Nejčastější dotazy – Sálavé topné panely ECOSUN

...

Je možné montovat přímotopy (konvektory) ECOFLEX a sálavé panely ECOSUN na hořlavé podklady?

Odpověď:

  • Ecoflex – je možné montovat na hořlavý podklad, neboť konstrukce upevnění zajišťuje podmínky montáže na hořlavý podklad.
  • EEcosun NT – na hořlavé podklady je možné instalovat pouze panely E 100K, E 200K, E 270K, E 330K, E 400K, E 300U, E 300c. Montážní kříž, který je součástí panelu, zajišťuje podmínky montáže na hořlavé podklady. Panely E 600U, E 700 IKP, E 700 IN a E 700 IN-2 nejsou vhodné pro montáž na hořlavé podklady.
  • Ecosun VT panely E S 09 až E S 36 nejsou vhodné pro montáž na hořlavé podklady.

 


 

Proč je stropní sálavé vytápění o cca 20 % provozně úspornější než konvekční?

Odpověď:
Sálání je proces, při kterém se teplo z tepelného zdroje (např. ze sálavého panelu) šíří prostorem ve formě infračervených paprsků. Po dopadu paprsků na jiné pevné těleso se infračervené vlnění mění v tepelnou energii a hmota tělesa je intenzivně ohřívána. Jedná se v podstatě o obdobu slunečního záření.
Toto vytápění je úsporné hlavně díky těmto třem bodům:

  1. Na rozdíl od nástěnných radiátorů a konvektorů je teplo směrováno dolů k podlaze, tedy do místa kde je ho potřeba. Zde platí, že čím vyšší strop je v místnosti, tím úspornější je stropní vytápění oproti ostatním systémům.
  2. V případě „radiátorů“ a konvektorů teplý vzduch nerovnoměrně proudí po místnosti, což může v některých částech místnosti vyvolávat pocit chladu a nutit nás nastavit vyšší teplotu na termostatu. Každý stupeň nastavené teploty nad 20 °C znamená dalších 6 % nákladů na energii.
  3. Sálavé panely přímo ohřívají člověka, bez zprostředkovaní přenosu tepla vzduchem. Díky tomuto efektu můžeme nastavenou teplotu snížit o jeden až dva stupně celsia a budeme pociťovat stejný tepelný efekt jako při vytápění konvektory – avšak s teplotou nastavenou o 1 až 2 °C vyšší, tedy se spotřebou o 6 až 12 % vyšší.

 


 

Lze sálavé panely ECOSUN instalovat na zeď?

Odpověď:
Ano, lze. Avšak musíme počítat se zvýšením poměru ve prospěch konvekční složky oproti sálavé složce topného efektu. K montáži na zeď doporučujeme především použít panely Ecosun K, které jsou k takové montáži uzpůsobeny. Jiné panely například vysokoteplotní panely je nutné montovat mimo dosah osob, teplota povrchu může být až 380 °C.

 


 

Jak může stropní sálavý panel vyhřát celou místnost, když teplo se drží vždy u stropu?

Odpověď:
Teplo se u stropu nedrží, u stropu se drží jen teplý vzduch. Tento jev je znám u vytápění radiátory a konvektory. Tyto topidla mají výrazně vyšší teplotu než je teplota vzduchu. Vzduch ve styku s tímto topným tělesem se od tělesa ohřívá a zvětšuje svůj objem, čímž klesá jeho objemová hmotnost, chladnější vzduch s vyšší objemovou hmotností tento teplý vzduch vytlačuje směrem nahoru a znamená to, že největší teplo je u stropu, kde ho vůbec nepotřebujeme. Sálavé stropní vytápění vyzařuje od zdroje (v našem případě od stropu k podlaze) infračervené paprsky, které se mění v teplo při dopadu na pevné nebo kapalné látky. Mnohdy lidé si stoupnou na stoličku pod zdroj tepla a tvrdí, že u stropu je tepleji. Proto pro lepší pochopení tepelného sálání je dobré porovnání se světelným paprskem. Světelný paprsek se šíří stejně jako infračervený paprsek elektromagnetickým vlněním, oba paprsky se shodně odrážejí od lesklých předmětů a jsou pohlcovány tmavými předměty. Světlo vnímáme zrakem, teplo povrchem těla tedy i rukou. Světelný i infračervený paprsek se šíří kolmo od zdroje. Je dobré provést pokus s bodovou žárovkou a ECOSUN S. Nejhustší světelný tok směřuje dolů nebo směrem, kterým je žárovka namířena (budeme mít panel i žárovku instalovánu tak, že tok bude směřovat dolů). Stejně se chová i sálavý panel, díky mikroskopické nerovnosti povrchu silicating je nejhustší část tepelného sálání směrována v kónusu směrem dolů. Samozřejmě světelné i infračervené paprsky se částečně odrážejí, proto vidíme mimo osvícenou část šero, stejné je to i u infra záření, část paprsku se odráží a rozehřívá stěny apod. Pokud se podíváme na žárovku ze vzdálenosti 0,1m, ihned nás začne bolet oko a přestáváme vidět, obdobné je to i u sálavého panelu, pokud dáme dlaň 0,1 m od sálavého panelu, ucítíme nepříjemné pálení. Pokud se však na žárovku i ECOSUN S podíváme z pěti metrů uvidíme přijatelné světlo a od ECOSUNU ucítíme příjemné teplo. Hustota světelného i infračerveného záření se vzdáleností od zdroje se snižuje, ale zvyšuje se osvícená, osálaná plocha (nemusíme mít obavy – energie se neztrácí). Přírodním zdrojem světelného i infračerveného paprsku je slunce. Infračervený paprsek prochází vesmírem, kde je teplota pod bodem mrazu, prochází atmosférou a vzduchem, ale v teplo se přemění až při dopadu na pevné nebo kapalné látky, od těchto látek se teprve ohřívá vzduch.

 


 

Neškodí sálavé panely ECOSUN zdraví?

Odpověď:
Sálavé panely ECOSUN nepoškozují zdraví, ale spíše naopak. Infračervený paprsek příjemně působí na onemocnění kloubů, revmatismus. Jelikož nevzniká vysušování a proudění vzduchu díky velkým teplotním rozdílům jako u nástěnných radiátorů a konvektorů, je toto vytápění vhodné pro onemocnění dýchacího ústrojí a astmatiky. Při dodržení našich závěsných výšek nemůže docházet ani k nepříjemnému pocitu horké hlavy.

 


 

Jakou vlnovou délku mají vámi vyrábění sálavé topné panely?

Odpověď:
Nízkoteplotní panely Ecosun mají vlnovou délku 7–8 µm, vysokoteplotní 4–5 µm.

 


 

Lze využít sálavý topný panel pro vytápění psí boudy?

Odpověď:
Doporučil bych panel Ecosun 4+, který bych umístil do boudy a k regulaci bych použil prostorový termostat. Vše by bylo nutné zapojit přes proudový chránič. Pro upřesnění bych potřeboval vědět rozměry boudy, zda je vůbec možné panel v boudě použít. 

 


 

Při jaké teplotě v místnosti mohu využívat sálavý topný panel?

Odpověď:
Pokud teplota prostoru nepřekročí 30 °C nestane se nic. Sálavé panely Ecosun se mohou používat do teploty prostoru 30 °C, pokud je teplota prostoru vyšší vzroste teplota panelu na hodnotu, kdy dohází k degradaci materiálu. To může mít za následek snížení životnosti panelu. K požáru by určitě nedošlo ale mohlo by dojít k poškození a následné nefunkčnosti panelu. V případě teploty vyšší než 30 °C doporučuji použít panely Ecosun 4+, které jsou vybaveny tepelnou pojistkou, která zamezí přehřívání panelu.

 


 

Pomůže sálavý panel proti plísni a vlhkosti? V jaké poloze lze topný panel instalovat?

Odpověď:
Myslím si, že panely Ecosun problém nevyřeší, panel by musel sálat na vlhké zdivo a musel by být tedy umístěn naproti. Jako vhodné řešení bych navrhoval udělat zateplení obvodového zdiva. Panel je možné připevnit svisle, povrchová teploty se pohybuje dle typu panelu od 80 do 110 °C. Pokud se vlhkost objevuje u spodní části zdiva bylo by možné pod omítku umístit samoregulační topný kabel, který by zdivo vysoušel. 

 


 

Chtěli bychom do naší novostavby použít stropní panely Ecosun. Výška stropu je 2,65 m. Zajímalo by mně, zda nebude mít manžel pocit tzv. horké hlavy, když měří 1,90 m a zda to opravdu vytopí místnost o velikosti 32 m2. Další otázka je k vyhřívání pevných částí. Pokud topné těleso vyhřívá pevné části, tzn. nábytek, osoby atd., tak jak je to po mém odchodu z bytu, musí se topení vypínat, zda dlouhodobější vytápění, např. v zimě nepoškodí nábytek z lamina popř. potažení folií.

Odpověď:
Pokud bude stát přímo pod sálavým panelem teplo ucítí, při běžném pohybu bytem bude pocit sálavého tepla nepatrný. V případě, že se místnost osadí vhodným počtem panelů budou panely schopny tuto místnost vytopit. Panel Ecosun nahřívá předměty a od nich se teprve ohřívá vzduch, toto ohřátí je však nepatrné, řádově 2–3 °C oproti teplotě vzduchu a to v žádném případě nemůže způsobit poškození nábytku. V případě odchodu z bytu nedoporučuji topení vypínat ale snížit teplotu maximálně o 3 až 5 °C, větší pokles je poté problematické vytopit a dochází k navýšení spotřeby elektrické energie.

 


 

Zajímalo by mne, zda je vytápění pomocí infrapanelů vhodné i pro vytápění rekreačních objektů. Mám nezateplenou zděnou jen občasně využívanou (obv. zdi – betonové tvárnice + omítky = 35 cm) rekreační chatu, kterou bych tímto způsobem rád temperoval. Moje představa je, že zateplím stropy (cca 10 cm polystyren + palubkové podhledy) a do stávajících zásuvek instaluji zásuvkové termostaty do nichž zapnu infrapanely. Mohlo by to takto fungovat?

Odpově:
Sálavé panely by bylo možné použít pro temperaci objektu. Sálavé panely ohřívají předměty a poté až od nich dochází k ohřevu vzduchu v místnosti. Pokud byste potřeboval objekt rychle vyhřát z nezámrzné teploty do komfortní, bude doba ohřevu v řádu dnů. Pokud budete objekt vytápět jen příležitostně, byly by sálavé panely špatnou volbou. K příležitostnému vytápění bych doporučil přímotopné konvektory Ecoflex, které přímo ohřívají vzduch a tím je dobo ohřevu podstatně kratší.

 


 

Jaký typ sálavého panelu je vhodný i jako lokální topidlo pro vyhřívání nohou?

Odpověď:
K tomuto účelu lze použít nízkoteplotní panely Ecosun K+. Doporučuji instalaci panelu Ecosun 200–270 K+, výběr dle rozměru panelu a místa určeného pro jeho instalaci.

 


 

Máme v zimních měsících problém s namrzáním podlahy u vjezdu do podzemních garáží. Myslíte, že umístěním infrapanelu Ecosun 300U nad vjezdová vrata by se podlaha zahřála natolik, aby nedošlo k namrzání?

Odpověď:
Instalace panelu tento problém s největší pravděpodobností nevyřeší. Intenzita sálání panelu klesá s jeho povrchovou teplotou, která bude v prostoru garáže nízká a nedojde k dostatečnému prohřátí podlahy. Jako ochrana proti namrzání venkovních ploch se instalují topné rohože, kabely přímo do betonu/asfaltu, s plošným příkonem cca 300 W/m2

 


 

Mohu zavěsit sálavý topný panel níže, než je uvedeno v návodu aniž bych snížil účinnost? 

Odpověď:
Doporučená instalační výška pro panely Ecosun 300U je 2,5–3 m. Při nižší výšce neklesá účinnost panelu, ale u osob citlivějších na teplo může být nepříjemně vnímána intenzita sálání panelu. 

 

TOPlist