Vyhřívání kostelních lavic v Kostele sv. Gotharda

Kostel sv. Gotharda byl již v minulosti vybaven elektrickým vyhříváním lavic, tento systém však přestal být vyhovující a to nejen z hlediska provozních parametrů, ale i z bezpečnostního hlediska.   

Na přelom roku 2013 a 2014 proto byla připravena rekonstrukce, v rámci které měly být topná tělesa, elektroinstalace i rozvodná skříň tohoto systému vyměněny. V původním projektu byly navrženy topné panely FRICO HS 250, určené k instalaci pod sedáky kostelních lavic.   

Vzhledem k ceně i dlouhému dodacímu termínu byla společnost FENIX Jeseník oslovena zástupcem investora, zda jako český výrobce může nabídnout vhodnou alternativu. Jako první varianta byly nabídnuty osvědčené panely ECOSUN K, které jsou přednostně určeny právě k vyhřívání kostelních lavic. Podrobný článek o testování těchto panelů přímo v kostele sv. Gotharda a jejich srovnání s panely FRICO HS navrženými v projektu naleznete zde.   

Přestože panely ECOSUN K+ vykazovaly výrazně příznivější provozní parametry, způsob jejich uchycení (vždy na zadní část opěradla předcházející lavice) se zde ukázal jako nevyhovující. Mezi jednotlivými lavicemi byl poměrně úzký prostor a instalací panelu se tento prostor ještě zmenšil. Proto bylo nutné vrátit se k původnímu návrhu - tj. instalaci panelů pod sedáky lavic.

Samotné panely ECOSUN K+ jsou pro toto umístění nevhodné - vzhledem k tomu, že sálavý tok není směrován na přítomné osoby, ale do podlahy, je jejich teplota nedostatečná. Navíc šířka panelů byla o cca 2cm větší, než šířka sedáků. Společnost FENIX proto navrhla použití vysokoteplotního panelu ECOSUN TH, standardně určeného jako tzv. terasové topidlo k zónovému ohřevu zimních zahrad, zastřešených teras apod. Příkon těchto panelů je 1000 a 1500 W, což bylo pro zamýšlené použití hodně. Příkon panelů byl proto snížen na 500 W a po dohodě s investorem byl proveden druhý srovnávací test s panelem FRICO HS.   

Během testu byly měřeny nejen povrchové teploty obou panelů, oteplení samotných lavic a oteplení podlahy pod lavicemi ale především hodnoceno subjektivní vnímání teplotního komfortu. Na snímcích z infrakamery je zřetelně vidět rovnoměrné prohřátí panelu ECOSUN TH i vyšší povrchovou teplotu, díky které je sálání znatelně výraznější. Rozdíl je způsoben nejen vyšším příkonem topného panelu ECOSUN, ale také jeho jiným konstrukčním řešením.   

Na dalších snímcích z infrakamery je měřeno oteplení podlahy - na prvním jsou zobrazeny nejvyšší dosažené teploty podlahy pod panelem ECOSUN (38°C) a pod panelem FRICO (21,4°C), na druhém snímku je pak zobrazena průměrná teplota podstatné části podlahy osálané panelem ECOSUN (30°C). Subjektivní hodnocení ukázalo, že příkon panelu ECOSUN je možné ještě snížit (400 W) a stále dosahovat příznivějších parametrů než u panelů FRICO HS.   

Na základě těchto testů si investor k vytápění lavic vybral navržené panely ECOSUN TH 400 W - celkem je zde nainstalováno 82 ks. Panely jsou rozděleny do několika sekcí, takže lze vyhřívání lavic zapínat postupně, v závislosti na počtu návštěvníků. V době vzniku tohoto článku prošly panely v kostele sv. Gotharda měsíčním testovacím provozem (prosinec/leden) a jejich provoz byl zástupcem investora hodnocen jako velmi uspokojivý.   

Uživatelé kladně hodnotili nejen výbornou tepelnou pohodu, ale také vzhled panelů, které svým matným černým provedením snadno splývají s tmavým dřevem kostelních lavic a při běžném pohledu jsou prakticky nepostřehnutelné. Díky tomu nijak nenarušují celkový vzhled i atmosféru tohoto duchovního místa.

TOPlist