Přečtěte si více

Současná bezprecedentní krize poskytuje velmi široký prostor pro uplatnění elektrických sálavých topných systémů.
SOLIUS II
Sálavý konvektor s programovatelným termostatem. U sálavých konvektorů je teplo až z 50% předáváno formou sálání. Tato sálavá složka velmi výrazně zvyšuje komfort vytápění, proto jsou sálavé konvektory nejkomfortnějšími topidly v oblasti přímotopných konvektorů.
Předmětem této dílčí zprávy je porovnání uplynulých otopných období z pohledu dílčí spotřeby energie Office Centre-Fenix na vytápění. Pro přehled jsou porovnány období říjen 2016 – únor 2019.
PRÁVO sobota 11. LISTOPADU 2017
Zhruba 15 miliónů korun investovala před časem společnost Fenix do unikátního pokusu.
Trendem moderní společnosti je trvale rostoucí spotřeba energie. Zásoby fosilních paliv však nejsou nevyčerpatelné, proto se zaměřujeme na zvyšování podílu výroby z obnovitelných zdrojů při současném snižování energetické náročnosti celých budov.
Jedním z příkladů spolupráce podnikatelské sféry s vysokými školami je naše spolupráce s UCEEB ČVUT Praha, kdy v zimě 2013/2014 byly provedeny srovnávací výpočty a měření u vybraných dlouhodobě sledovaných objektů s elektrickým vytápěním.
Výpočet spotřeby energie dle PENB – odpovídá realitě?
Zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budov (PENB) pro objekty s elektrickým vytápěním.
Uvažuje-li někdo v současnosti o stavbě rodinného domu, zcela jistě počítá s tím, že se dům bude pohybovat minimálně v energetické třídě B, na pomezí A/B nebo dokonce ve třídě A.

Chcete elektrické vytápění? Vložte údaje ze svého PENB a zjistěte, jak lze splnit požadavky na energetickou náročnost budov

Domy jako aktivní prvky energetické soustavy

Katalog výrobků ke stažení v PDF

 

TOPlist