Bateriové úložiště HES

						
Bateriové uložiště HES je kompaktní, na síti nezávislé řešení hybridního fotovoltaického systému pro domácnosti či menší provozy. Umožňuje efektivně využívat energii vyrobenou fotovoltaickými panely a zajišťuje také energetickou zálohu objektu.
All in One
All in One

Domácí bateriové uložiště HES představuje ucelené řešení hybridního fotovoltaického systému. Kromě samotných bateriových článků obsahuje zařízení také vlastní asymetrický třífázový střídač o jmenovitém výkonu 10 kW, solární MPPT regulátor se dvěma nezávislými vstupy pro připojení až 12 kWp fotovoltaických panelů, modul synchronizace zajišťující připojení a souběh s distribuční sítí, nabíječku akumulátorů, systém dohledu nad bateriovými články (BMS) a modul s řídící a komunikační jednotkou. Uložiště HES je dodáváno v kapacitách 13,7 kWh, 27,4 kWh nebo 41,1 kWh. Veškerá technologie je umístěna v oceloplechové skříni o rozměru 60 x 60 x 192 cm.

Uživatel bateriového uložiště HES získá přístup do webového rozhraní, pomocí kterého lze monitorovat aktuální stav systému, je možno zpětně vyhodnocovat bilanci spotřeby objektu, výroby FVE, množství energie odebrané z distribuční sítě, historii stavu nabití baterie apod. Je poskytována i třídenní předpověď osvitu pro danou FVE. Detailní provozní data za vybrané období lze i stáhnout a dále individuálně zpracovávat. V rámci uživatelského rozhraní lze také jednoduše měnit provozní režimy (ECO, UPS, WINTER) a nastavovat základní parametry určující chování systému (mezní hodnoty stavu nabití baterie pro zahájení nabíjení ze sítě, pro začátek kompenzace zátěže, hodnotu minimálního nabití baterií apod.).

Stanice HES také umožňuje efektivně využívat tzv. spotových cen elektrické energie. Zajišťuje to unikátní algoritmus, který průběžně vyhodnocuje průběh hodinových cen, předpověď výroby FVE a předpověď spotřeby domu a na základě těchto údajů vytvořený model pak rozhoduje, kdy má docházet k nabíjení baterie z distribuční sítě a kdy naopak má být systémem energie do sítě dodána. Takto autonomně řízený provoz uložiště může výrazně přispívat k dalšímu aktivnímu snižování provozních nákladů.

All in One
Bateriová uložiště HES
Bateriová uložiště HES
Bateriová uložiště HES
Distrubuční schéma energie
Přístup do webového rozhraní

Bateriové úložiště HES

Typ Kapacita uložiště Rozměry Váha Počet článků AcuPack Katalog.
číslo
[kWh] [mm] [kg] [ks]
HES 2 13,7 600 x 600 x 1920 265 2 0020300
HES 4 27,4 600 x 600 x 1920 330 4 0020302
HES 6 41,1 600 x 600 x 1920 395 6 0020304
TOPlist