušuje vzhled místnosti a teplota se dá i přes umístění vytápění ve stropu velmi dobře regulovat. Navíc tady nebude docházet k vysušování vzduchu a ke zvýšené prašnosti, typické pro běžné konvekční systémy. Šířka folií ECOFILM přesně odpovídala doporučené rozteči nosných prvků sádrokartonových konstrukcí a bylo možné je instalovat přímo na tyto nosníky bez nutnosti dalších úprav konstrukce.

V technické místnosti, koupelně s WC, kuchyni a spížce bude povrchovou vrstvu podlahy tvořit keramická dlažba a autor proto pro vytápění použil elektrické topné rohože ECOFLOOR, které jsou pod tento typ podlahy vhodnější a cenově velmi atraktivní.

Regulace je důležitá
Důležitým činitelem, obzvláště u elektrického vytápění, je regulace. Má velmi významný vliv nejen na provozní náklady, ale i na komfort vytápění v celém objektu. Investor si proto zvolil centrální regulaci od českého výrobce – společnosti BMR z Rychnova nad Kněžnou. Regulace ovládá topení v jednotlivých místnostech pomocí polovodičového spínání, které je bezkontaktní. Proti spínacím kontaktům běžných termostatů je naprosto tiché (necvaká), nemá omezený počet spínacích cyklů (výrazně delší životnost) a proto je i ideální pro tzv. pulzní šířkovou modulaci. Tímto termínem se označuje funkce, při které regulace topení střídavě zapíná a vypíná. Čím více se sledovaná místnost blíží k požadované hodnotě, tím se topné cykly plynule zkracují. Místnost je tak vytopena přesně na požadovanou hodnotu a nedochází k překmitu teploty (přetopení) – což se pochopitelně na provozních nákladech projeví pozitivně.

Regulace umožňuje nejen nastavení týdenního programu s individuálním teplotním režimem pro každou místnost v objektu, ale i operativní změnu teploty v místnosti uživatelem, komfortní ovládání regulace přes počítač a přes internet nebo záznam teplot a provozních hodin v každé místnosti. Z praktických zkušeností u dřívějších instalací bylo ověřeno, že při použití této centrální regulace je proti individuálním termostatům v každé místnosti dosahováno až 30% úspory v provozních nákladech.

Pro vytápění stačí nízkoteplotní zdroje
Díky malé tepelné ztrátě domu (pouze 3kW) bylo možné použít nízkoteplotní zdroj s výkonem topné fólie 60W/m² a povrchovou teplotou 25°C. Malé tepelné ztráty domu dovolí vytápět tento rodinný dům elektrickou energií laciněji než například zemním plynem – a to zejména díky výhodné sazbě elektrické energie, která je levným zdrojem všech elektrických spotřebičů v domě (kuchyňské zařízení, pračka, osvětlení domu, veškerá elektronika a další). Levnější vytápění elektřinou (proti zemnímu plynu) je charakteristické nejen pro pasivní domy, ale i pro nízkoenergetické rodinné domy (NED).

Potvrzují to ostatně konkrétní zkušenosti z dalších referenčních nízkoenergetických objektů, které má dnes Fenix Jeseník k dispozici. V podobných projektech jako je REP-HOUSE v Moravanech u Brna totiž spotřeba „domácí“ energie převyšuje spotřebu na vytápění objektu a proto vyrovnává (včetně měsíčních paušálů) případný rozdíl proti plynu.

Podlahová fólie ECOFILM je umístěna přímo pod podlahou a hlavní část tepla jde proto přímo do místnosti, i přesto se v průběhu vytápěcích dnů naakumuluje část tepla do podkladového betonu, který je dobře tepelně izolován ze spodní strany – od zeminy. Objekt tak získá tepelnou stabilitu na několik dalších dnů i při přerušovaném vytápění, což napomáhá silnému využití nízkého tarifu. Dobrou tepelnou stabilitu zajišťují i obvodové stěny, které díky kvalitnímu zateplení na vnější straně udrží pokojovou teplotu od vnitřního povrchu v celé tloušťce.

Ekonomická efektivnost – roční náklady na vytápění pod 7.000 Kč
Cena stavby REP-HOUSE se proti sousednímu domu se standardními tepelnými vlastnostmi příliš neliší, pořizovací náklady byly vyšší pouze o cca 9%. Užitné vlastnosti objektu jsou ale velmi vysoké, zejména z hlediska komfortu vnitřního mikroklimatu – tj. teploty a vlhkosti vzduchu. Provedení stavebních konstrukcí a zvolený systém vytápění předchází vzniku diskomfortu, způsobovaný zvýšeným prouděním vzduchu, nebo případné kondenzaci vodních par a růstu plísní na vnitřních konstrukcích.

U projektu REP-HOUSE je předpokládaná spotřeba na vytápění 14 kWh.m-2.a-1 při celkové energetické náročnosti 95 kWh.m-2.a-1 (včetně TUV, ventilace a dalších). Náklady na vytápění by se při současných cenách energií tedy měly pohybovat mezi 6 – 7 tisíci Kč. 60% energie na ohřev TUV (především v letním období) by měly pokrýt solární kolektory, jejichž návratnost je odhadována přibližně na 10 let. Celkově je návratnost vyšší investice do realizace energeticky úsporného domu, při ročním pětiprocentním růstu cen energií, autorem odhadována na šest let.

Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě – část I.
Elektrické vytápění v energeticky úsporném rodinném domě – část III.

TOPlist