Sálavé vytápění přečerpávací stanice odpadních vod

Existuje nespočet staveb, které plní funkci technického zázemí různých technologických nebo průmyslových procesů. Tyto objekty jsou většinou malé a zdánlivě snadno přehlédnutelné, přesto jsou pro předmětný proces životně důležité. Přestože zde není trvale přítomna obsluha, je obvykle nutné u takového objektu zajistit vytápění minimálně na nezámrznou teplotu.

Příkladem takového objektu může být přečerpávací stanice odpadních vod, která je umístěna přímo u Baťova kanálu v Petrově u Strážnice. 

Kalové hospodářství, které je v objektu umístěnu, musí být chráněno proti zamrznutí a proto je objekt nutné temperovat. Vzhledem k umístění stavby mimo obytnou zónu zde není k dispozici plynovodní síť a budovat novou plynovodní přípojku by bylo naprosto neefektivní. Proto bylo zvoleno elektrické sálavé vytápění.    

Topné panely ECOSUN jsou vyráběny v různých výkonech a IP krytí – pro tuto aplikaci byly zvoleny sálavé panely ECOSUN 700 IKP s krytím IP 54. Místnost s elektrickým rozvaděčem je temperována panelem ECOSUN 300 U.    

Výhodou elektrického sálavého vytápění s panely ECOSUN jsou v porovnání s jinými topnými systémy nízké pořizovací náklady, nulové nároky na údržbu, velmi snadná regulace a naprosto tichý a bezprašný provoz. Protože přívod elektrické energie vyžadovala již samotná technologie přečerpávací stanice, použití sálavých topných panelů nepředstavovalo ani další investici v podobě přípojky topného média. Tím, že se topné panely umisťují na strop, nevyžadují přívod spalovacího vzduchu, odvodu spalin nebo dalších rozvodů, není vnitřní plocha nijak omezována a v manipulační výšce na stěnách nic nepřekáží. Nezanedbatelnou výhodou je jistě také skutečnost, že v případě odstávky není nutné topný systém nijak zabezpečovat - např. proti zamrznutí, korozi, zavzdušnění, apod.

Regulace panelů je řešena jednoduchými prostorovými termostaty EBERLE AZT-A 524410 s krytím IP 54. Termostaty měří teplotu v prostoru a při poklesu teploty pod +5°C sepnou topné panely. Celkem je v přečerpávací stanici nainstalováno 7ks topných panelů ECOSUN 700 IKP a 1ks ECOSUN 300 U. Pořizovací náklady topného systému včetně 2ks termostatů AZT-A jsou tedy pouhých 29.341,- CZK bez DPH !

Provozovatel
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2, č.p. 2933 695 11 Hodonín
www.vak-hod.cz

TOPlist