SICAR s.r.o. Masojedy – vytápění panely Ecosun

Společnost SICAR s.r.o. se specializuje na výrobu vozidel pro záchranné systémy ve všech kategoriích včetně hasičských vozidel do 7,5 tun. Od roku 2003 je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 a v současné době je jedním z největších výrobců sanitních vozidel v České republice. Je také významnýmexportérem záchranářské techniky mimo území České republiky. V roce 2005 společnost SICAR s.r.o. zrekonstruovala a uvedla do provozu novou výrobní halu v obci Masojedy u Prahy, která umožnila zvýšení výrobní kapacity ca o 50%. Protože první výrobní provozy společnosti SICAR v obci Sibřina u Prahy byly vytápěny elektrickými sálavými panely ECOSUN a tento způsob vytápění se zde osvědčil, bylo rozhodnuto zvolit stejný systém i v rekonstruovaném objektu v Masojedech.

Technické parametry nového objektu v Masojedech

Rozměr haly:  63,30 x 53,50 m
Zastavěná plocha:  1930,65 m²
Užitná plocha:  1857,42 m²
Vypočítané tepelné ztráty:  94,20 kW
Instalovaný příkon vytápění:  108,76 kW
- v sálavých panelech:  101,30 kW
- v podlahovém vytápění:  7,36 kW

Samotná výrobní hala je vytápěna kombinací vysokoteplotních panelů ECOSUN S 09, které jsou umístěny v ose střechy po celé délce haly a nízkoteplotními panely ECOSUN 700 U, rozmístěnými nad každým pracovištěm. Nízkoteplotní panely jsou využity také pro vytápění skladu a přípravnu materiálu, mycí box je vybaven panely ECOSUN 700 IKP se zvýšeným krytím (IP 54). Kancelářské prostory, jídelna a kuchyně jsou vybaveny stropními panely ECOSUN 300 U. Šatny a sociální zázemí jsou vytápěny elektrickým podlahovým vytápěním s topnými kabelovými okruhy ECOFLOOR.

Regulace
Vytápění v celém objektu je řízeno centrální regulací BMR. Vzhledem k příkonu nad 100kW je objekt rozdělen na dvě části – hala s montážními boxy (56 kW) a kanceláře, jídelna, sociální zázemí, sklady včetně mycího boxu (52 kW) – každá má instalován vlastní regulátor.

Oba regulátory jsou připojeny na osobní počítač, na kterém je instalován řídící software. Tento software není pro chod regulace nutný, protože každý regulátor má svou vlastní řídící jednotku, poskytuje však podstatně přívětivější a komfortnější uživatelské prostředí, než řídící jednotka umístěná v regulátoru. Navíc software umí oba regulátory „sloučit“, takže uživateli se topný systém jeví jako jeden celek.

Pomocí PC lze programovat režim vytápění nejen v každé místnosti objektu samostatně, ale dokonce pro každý montážní box. V programu lze kromě aktuální teploty najít také uložené hodnoty průběhu teplotní křivky a počítadlo provozních hodin pro každou sekci zvlášť.

Výhody a přednosti této přesné regulace dokumentuje skutečnost, že první výrobní provoz v obci Sibřina, který je vybavený stejným topným systémem, má sice menší užitnou plochu, ale ca o 1/3 vyšší provozní náklady za elektrickou energii. Tento fakt vedl vedení společnosti SICAR k rozhodnutí dodatečně instalovat regulaci BMR také na provoz v Sibřině. Dle předpokladů by se tato investice měla vrátit v průběhu jedné topné sezóny.

Pořizovací náklady:

Celý topný systém, včetně instalace, byl pořízen za 668.660,- Kč bez DPH
Sálavé panely ECOSUN
(Vysokoteplotní ECOSUN S – 30 ks; nízkoteplotní ECOSUN E – 115 ks)
429.994,- Kč
Podlahové vytápění ECOFLOOR
(Atypové rohože z kabelu PSV – 13 ks)
32.713,- Kč
Regulace BMR
(2x regulátor, čidla, software)
66.491,- Kč
Montáž topného systému
(kompletní instalace včetně dodávky silových kabelů a zprovoznění)
139.462,- Kč

 

Provozní náklady
Při ca 1900 m² bylo v níže uvedených obdobích spotřebováno a účtováno:

19.10.2005 - 30.8.2006 207,5 MWh 379.800,- Kč
30.8.2006 - 15.8.2007 161,0 MWh 348.000,- Kč

 

Ve spotřebě jsou zahrnuty veškeré náklady na elektrickou energii v objektu, tedy nejen na vytápění, ale také na osvětlení, provoz kanceláří a technologii výroby. Dle vyjádření majitele objektu je podíl výroby na spotřebě elektrické energie ca 25-30%.

Provozovatel:
SICAR spol. s r. o.
Sibřina 163
250 84 Praha - východ
Tel: +420 321 613 206
Fax: +420 321 613 209
www.sicar.cz
e-mail: info@sicar.cz

Provozovna:
Masojedy 59
82 01 Český Brod

Zpracování návrhu topného systému:
Ing.V. Sláma – IVS
Dužstevní ochoz (areál Reiknechtka)
140 00 Praha 4-Pankrác
tel. 261 219 803
fax 261 215 820
e-mail: ivs.slama@volny.cz

TOPlist