Proč topné folie ECOFILM?

Topné folie jsou moderní, velmi efektivní a úsporné vytápění, vhodné především pro vytápění NED (nízkoenergetické domy). Na trhu se však objevují neznačkové výrobky, nabízené neodbornými prodejci do aplikací, zakázaných platnými normami.

Již v dubnu 2012 jsme upozorňovali zákazníky před neznačkovými topnými foliemi vyráběnými v Koreji. Tyto folie jsou zákazníkům doporučovány v naprosto nevhodných příkonech a hrozí zde reálné nebezpečí degradace jednotlivých prvků stavební konstrukce – viz. varování zde. Rádi bychom však znovu upozornili na nebezpečí v podobě chybně provedených, nebo dokonce normou nedovolených aplikací, které jsou prodejci těchto výrobků realizovány.

Stropní vytápění

Na obrázku č.1 jsou topné folie ECOFILM, správně uložené souběžně s kovovými nosníky, ke kterým jsou fixovány netopnou částí. Po zakrytí budou folie v přímém kontaktu se sádrokartonovým podhledem, čímž je dosaženo nejvyšší účinnosti při sdílení tepla.

Na obrázku č.2 je jiná aplikace, s použitím korejské topné folie. Folie jsou zde chybně umístěné nad kovovými nosníky SDK konstrukce. Tato instalace neumožňuje nezbytný kontakt topné folie se sádrokartonovou deskou, čímž se nejen výrazně snižuje účinnost vytápění, ale zhoršeným odvodem tepla hrozí přehřívání topné folie a tím výrazné zkrácení její životnosti.

Je potřeba si uvědomit, že stropní vytápění využívá pro předávání tepla infračervené záření, které se šíří vzduchem a prohřívá až pevné předměty, na které dopadá. V ideálním případě má být folie v těsném kontaktu se sádrokartonovou deskou, prohřívat ji a infračervené záření vzniká až na povrchu SDK desky a je směrováno do vytápěného prostoru. Je-li mezi topnou folií a SDK deskou vzduchová mezera, folie musí infračerveným zářením SDK desku nejdříve zahřát a to na takovou teplotu, aby se začalo vytvářet sálání z SDK desky směrem do místnosti – SDK deska tvoří pevnou překážku, kterou infračervené záření z folie neprojde.

Je zde i druhý aspekt - vzduch v mezeře mezi folií a SDK deskou se bude od sádrokartonu ohřívat a nebude-li tento prostor vzduchotěsně uzavřen, vznikne proudění, které bude teplo odvádět do podstřešního prostoru (obzvláště časem, kdy dojde k sesednutí tepelné izolace). Systém je tak nejen velmi neefektivní, ale časem se může stát dokonce nefunkční, kdy vzhledem k nežádoucím ztrátám tepla nebude schopen místnost vyhřát.

Na zamyšlení je jistě i spolehlivost a bezpečnost tohoto řešení. Topné části folie – tedy prvky pod síťovým napětím 230 V – jsou zde v přímém kontaktu s nosnými prvky kovové konstrukce. Hrozí reálné nebezpečí vzniku tzv. svodových proudů, které mohou vést k vybavování proudového chrániče (instalace proudového chrániče z vybavovací hodnotou ≥ 30mA je vyžadována normou), nebo pokud se folie o kovové prvky poškodí, přímo ke přenosu životu nebezpečného elektrického napětí na kovové prvky nosné konstrukce.

Stěnové vytápění

Jedním ze způsobů instalace, doporučované prodejci korejských topných folií, je stěnové vytápění. Toto řešení může být z pohledu uživatele zajímavé, je ale bohužel v přímém rozporu s normou EN 60 335-2-96. I když taková aplikace bude z hlediska požadavků na vyhřívání místnosti plně funkční a dodavatelská firma dokonce "zajistí" revizní zprávu, neodpovídá toto řešení platné legislativě, je normou zakázané a např. v případě pojistné události se vystavuje uživatel nebezpečí, že mu bude zamítnuto pojistné plnění.

Konstrukce topných folií

Celoplošné topné folie, které prodejci korejských folií označují za svou "jedinečnou, revoluční a patentovanou technologii", jsou ve výrobním závodě FENIX vyráběny již více než 30 let. V zahraničí byly používány až do roku 1985, kdy byly nahrazeny modernější metodou sítotiskového nánosu velmi tenké, grafitové emulze, na polyesterové folie. Přesto jsou celoplošné topné folie ve společnosti FENIX stále používané pro některé speciální aplikace - např. do sálavých topných panelů ECOSUN. Místo zastaralého celulosového kordu (viz. konstrukční odlišnosti níže) se však používá tkanina ze skelného vlákna, která je netečná vůči vlhkosti, je nehořlavá, vyznačuje se vysokou teplotní odolností a lze ji zatěžovat příkonem až 900 W/m².

KONKURENČNÍ TOPNÉ FOLIE - obrázek č.5

  • zastaralá technologie moření matrice z celulosových vláken do grafitové emulze. Celulosová (papírová) vrstva je náchylná k absorpci vlhkosti, má nižší pevnost (vrstvy folie lze ručně odtrhnout)
  • "slepení" měděného a stříbrného pásku polymerem – i při použití velmi kvalitních polymerů (tzv. dopované polymery) není dosaženo vodivosti srovnatelné s galvanickým postříbřením (technologie ECOFILM)
  • celoplošné folie nemají střižné hrany – při krácení folie je topný prvek otevřen v celé šíři, zvyšuje se tak nebezpečí možné poruchy nebo úrazu (provozní napětí 230V)
  • zablokováním odvodu tepla (havarijní stav) dochází k nežádoucímu nárůstu výkonu, dosahování teplot >100°C, destrukci topné folie a poškození podlahy

TOPNÉ FOLIE ECOFILM®  - obrázek č.6

  • moderní technologie sítotiskového nanášení grafitové emulze na polyesterovou folii, proti celulosové matrici výrazně pevnější spojení vrstev, plně homogenní grafitová emulze (absence celulosových vláken)
  • střižné hrany mezi topnými pásky umožňují bezpečné dělení folie - topný prvek je vždy chráněn zataveným netopným okrajem
  • při zablokování odvodu tepla (havarijní stav) je grafitová emulze naředěna polyesterem, dochází ke snížení výkonu – podlaha je ochráněna před nežádoucím vlivem vysokých teplot
  • měděná sběrnice je opatřena galvanickým postříbřením – diametrálně kvalitnější způsob spoje proti lepení stříbrného a měděného pásku polymerem
  • laminace probíhá při teplotách cca 100°C – dochází k mikrokapilárovému propojení grafitové emulze s postříbřenou sběrnicí – dokonale elektricky vodivé propojení 

Zkušenosti

Topné folie ECOFILM se jen v ČR prodávají již téměř 20 let, dceřiná společnost FLEXEL ve Velké Británii je nejstarším výrobcem topných folií s historií výroby již od roku 1972. Deklarovaná životnost topných folií ECOFILM 40-50 let i poskytované záruky jsou tedy podloženy zkušenostmi a praxí. Korejské topné folie se poprvé objevily na trhu v roce 2010. V případě zájmu lze velmi snadno ověřit působnost jednotlivých firem na portálu www.justice.cz – doporučujeme podívat se na záznam včetně historie. Je zde přesně uvedeno, čím a jak dlouho se ta která firma zabývá a určitě stojí za zamyšlení, jaké mohou mít v tomto kontextu zkušenosti v oboru vytápění.

Závěrem

Je pochopitelné, že výrobce nebo prodejce vede reklamní kampaň na podporu prodeje svých výrobků. Bohužel, nepravdivé informace, neodborně provedené instalace a nefunkční aplikace mají obvykle velmi negativní dopad na vnímání takových výrobků širokou veřejností a to bez ohledu na to, jaká byla příčina těchto problémů a i to, že se může týkat jen úzkého okruhu výrobků celého segmentu.

Při výběru svého dodavatele si proto pečlivě ověřte, o jaké výrobky jde. Zejména žádejte souhlasná vyjádření od dodavatelů dalších, bezprostředně souvisejících stavebních materiálů, aby nedošlo ke ztrátě záruky. Vyjádření, jaká byla vystavena i na topné folie ECOFILM od společnosti FENIX najdete v sekci soubory ke stažení zde...


TOPlist /cs/aktuality/proc-topne-folie-ecofilm