Přečtěte si více

Plně elektrifikovaná budova ve standardu nZEB jako aktivní prvek energetické soustavy. Spolupráce 7,2 kWp střešní FVE s domácí baterií 26kWh a energetickou sítí.
Trendem v oblasti ohřevu objektu je v současnosti snaha investorů o minimální investici do nového systému ohřevu. Toto je objektivně způsobené existujícím způsobem zadávání výstavby nových objektů.
Plně elektrifikovaná budova ve standardu nZEB jako aktivní prvek energetické soustavy.
Vzorový rodinný dům
Vzhledem k tomu, že primární zdroje energie jsou vyčerpatelné, je nevyhnutné zabývat se jejich efektivním a hospodárným využíváním. Předmětem tohoto příspěvku je energetická, ekonomická a environmentální analýza energetických systémů teplovodního podlahového vytápění a vytápění přímotopnými odporovými kabely, které se realizovaly v konkrétním rodinném domě.
TOPlist