EUROPAP s.r.o. Plzeň – vytápění VT panely Ecosun

Společnost EUROPAP s.r.o. byla založena v roce 1992 jako velkoobchod papírem. Od roku 1994 začala rozvíjet také oblast zpracování papíru a v roce 1996 se instalací moderního technologického vybavení stalo zpracování papíru hlavní činností firmy.V současné době tvoří zpracování papíru a na něj navazující činnosti - výroba výrobků z papíru, ruční vázání knih, kompletační a ruční knihařské práce - dominantní část programu firmy. Ve druhé polovině roku 2006 byla společnost nucena přesunout svou výrobu do nových prostor a protože rozpracované zakázky neumožňovali přerušit výrobu na dobu delší než nezbytně nutnou, byla během neuvěřitelného jediného měsíce postavena nová hala, přesunuta výrobní technologie a obnovena výroba.

Nová výrobní hala byla přistavěna ke stávajícím provozním objektům původních lisoven plastických hmot. Stavba byla rozdělena do dvou etap – během listopadu 2006 byla postavena polovina haly (uzavřená provizorní příčkou), osazeno technologické vybavení a v nezbytné míře obnovena výroba, do konce února 2007 pak byla dostavěna druhá polovina haly, rekonstruovány kancelářské prostory a výroba byla obnovena v celém rozsahu.

Původně mělo být vytápění řešeno zemním plynem – bývalé kancelářské prostory umístěné ve stávajících prostorech jsou vytápěny teplovodním systémem s plynovým kotlem a proto bylo uvažováno vytápět novou výrobní halu plynovými zářiči. Od plynu jako paliva bylo ale nakonec upuštěno, neboť stávající přípojka elektřiny měla dostatečnou rezervu a bylo rozhodnuto objekt vytápět elektřinou.

V nové výrobní hale byly instalovány vysokoteplotní sálavé panely ECOSUN S 36. Sálavé vytápění je u objektů s velkou světlou výškou výrazně efektivnější a úspornější než klasické konvekční systémy. Tento systém navíc nevyvolává samovolnou cirkulaci vzduchu, což je vzhledem ke zvýšené prašnosti provozu při zpracování papíru nezanedbatelnou výhodou.

Náhrada plynových zářičů za elektrické sebou nesla i další výhody. Pomineme-li nižší pořizovací náklady, pak v provozu který zpracovává papír a ve kterém jsou velmi přísné požadavky z hlediska požární ochrany, vyhovují panely ECOSUN díky nižší povrchové teplotě mnohem lépe než plynové zářiče. Panely ECOSUN jsou také bezúdržbový systém, u kterého není nutno řešit např. přívod spalovacího vzduchu nebo odvod spalin.

Technické parametry objektu:

Rozměr haly:  32,3 x 33,5 m
Zastavěná plocha:  1082,05 
Vypočítané tepelné ztráty:  213,3 kW
Instalovaný příkon vytápění:  212,4 kW

 

Regulace

Regulace je řešena velmi jednoduše - teplota ve vytápěném prostoru je udržována pouze ve dvou úrovních – komfortní a útlumové. Vzhledem k velikosti haly je celý prostor rozdělen do devíti sekcí, pro každou jsou v rozvaděči umístěny dva termostaty na DIN liště s čidly zavěšenými v příslušných sekcích v prostoru. Jeden termostat je nastaven na komfortní, druhý na útlumovou teplotu – přepínání mezi termostaty pak zajišťuje časově programovatelný regulátor FLASH MONOTRON 200.

Pořizovací náklady

Sálavé panely ECOSUN S 36 - 59ks:  425.095,- Kč bez DPH
Regulace:  37.790,- Kč bez DPH

 

Provozovatel
EUROPAP, spol. s r.o.
Nepomucká 202, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 226 236
Fax: 377 227 558
www.europap.cz
e-mail: europap@europap.cz      

Zpracování návrhu topného systému
Ing.V. Sláma – IVS
Družstevní ochoz (areál Reiknechtka)
140 00 Praha 4-Pankrác
tel. 261 219 803
fax 261 215 820
e-mail: ivs.slama@volny.cz

Realizace topného systému
SPEL ELEKTRO s.r.o.
Pod Hájem 98
267 01 Králův Dvůr
tel./fax 311 636 061
e-mail: info@spel-elektro.cz

TOPlist