Rodinný dům v Plzni II.

Referenční stavba společnosti FENIX - provozní náklady pro elektrické podlahové vytápění ECOFLOOR s centrální regulací BMR. Sledovanou novostavbou je nízkoenergetický rodinný dům v Plzni, uvedený do provozu v roce 2013.

Nízkoenergetický zděný dům o celkové obytné ploše 205,1 m², nacházející se na okrajové části Plzně, byl v rámci zpracování PENB (dle Vyhl. 148/2007 Sb.) zařazen do kategorie "B", jeho stavební parametry a energetické hodnoty se však již blíží kategorii "A". I proto bylo jako hlavní topný systém zvoleno elektrické vytápění.

Technické parametry objektu

Samotný rodinný dům je koncipován jako třípodlažní stavba o následující velikosti obytného prostoru: 1.PP - 50,92 m², 1.NP - 76,55 m², 2.NP - 77,63 m². Autorem projektu a současně investorem tohoto rodinného domu je profesionální architekt, proto respektujeme jeho přání neprezentovat jak dispoziční řešení, tak ani podrobnější stavební informace. Nicméně stručně lze k objektu uvést, že svislé obvodové konstrukce jsou provedeny z vápenopískových bloků KALKSANDSTEIN tl. 175 mm, tepelně izolované fasádním šedým pěnovým polystyrenem NEOPOR v síle 300 mm, vodorovné konstrukce pak mají nosnou desku z vláknobetonu tl. 40 mm, tepelně izolovanou podlahovým polystyrenem ISOVER NEOFLOOR 100 (tl. 200 mm na terénu; podlahy v 1 a 2.NP tl. 50 mm). Střešní konstrukce je izolována polystyrenem XPS STYRODUR C, tl. 450 mm, jako výplně otvorů (okna) jsou použita Al okna SHÜCO s izolačními trojskly.

Stavba byla dokončena v srpnu 2013 a rodina jej od tohoto období plně využívá. Objekt je obýván 4člennou rodinou, domácnost pro svůj provoz využívá pouze jednu energii - elektrickou. Ohřev TUV je zajišťován jednotkou Buderus, typ Logatherm WPT 270 l-S, obsahující integrované tepelné čerpadlo vzduch/voda. Výměna vzduchu je nucená, se zpětným ziskem tepla rekuperační jednotkou EHR 325 Ekonovent - větrací jednotka s rekuperací tepla bez dohřevu - jednotka nemá integrované topné těleso.

Hodnota hlavního jističe je 3x25A, pro dosažení této nízké hodnoty hlavního jističe je v rozvaděči osazen odlehčovač proudové zátěže BMR HJ-306, odpojující v případě potřeby topné okruhy ve dvou prioritách. Domovní sazba je D 45, dodavatelem energie je ČEZ.

Systém vytápění

Stavebník a současně autor projektu kladl velký důraz nejen na architektonické řešení domu a dispoziční řešení vnitřních prostor, ale i na design detailu. Možnost instalace topné technologie do konstrukce stavby, kdy vytápěný prostor má absolutní čistotu a je oproštěn od rušivých technologických prvků, byla při volbě technologie velmi důležitá. Dalšími důležitými kritérii pro volbu topného systému byla samozřejmě ekonomika, životnost a komfort. Rozhodnutí padlo na velkoplošné elektrické přímotopné vytápění a kromě již zmíněného designu by se důvody pro tuto volbu daly shrnout do následujících pěti bodů:

  • minimalizace provozních nákladů
  • minimalizace nebo úplné vyloučení nákladů na údržbu a servis
  • maximalizace životnosti, vč. záruční doby
  • maximalizace komfortu vytápění z hlediska vnímání tepla
  • minimalizace investičních nákladů

Po vyhodnocení nabídky na trhu zvolil investor velkoplošné systémy ECOFLOOR. Topná technologie je instalována v atypových kabelových rohožích, které jsou uloženy na tepelné izolaci pod nosnou deskou - jde o tzv. poloakumulační systém. Požadavek na jejich speciální údržbu je nulový, údržba a servis je stejná jako u standardní domácí elektroinstalace.

Zvolený velkoplošný systém ECOFLOOR se vyznačuje také požadovaným uživatelským komfortem a rovnoměrným rozložením teplot v celé výšce teploty. U klasického ústředního vytápění, u kterého je místnost vyhřívána teplovodním radiátorem, dochází k distribuci tepla z  jednoho zdroje o relativně vysoké teplotě a teplo se do prostoru šíří cirkulací teplého vzduchu. Místnost je tak prohřívána od stropu dolů a teplo je rozloženo nerovnoměrně. Tento princip je charakteristický pro všechny konvekční systémy - elektrické přímotopné konvektory nevyjímaje.

Protože vytápění je o pocitech, cítíme se ve vytápěném prostoru komfortně až v momentě, kdy je požadovaná teplota dosažena i u podlahy, neboť zde vnímáme teplo nejcitlivěji. U konvekčních systému je však nejtepleji v prostoru, kde teplo vůbec není potřeba - tedy u stropu. Abychom dosáhli požadovanou komfortní teplotu u podlahy, je nutné místnost "přetopit", což je však minimálně z ekonomického hlediska nežádoucí.

Velkoplošné topné systémy (podlahové i stropní) toto negativum zcela odstraňují, protože zaručují rovnoměrné rozložení teplot v horizontální i vertikální rovině místnosti - to zaručuje nejen vysoký uživatelský komfort, ale také nízké provozní náklady.  

Podlahové vytápění, které je velmi příjemné zejména u studených podlahových krytin, jako je dlažba, laminátová plovoucí podlaha apod., je dnes již celkem běžně využíván a zejména v koupelnách patří k běžnému standardu. Program ECOFLOOR nabízí celou řadu výrobkových skupin a tvoří nejrozsáhlejší nabídku na trhu. Rozdíl oproti teplovodnímu podlahovému vytápění je především ve velmi nízkém investičním nákladu na technologii i realizaci. I to byl jeden z hlavních důvodů pro volbu elektřiny jako hlavního zdroje tepla.

Volba regulace

Významný vliv na provozní náklady vytápění má volba regulace. Na trhu je nabídka velkého množství termostatů různého designu, provedení a cenových relací, obvykle však jde o klasické termostaty, které již nesplňují požadavek na úsporu v provozních nákladech - řízení vytápění u nich probíhá pouze v režimu on/off. Volba proto padla na systém centrální regulace BMR RT-64 s pulzním řízením výkonu.

Jde o regulaci, kde veškeré programování (teplotní a časové) je prováděno na jediné centrální řídící jednotce přes PC a pokud je jednotka připojena k místné počítačové síti (routeru), tak také vzdáleně prostřednictvím tabletu, smartphone nebo notebooku. Topný výkon je spínán pomocí výkonových polovodičů - tedy bezkontaktně a tím zcela nehlučně a v jednotlivých místnostech jsou pouze teplotní senzory. Design pokojových senzorů je možné přizpůsobit ostatním vypínačům a zásuvkám, nebo mohou být zasazeny do společných rámečků. Regulace BMR se díky pulznímu řízení výkonu a vysokou přesností udržování nastavené teploty vyznačuje až 30% úsporou ve spotřebě energie v porovnání s běžnými pokojovými termostaty. Kvalita regulace BMR je navíc podložena pětiletou záruční dobou, poskytovanou výrobcem.

Pořizovací náklady

V následující tabulce jsou uvedeny pořizovací náklady celého topného systému, včetně systému centrální regulace BMR.

 

Tepelná ztráta objektu
[W]

Cena systému ECOFLOOR 
[Kč bez DPH]

Cena regulace BMR
[Kč bez DPH]

Celková cena
[Kč bez DPH]

4 697 49 270,- 37 284,- 86 554,-

 

Provozní náklady

Kromě hlavního elektroměru, osazeného dodavatelem elektrické energie, je v domě instalován také podružný elektroměr pro měření spotřeby el. energie na vytápění objektu. Po dohodě s uživatelem bude objekt dlouhodobě sledován a následující tabulka průběžně doplňována.

 

Období Celková spotřeba (včetně vytápění) Spotřeba na vytápění CZK včetně DPH
NT (kWh) VT (kWh) (kWh)
06/2013 - 06/2014 9 663 1 941 5 515 35 722,-
06/2014 - 06/2015 10 484 2 202 5 772 36 050,-
06/2015 - 06/2016 10 287 1 844 5 607 34 735,-
06/2016 - 06/2017 11 183 2 008 6 313 37 394,-
06/2017 - 06/2018 10 953 2 071 5 536 37 182,-
06/2018 - 06/2019 10 770 2 006 4 247 39 919,-
06/2019 - 06/2020 11 018 1 989 4 487 45 978,-
06/2020 - 06/2021 12 440 2 258 5 306 49 765,-
06/2021 - 06/2022 11 357 2 094 4 632 56 527,-
TOPlist