Vytápění rodinného domu v Plzni

Charakteristika domu a domácnosti
Nízkoenergetický dřevěný dům v energetické kategorii „B“. Dům stojí na okraji Plzně v nově budované zástavbě. Jde o dvoupodlažní stavbu o celkové obytné ploše 158,37 m²: 1.NP - 78,86 m², 2.NP - 79,51 m².

Dům byl uveden do provozu v listopadu 2009 a rodina jej od tohoto období plně využívá. Je obýván pětičlennou rodinou, tři malé děti, v současné době (2009-2010) je manželka na mateřské dovolené, tzn., že provoz kuchyně je v celodenním režimu.

Domácnost pro svůj provoz využívá pouze jednu energii - elektrickou a je standardně vybavena elektrickými spotřebiči, vč. sušičky prádla o příkonu 2300 W. Pro vaření je kuchyně vybavena indukční varnou deskou. Ohřev TUV je zajišťován dvěma el. bojlery: pro kuchyňský provoz o objemu 20 litrů (je umístěn v blízkosti dřezu) a pro koupelnový provoz o objemu 200 litrů. Tento bojler je kombinovaný se solárním zdrojem o ploše 3,56 m².

V obytném prostoru je počítáno se stavbou teplovzdušného krbu (bez rozvodů teplého vzduchu do všech místností), který bude realizován v budoucnosti. Dům nemá rekuperační jednotku, větrání probíhá klasickým způsobem okny. V současné době rovněž nejsou instalovány topné žebříky v koupelnách.

Hlavní jistič je osazen 3x25 A. Před montáží rozvaděče byla kladena velká pozornost na rovnoměrné rozložení zatížení jednotlivých fází. Promyšlené rovnoměrné fázové zatížení má vliv na volbu optimální hodnoty hlavního jističe, příp. montáž odlehčovače proudové zátěže, což ovlivňuje provozní ekonomiku domácnosti a je základním ukazatelem pro montáž domovního rozvaděče.

Investor původně uvažoval o osazení proudového odlehčovače zátěže, typ HJ 306, odpojující v případě potřeby topné okruhy ve dvou prioritách. Odlehčovač zátěže nebyl zatím osazen a dosavadní zkušenost z provozu domácnosti jeho osazení ani nevyžaduje.
Domovní sazba pro odběr elektrické energie je D 45 - comfort, dodavatelem je společnost ČEZ.

Vytápění
I když se jedná z architektonického hlediska o standardně řešený dům, přesto investor nezvolil běžně užívaný standardní teplovodní systém vytápění. Byla zvolena elektrická energie a velkoplošné systémy. Důvod pro tuto volbu se dá shrnout do „5M“, ve kterých si investor formuloval zadání pro volbu vytápění svého domu; bonusem je zcela automatický provoz:

  • minimalizovat investiční náklad
  • minimalizovat provozní náklady domácnosti
  • minimalizovat, příp. zcela vyloučit, náklady na údržbu a servis
  • maximalizovat komfort dodávky tepla
  • maximalizovat životnost systému, vč. záruční doby

Po vyhodnocení nabídky na trhu padla volba na velkoplošné systémy ECOFLOOR a ECOFILM v následující kombinaci: v 1.NP a v koupelně 2. NP jsou položeny atypové kabelové rohože ECOFLOOR, typ PSV, pouze v koupelně 1.NP je rohož typová, typ LDTS. Ve 2.NP jsou instalovány topné folie ECOFILM, typ C, pod sádrokartonovou stropní konstrukci.

O investičních nákladech topné technologie dostatečně vypovídá následující tabulka. Náklady na materiál elektrických rozvodů a ostatních komponentů elektroinstalace byly zahrnuty do nákladů na celkovou elektroinstalaci a nebyly sledovány odděleně. Vlastní instalaci topné technologie si investor provedl sám.

 

Vypočtená tepelná ztráta dle jednotlivých místností Podíl systému ECOFILM Podíl systému ECOFLOOR Celkový instalovaný výkon a cena
Qc (W) W Kč bez DPH W Kč bez DPH W Kč bez DPH
5613 4210 22.869,- 2960 14.186,- 7170 37.055,-

 

Oba systémy topné technologie, ECOFLOOR i ECOFILM, jsou instalovány do podlahové, resp. stropní konstrukce. Požadavek na jejich speciální údržbu je nulový, údržba a servis je stejný jako u standardní domácí elektroinstalace.

Uživatelský komfort dodávky tepla vyplývá z funkce zvolených velkoplošných systémů ECOFLOOR a ECOFILM. U klasického ústředního vytápění, kde zdrojem tepla v místnosti je teplovodní radiátor, dochází k dodávce tepla z jednoho bodu o vysoké teplotě, od kterého se teplo šíří cirkulací teplého vzduchu a místnost je prohřívána od stropu dolů (stejné je to i u většiny elektrických nástěnných těles). Protože vytápění je o pocitech, cítíme se v komfortně teplém prostoru až v momentě, kdy je požadovaná komfortní teplota dosažena u podlahy, protože u nohou vnímáme teplo nejcitlivěji. Nejtepleji je však u těchto systémů v prostoru, kde teplo vůbec není potřeba, u stropu. Abychom dosáhli požadovanou komfortní teplotu u podlahy, je nutné místnost „přetopit“, to však rozhodně není z ekonomického hlediska žádoucí. Toto negativum zcela odstraňují podlahové a stropní velkoplošné systémy, které zaručují rovnoměrné rozložení teplot v horizontální i vertikální rovině místnosti. Tato rovnoměrnost teplot je jedním z hlavních důvodů vysokého komfortu vytápění a zejména u systémů elektrického přímého vytápění při současně nízkých provozních nákladech. Systém podlahového vytápění, který je velmi příjemný zejména u tzv. studených podlahových krytin, jako je dlažba, laminátová plovoucí podlaha apod., je dnes již celkem běžně využíván a zejména v koupelnách patří k běžnému standardu. Program ECOFLOOR nabízí celou řadu výrobkových skupin a tvoří nejrozsáhlejší nabídku na trhu. Rozdíl oproti teplovodnímu podlahovému vytápění je především ve velmi nízkém investičním nákladu na technologii i realizaci.
 V 1.NP je konstrukce podlahy provedena tzv. mokrým procesem - nosná deska je vylita z anhydritové samonivelační hmoty. Proto byly pro vytápění tohoto podlaží zvoleny elektrické kabelové rohože ECOFLOOR. Z nabízeného sortimentu byly vybrány atypové kabelové rohože z důvodu jednoduché a rychlé pokládky na stavbě. Tyto topné rohože byly dodány pro každou místnost v optimálních plošných výkonech a rozměry a tvary kopírovaly obvod místnosti (byly vynechány pouze plochy pod trvale umístěnými zařizovacími předměty). Pouze v koupelně byla použita typová kabelová rohož.

Přímotopné podlahové vytápění s umístěním topné rohože ECOFLOOR® do anhydritu

Ve 2.NP, kde podlahová konstrukce je dřevěná, bylo navrženo elektrické stropní vytápění systémem ECOFILM. Jde o princip tzv. infračerveného vytápění, tedy o vysoce efektivní systém, podobný slunečnímu svitu, kdy jsou primárně ohřívány předměty, nikoliv vzduch. Zdrojem jsou elektrické topné folie ECOFILM, typ C, instalované pod sádrokartonovou stropní konstrukci. Topná folie ECOFILM sálá přes sádrokarton infračervené paprsky směrem dolů k podlaze, které jsou pohlcovány předměty, včetně člověka, a teprve až po dopadu na tyto předměty se přemění v energii tepelnou. Tato moderní technologie zaručuje, že teplo je vytvářeno vždy tam, kde je ho nejvíce zapotřebí.

Potřebný výkon je instalován určitým počtem a délkou jednotlivých pruhů folie ECOFILM vzájemně propojených vodiči. Délky a počty pruhů a jejich plošný, resp. délkový výkon, byly navrhovány tak, aby jejich tepelný tok optimálně odstínil chladné sálání obvodových a střešních konstrukcí v místnosti a maximálně pokryl pobytovou plochu, tzn. byl zajištěn rovnoměrný ohřev prostoru. Pro koupelnu byla zvolena opět atypová kabelová rohož ECOFLOOR z důvodu komfortu teplé dlažby, která zvláště v koupelnách má velké opodstatnění a není jen záležitostí komfortu, ale i praktická, z důvodu rychlého vysychání mokré podlahy.  

V domě jsou dvě střešní okna. Pro zamezení jejich rosení byly instalovány do sádrokartonových šikmých parapetů elektrické topné folie ECOFILM, typ F, o výkonu 300 W/m². Instalovaný výkon pod každé okno je 45 W. Spínání je nezávislé na regulaci vytápění, vypínačem. Vzhledem k tomu, že elektrické topné rohože jsou položeny v obývacím pokoji až k francouzkým oknům, nebylo nutné řešit zamezení jejich rosení jiným způsobem; teplotní proudění vycházející z podlahy je dostatečné.

Na oba systémy ECOFLOOR a ECOFILM je standardně poskytovaná záruka 10 let. Jejich životnost je srovnatelná se životností stavebních konstrukcí.

Regulace
Regulace vytápění je zatím provizorně řešena pokojovými termostaty EuroThermo 099-ECO2 osazenými v každé místnosti. Pro příští topnou sezonu je již počítáno s centrální regulací vlastní výroby, umožňující podrobné odečítání spotřeby a délky provozu topné technologie v jednotlivých místnostech. Po realizaci budou vloženy základní informace.

U domácnosti je podrobně sledovaná spotřeba energie. Dům je v užívání od listopadu 2009, proto první vyúčtování je pouze za 5 měsíců, je v něm ale zahrnuta prakticky celá topná sezony. V roce 2010 bylo zúčtovací období naopak posunuto, proto vyúčtování za rok 2010 představuje celých 15 měsíců provozu domácnosti.

 

Období Spotřeba CZK včetně DPH
NT (kWh) VT (kWh)
11/2009 - 04/2010 (5 měsíců) 6 016 412 17 144
04/2010 - 07/2011 (15 měsíců) 9 718 550 29 910
07/2011 - 07/2012 8 249 468 26 723
07/2012 - 07/2013 9 295 573 31 254
07/2013 - 07/2014 7 962 585 26 537
07/2014 - 07/2015 8 376 613 25 875
07/2015 - 07/2016 8 211 568 25 583
07/2016 - 07/2017 9 172 589 27 983
07/2017 - 07/2018 8 468 647 24 798
07/2018 - 07/2019 8 004 698 24 074
07/2019 - 07/2020 7 678 680 23 794
07/2020 - 07/2021 9 395 745 35 827
07/2021 - 07/2022 7 844 691 31 939
TOPlist