První poznatky z výstavby II.

Plně elektrifikovaná budova ve standardu nZEB jako aktivní prvek energetické soustavy. Spolupráce 7,2 kWp střešní FVE s domácí baterií 26kWh a energetickou sítí.

Současný stav:

  • Dosavadní průběh naznačuje, že celková roční spotřeba elektrické energie objektu bude nižší než předpokládaná a to i přes to, že dosavadní průběh zimy je teplotně významně podnormální
  • Na objektu stále ještě probíhají drobné úpravy v nastavení systémů, nicméně již z dosavadních výsledků je zřejmé, že záměr oddělit skutečný průběh spotřeby objektu od průběhu spotřeby ze sítě je zcela reálný
  • Průběh provozu prokázal, že uvedený koncept zajišťuje 100% využití vlastní vyrobené energie z FVE v objektu 
  • Z dosavadních výsledků je zřejmé, že systém eliminuje přetoky do sítě a to i v jednotlivých fázích 
  • V letním období se prokázalo, že v daných klimatických podmínkách je použití klimatizace nadbytečné, v případě potřeby postačuje využití řízené ventilace pro noční intenzivní provětrávání  
  • V zimních měsících se naopak prokazuje vysoká flexibilita použitých sálavých topných systémů rychle a účinně reagujících na aktuální situaci v každém prostoru a plně využívajících tepelné zisky (technika, lidé, oslunění) 
  • Sálavý topný systém spolu s řízenou ventilací po celou dobu zajišťoval vhodné mikroklimatické podmínky ve všech sledovaných parametrech 

Prezentaci v PDF je možné stáhnout zde: První poznatky II.


TOPlist