Vyhřívání podlahy před kostelním oltářem

Topné rohože S-MAT společnosti FENIX Jeseník byly v kostele Sv. Gutharda v Bouzově s úspěchem odzkoušeny jako ochrana uživatelů před negativním vlivem velmi chladných podlah.

Na přelomu roku 2013/2014 dodávala společnost FENIX sálavé topné panely ECOSUN pro vyhřívání kostelních lavic v kostele Sv. Gotharda v Bouzově - samostatný článek o této aplikace naleznete zde. Během testovacího provozu vyjádřil zástupce investora - Římskokatolické farnosti Bouzov - politování, že nelze podobným způsobem zlepšit podmínky pro pastora, stojícího během bohoslužby u oltáře na velmi studené podlaze. Vysvětlil, že nejde jen o značný diskomfort, ale i o negativní vliv na lidské zdraví, které sebou dlouhodobý pobyt na doslova "ledové" podlaze nese.

Společnost FENIX již má zkušenosti s řešením tohoto problému - partnerská firma v Itálii vybavila vícero církevních objektů sestavou přenosných podlahových dílců, ve kterých jsou umístěny topné folie ECOFILM - viz. referenční listy ECOFILM. První variantou tedy bylo udělat podobnou sestavu i do kostela v Bouzově. Nicméně klimatické podmínky v Itálii jsou přece jen odlišné a panovala zde obava, aby byl plošný příkon topné folie v tomto případě dostatečný. Nedávno však byl uveden na trh nový výrobek - pryžové topné rohože S-MAT, určené pro ochranu vstupních zón před sněhem a námrazou. Nabízela se tedy myšlenka, vyzkoušet pro vytvoření komfortnější zóny u oltáře právě tuto rohož. Velkou výhodou se jevila snadná instalace a nulové zásahy do stávajících konstrukcí – rohož se pouze položí a zapojí do zásuvky, na konci topného období se jednoduše svine a uschová do další zimní sezóny. Bezpečnost je zajištěna proudovým chráničem, integrovaným do zástrčky topné rohože S-MAT.

Po dohodě byla farnosti topná rohož S-MAT zapůjčena k testování. Během 14 dnů bylo toto řešení odzkoušeno a prokázalo se, že používáním topné rohože S-MAT skutečně dochází k výraznému zvýšení tepelné pohody. Farnost v Bouzově proto projevila zájem tuto rohož odkoupit, současně svolila provést dodatečné měření pomocí infrakamery, aby se zaznamenaly reálné povrchové teploty na topné rohoži a okolní podlaze.

Na úvodním snímku je zachycena topná rohož před uvedením do provozu, povrchová teplota rohože je stejná, jako teplota okolní podlahy, tj. cca 2°C. Na dalším snímku jsou teploty po 5 minutách provozu – v nejteplejším místě se teplota rohože zvýšila na 14°C. Významný vliv na průběh teplot má ale koberec, na kterém je rohož S-MAT umístěna. Koberec působí jako tepelná izolace a účinně snižuje nežádoucí odvod tepla do kamenné dlažby.    

Na dalších snímcích je stav po 15 minutách provozu – teplota rohože se zvýšila na 22,4°C, po 30 minutách od zapnutí vystoupala povrchová teplota rohože S-MAT na 27°C. Proti úvodním snímkům je vidět znatelné zpomalení dynamiky růstu povrchové teploty rohože.   

Po dalších 15 minutách (45 minut od zapnutí) byla povrchová teplota rohože 28,1°C a za dalších 15 minut bylo naměřeno 28,3°C. Lze tedy konstatovat, že po 1 hodině provozu se teplota rohože ustálila na cca 28°C (při okolní teplotě cca +2°C) a k dalšímu zvyšování teploty by již nedocházelo.   

Závěrem lze konstatovat, že i když se povrchová teplota rohože téměř 30°C může jevit jako poměrně vysoká, subjektivně – obzvláště je-li uživatel ve standardní obuvi – pocit tepla nenavozuje. Hlavním účelem tohoto řešení však není vytápění nebo ohřev uživatele, stojícího na topné rohoži, ale zamezit negativnímu vlivu velmi studené kamenné podlahy. Rozdíl mezi pobytem na podlaze o teplotě 2°C a teplotě 28°C je opravdu velmi zásadní, zvláště trvá-li řádově desítky minut a uživatel se jen minimálně pohybuje.

TOPlist